Do charakteru sa nemôžete vsnívať,
musíte ho ukuť  kladivom.
Henry David Thoreau

Povesť je dočasná,
charakter je večný.
J. B. Gough


Povesť je to, čo si o nás myslia muži a ženy,
charakter je to, čo o nás vie Boh a anjeli.
Thomas Paine
 

Okrem cnosti a osobnej hodnoty nie je na charaktere
večné nič.
Daniel Wester

Nevyhnutnosťou nie je poznanie, ale charakter.
Joseph Le Conte


Na odhalenie chýb druhých je potrebné menej charakteru,
ako na ich toleranciu.
J. Petit Senn

Dobré meno bude žiariť naveky.
Porekadlo

Dobrá povesť  je ako rastlina, jemná vo svojej povahe
a nikdy rýchla vo svojom raste.
Nevyrastie cez noc ako tekvica proroka,
ale ako taká tekvica môže cez noc zaniknúť.
Jeremy Taylor

Rozsievaj činy a zožneš zvyk;
rozsievaj zvyk a zožneš charakter;
rozsievaj charakter a zožneš osud.
George Dana Boardman

Talent sa najlepšie pestuje osamote.
Charakter sa najlepšie formuje v búrlivých vlnách sveta.
Johann Wolfgang Von Goethe

Náš charakter je známkou našich dobrých a zlých slobodných rozhodnutí na našej duši,
ktoré sme počas života učinili.   
John C. Geikie

Charakter je diamant, ktorý poškriabe každý iný kameň.
Cyrus A. Bartol

Charakter je to, čo si myslíte v tme.
Dwight L. Moody

Charakter človeka je ako jeho tieň, ktorý ho občas sleduje a občas predchádza
a ktorý je občas dlhší, občas kratší, ako je on sám.
Madame de la Rochejuquelein

Muži najlepšie ukážu svoj charakter v maličkostiach, kde nie sú v strehu.
Arthur Schopenhauer

Každý je čo do charakteru stvorením svojej doby.
Veľmi málo z nich je schopných pozdvihnúť sa nad idey svojej doby.
Voltaire

Najlepší ľudský  charakter je zložený z najmenších čŕt.
William Winter

Charakter a osobná sila sú jedinou investíciou, ktorá stojí za niečo.
Walt Whitman

Charakter  je z väčšej časti iba zafixovaný zvyk.
C. H. Parkhurst

Sme staviteľmi vlastného charakteru. Máme rozličné pozície, kapacity,
privilégia, rozličnú  prácu vo svete, všetci však máme spoločné jedno –
všetci sme architektmi svojho osudu.
John Fothergill Waterhouse Ware

Charakter je v dlhodobom horizonte rozhodujúcim faktorom
ako v živote jednotlivcov, tak aj národov.
Theodore Roosvelt

Činy, pohľady, slová a kroky formujú abecedu,
pomocou ktorej vyhláskuješ  charakter.
Johann Kasper Lavater

Každá ľudská  bytosť má svoj charakter,
aby bola tým, čím nie sú iní
a aby mohla robiť to, čo iní nemôžu.
William Henry Channing

Nehovorme, že každý  je strojcom svojho osudu;
hovorme, že každý  je strojcom svojho charakteru.
George Dana Boardman


Osud je charakter.
William Winter
 

Charakter je viac ako intelekt. Veľká duša bude dosť silná na to, aby žila,
ako aj dosť silná  na to, aby myslela.
Ralph Waldo Emerson

Také, aké sú  tvoje obvyklé myšlienky, taký tiež bude aj charakter tvojej mysle;
pretože duša je vymaľovaná  myšlienkami.
Markus Aurélius


Zdroj: About.com

Facebook komentár