Spolu s úspechom prichádza aj povesť mudrca.
Euripides

Oni môžu, lebo si myslia, že môžu.
Virgil

Nič nemôže zastaviť človeka so správnym duševným postojom pred dosiahnutím cieľa; nič  na svete nepomôže človeku s nesprávnym duševným postojom.)
Thomas Jefferson

Majte stále na pamäti, že každý  naozajstný úspech zavísi hlavne od vás.
Theodore T. Hunger

Všetci sme motivaní túžbou po uznaní a čím je človek úspešnejší, tým viac je inšpirovaný k sláve.
Cicero

Veci sa vždy stanu, ak v nich veríte a práve vďaka tejto viere sa tieto veci stanú.
Richard Brinsley Sheridan 

Neúspech je niečo čo sme zbabrali, pretože sme neboli schopný využiť naše skúsenosti. 
Elbert Hubbard

Existujú iba jeden úspech – žiť svoj život podľa seba.
Christopher Morley

Úspech je sladký: sladší ak je dlho odkladaný kvôli rôznorodým prekážkam a porážkam.
A. Branson Alcott

Tajomstvom úspechu je vedieť niečo, čo iní nevedia.
Aristotle Onassis

Najlepšie výsledky v živote sú dosiahnuté jednoduchými dôvodmi a cvičením bežných kvalít. Väčšinu z nich môže zhrnúť do týchto dvoch: zdravý rozum a vytrvalosť.
Owen Feltham

Neúspech je to, čo zmierňuje napätie, zatiaľ čo víťazi dosahujú ciele.
Dennis Waitley

Rozdiel medzi úspešnou osobou a ostatnými nie je v nedostatku síl, nedostatku vedomostí, ale skôr v nedostatku vôle.
Vince Lombardi

Každý má právo byť taký  veľký aký sa mu páči byť. 
Jeremy Collier

Nemôžeme vám dať recept na úspech, ale môžem vám dať recept na neúspech, ktorý je: Snažte sa vyhovie všetkým.
Hebert Bayard Swope

Úspech nespočíva v nerobení chýb, ale v nerobení tých istých chýb druhý krát.
Josh Billings

Tajomstvom úspechu v živote, je byť pripravený na príležitosť, keď príde.
Earl of Beaconsfield

Úspech je dobre bohatstvo, ktoré pochádza z ašpirácie, zúfalstva a inšpirácie.
Evan Esar

Netrpezlivosť nikdy neriadila úspech.
Edwin H. Chapin

Nadanie pre úspech, nie je nič viac ako robiť to čo naozaj dobre viete robiť.
Henry W. Longfellow

Na zdolanie strmého kopca je zo začiatku potrebné pomalé tempo.
William Shakespeare

Nesnažte sa stať človekom úspechu, ale človekom hodnôt.
Albert Einstein

Ak na začiatku neuspejete, tak to skúste znova a znova. Potom to vzdajte. Nie je nutné robiť zo seba blázna kvôli tomu.
W.C. Fields

Človek, ktorý robí úspech významného podniku nikdy nenarieka kvôli davu. Robí to všetko pre seba. Treba na to nervy, kopec driny. Úspešný človek má oboje. Každý môže zlyhať. Dav obdivuje človeka, ktorý ma dosť sebaistoty aby sa chopil príležitostí. Tieto príležitostí sú predsa len najdôležitejšie veci. Človek, ktorý sa snaží uspieť musí čakať, že bude kritizovaný. Nič dôležité sa neudialo skôr ako všetci zavrhli fakt, že sa to dá spraviť. Úspech je to, čo si väčšina ľudí myslí, že nie je možné vykonať.
C.V. White

Úspech je súčet malých snáh opakovaných deň čo deň.
Robert Collier

Zdroj: About.com

Facebook komentár