Mesta_sa_planuju_pohnut_v_boji_proti_klimatickym_zmenam_vpred_2017

Veľkomestá sú centrum pre ekologické vodcovstvo. Starostovia po celej krajine, nezávisle od politickej strany, riešia zmiernenie klimatických zmien. Všetci potrebujeme čistý vzduch a čistú vodu. Nie je to len miestny problém, ale taký, ktorý je závislí od vedenia na všetkých úrovniach.

Ako sa nedávno podotklo na rokovaní Kongresu, lídri veľkomiest hľadali vedenie pre kritické problémy, ktorým čelí spoločnosť.

Miesto toho, aby prezident Trump poskytol špecifické riešenia, vyčlenil len veľké americké mestá, zahrňujúce Detroid, Baltimore a Chicago, pre ilustráciu svojich názorov na verejnú bezpečnosť a ekonomické príležitosti. Avšak, čo sme nepočuli bolo, ako sa tieto problémy priamo zhodujú s pokračujúcou potrebou pre odolné, energicky úsporné a inovatívne spoločenstvá.

Súvisiace: Automobily sú v podstate najhorším spôsobom na prepravu ľudí v meste

Tak ako dramatické posuny klímy pokračujú v raste alarmujúcou rýchlosťou po celom svete, tak nemôžeme predstierať, že toto je čas kde sú binárne voľby stále na stole. Ľadové plochy sa zmenšujú, oceány otepľujú a mali sme 15 zo 16 rekordne nejteplejších rokov od roku 2001. Je nutné robiť všetko, čo môžeme, aby sme podporili, nie degradovali, nevyhnutné celosvetové úsilie na zmierenie problémov, ktoré priniesli tieto zmeny.

Avšak sú tu početné správy, ktoré ako sa zdá, ukazujú zlým smerom. Zahrňujú správy, ktoré špekulujú o škrtoch na Ministerstve energetiky, Agentúre ochrany životného prostredia a tiež také, ktoré nás vyčleňujú z Parížskej dohody o klíme. Kým nové vedenie pevne nevyjadrilo svoj názor nad budúcnosťou týchto kritických oddelení a či to v konečnom dôsledku spôsobí zánik klimatickej dohody, tieto kroky by viedli k nebezpečnej budúcnosti.

Návrh rozpočtu, zdieľaný agentúrou Reuters, poukazuje na potencionálne oslabujúce škrty Ministerstva energetiky, zahrňujúce škrty rozpočtu agentury o 25% a zredukovanie zemestnancov o 20%. Tieto znižovania sú zamerané na klimatické programy, zníženie finančných prostriedkov na energetickú účinnosť, zníženie programov, ktoré zmiernia emisie skleníkových plynov a drasticky znížia očistu prostredia brownfields ( pozn. brownfield je urbanistický termín označujúci nevyužívané územie, t. j. budovy, komplexy budov alebo len plochy bez budov ).

Prezident Trump počas svojho vystúpenia povedal, že plánuje „zastaviť predpisy, ktoré ohrozujú budúcnosť a existenciu našich baníkov“. Ale ako Christine Todd Whitman, ktorá viedla Agentúru ochrany životného prostredia za Georga W. Busha, nedávno podotkla, že je to inovácia, ktorá viedla k zredukovaniu baníckych prác, nie regulácia.

V skutočnosti je to podpora a partnerstvo s oddeleniami Agentúry ochrany životného prostredia a Ministerstva energetiky, že mestá po celej krajine sú schopné riadiť USA smerom k udržateľnejšej budúcnosti. Minulý rok napríklad Oddelenie energetiky podporilo vytvorenie SolSmart ( je to program, ktorý zníži solárne bariéry pre miestu vládu ), ktoré pomôže mestám rozvinúť ich miestny solárny trh a podporovať ekonomický rast. Doteraz 29 krajín obdržalo SolSmart označenie a okolo 100 ešte len obdrží.

Solárny priemyseľ neslúži len na poháňanie komunít po celej krajine, ale vytvára stabilné výrobné a montážne pracovné miesta. Sú to presne tie druhy pracovných miest, ktoré politici neustále hovoria, že chcú vytvoriť. Podľa správy Ministerstva energetiky z roku 2017, solárny priemyseľ zamestnáva viac Američanov než uholný, ropný a priemyseľ zemného plynu.

Je taktiež dôležité si pamätať, že Agentúra ochrany životného prostredia pomáha vytvárať viac obývateľné spoločenstvá už niečo cez 40 rokov. Vráťme sa späť k víziám ľudí, ktoré mali v 70. rokoch. Vzduch sa skoro vôbec nedal dýchať, rieky boli doslova v plameňoch a nebezpečenstvo pre životné prostredie bolo skoro na každom kroku. Veľkomestá potrebovali a aj našli partnera vo federálnej vláde, keď prezident Richard Nixon zriadil Agentúru ochrany životného prostredia ako reakciu na extrémne obavy o životné prostredie. Veľkomestá hľadajú partnera aj teraz.

Súvisiace:
Aké technológie stoja za „inteligentnými“ mestami
Takto by mestá mohli vyzerať o 10 rokov

Ale bez ohľadu na to, čo sa bude odohrávať v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, veľkomestá sa zaviazali k tomu, že vytvoria trvalú budúcnosť. Ak sa federálna vláda rozhodne neviesť problémy životného prostredia a energie, americké veľkomestá budú nadväzovať na cestu vpred. Spečatením tohto záväzku má byť Dohoda starostov o ochrane životného prostredia z roku 2005, ktorú podpísalo viac ako 1000 amerických úradníkov a ktorá uznáva hrozbu klimatických zmien. V ešte odvážnejšom vyhlásení, 130 amerických miest sa pripojilo k Dohode starostov podporiť Parížsku dohodu a zaviazať svoje mestá, aby prijali opatrenia na zníženie emisii uhlíka.

Americké veľkomestá sú lídrami v udržateľnosti a vieme, že čistá klíma pomáha ekonomickej prostperite. Miestny úradníci budú pracovať so všetkými partnermi, ktorých môžu nájsť od súkromných až po neziskové sektory a nemôžu stratiť pozornosť pri tom, čo robia. Musíme nadviazať na prácu, ktorú už začali veľkomestá, aby sme zabezpečili budúcnosť nášho národa.

Preložila: Dominika Pojtingerová

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Yahoo, NYTimes

Facebook komentár