Kam budú smerovať veľké peniaze v roku 2014?

Do Európy.

Či už presun do Starého sveta sa ukáže byť šikovný krokom, alebo nie, bohatí sú počas tohto roka najviac optimistickí pre investície v Európe, než v akejkoľvek inej oblasti zahraničia. Tieto údaje priniesla nová štúdia firmy Spectrom Group.

( Súvisiace: 13 spôsobov, ako vyzerať a správať sa ako milionár, aj keď ním nie ste )

Štúdia, ktorá skúmala pohľad investorov s investovateľnými aktívami vo výške 1 milión amerických dolárov alebo viac zistil, že milionári sú všeobecne opatrnejší pokiaľ sa jedná o investovaní v zahraničí, ako 58 percent z nich uviedlo, že v tomto roku nie sú ochotní investovať mimo USA.

Ale z tých, ktorí sa púšťajú do zahraničia, najväčšie percento vsádza na oživenie v Európe a chce sa vyhnúť rozvíjajúcim sa trhom. Štúdia zistila, že 20 percent z nich v roku 2014 chce investovať v Európe.

Nasledované Čínou so 16 percentami; Brazíliou s 12 percentami; Kanadou s 11 percentami; Japonskom a Austráliou s 8 percentami a Indiou a Veľkou Britániou po 7 percent. Rusko je na poslednom mieste s 3 percentami.

( Súvisiace: Tu je miesto, kde žije najbohatších 0,00001387015% sveta )

Milionári sú taktiež opatrní s ich investovaním na domácej pôde. Keď sa spýtali, kde v roku 2014 budú pravdepodobne investovať, najväčší počet respondentov uviedlo, že si vyberie bežné alebo sporiace účty (55 percent). Až číslom 2. boli akcie (52 percent), nasledované fondami peňažného trhu a depozitnými certifikátmi.

Milionári a multimilionári môžu mať “obavy o udržanie trhu na ich rekordných úrovniach,” – povedal George Walper, prezident spoločnosti Spectrom Group.

Zdroj: Millionaire Corner

Facebook komentár