Ak Vás zaujal niektorý z článkov a chcete podporiť našu prácu, najjednoduchší spôsob ako tak urobiť je kliknúť na “páči sa mi to“, alebo náš článok “tweetowať.  Vaša odozva nás vedie k tomu aby sme pokračovali v publikovaní a preto Ďakujeme za každú jednu návštevu, odporúčenie, zdielanie, like alebo tweet… :-) Team portálu www.FinancnyTrh.com

Všeobecné vnímanie hovorí,  že v oživujúcej globálnej ekonomike a najmä rastúcej ekonomike rozvojových krajín, budú ceny zlata a striebra klesať, pretože teraz ich ceny odrážajú hospodársku neistotu a strach. Každý nárast hodnoty odstráni neistotu a strach, a tak cena zlata a striebra bude zase pomaly klesať. Tento článok sa zaoberá týmto pojmom a jeho platnosťou. Zlato a striebro(Striebro preto,lebo kopíruje cenu zlata) sa riadi celým radom vplyvov z celého sveta. Tendencia používať jednoduché väzby, môže spôsobiť drahú chybu. Je nutné, aby investori rozumeli nielen individualite odkazov ‘, ale aj v akom pomere majú vplyv na cenu zlata. Celkový pohľad je to,čo ovplyvňuje cenu a úspech investorov.

Aktuálne vplyvy na cenu Zlata a Striebra

Peňažný

Za posledných niekoľko rokov, sa striebro držalo ceny  zlata, stúpalo a klesalo, ďalej dokonca rýchlejšie ako zlato. Pritom bolo zistené, že peňažné vplyvy na cenu drahých kovov majú väčší vplyv než základné faktory ponuky a dopytu. Základné faktory ponuky a dopytu vykazujú silný dopyt, založený na elektronike a na rôznych lekárskych aplikáciách. V nasledujúcom zlato tak blízko strieborná videl investičný dopyt dominujú cenové pohyby. Kým striebro nie je považované za peňažný kov centrálnych a obchodných bánk, všeobecná verejnosť vidí striebro ako ideálny nástroj pre ochranu bohatstva (vlastnosť ktorá je potrebná pre každý kov uchovávajúci penažnú hodnotu). To vysvetľuje, prečo striebro kopíruje cenu zlata.

Zlato na druhej strane je určite peňažný kov a za taký ho  považujú bankári vo všeobecnosti a najmä v centrálnych bankárov. V rezervách USA to zahŕňa 70% z týchto rezerv. Na účely tohto článku budeme teda striebro považovaťza peňažný kov. Keď zlato sa stáva viditeľným ako peňažný kov v rukách bankárov (a to sa môže stať najmä na začiatku roka 2013), až potom uvidíme oddelenie správania sa cien u oboch kovov.

Vezmite prosím na vedomie, že pohyb cien oboch kovov nemá absolútne žiadny vzťah k hospodárskemu rastu.

Ekonomický

Rozvinutý svet v súčasnej dobe zažíva plochý hospodársky rast alebo je v recesii. Viacerý odhadujú, že USA by mohli vstúpiť v budúcom roku do recesie. Cena zlata na povrchu vyzerá ,že sedí okolo 300 dolárov pod svojím vrcholom v súčasnej dobe. Niektorí obchodníci vidia silnejší hospodársky rast v USA za porušovanie ,,bezpečného útočiska “hodnoty zlata a striebra. Ale aké sú fakty z histórie a je to tak naozaj ?

Cena zlata zažila svoj najväčší vzostup od roku 2005 do polovice roku 2007, od $ 300 do $ 1200. Potom skĺzla späť k $ 1,000, keď boli nútení investori predávať takmer všetko s cieľom znížiť ich vplyv a zadlženost. Potom začalo zlato rásť na hodnote dosiahlo 1900 dolárov v 2011, potom sa napravilo na súčastnú úroveň. V rokoch 2005 až 2007 bol ekonomický rast silný v rozvinutom svete. Nárast od $ 1,000 na 1,900 dolár sa zhodoval s pohoršenie oživenia, zatiaľ čo súčasné obdobie padajúcich cien zlata a striebra sa zhodovalo s plochou na klesajúci rast v rozvinutom svete. Takže, príklad v rozvinutom svete v priebehu posledných 7 rokov ukazuje, že hodnota striebra a zlata rastie, zatiaľ čo vyspelý svet rastie ekonomicky.

Ale je to platný príklad? Ako rozvinutý svet rastie, ľudia kupujú zlato, pretože majú väčší disponibilný príjem? Myslíme si, že nie. Príchod zlatého Exchange Traded Funds v rozvinutom svete, videl zlaté investori zvoliť túto cestu cez investície do ťažby zlata akcií, jednoducho preto, že prvýkrát si mohli kúpiť investíciu jednoducho a jednoznačne súvisiace s cenou zlata sám a má schopnosť ovplyvniť cenu zlata priamo. To tvorili takmer 2.000 ton investície do zlata. Opäť ekonomický rast nebol faktor. Bolo to štrukturálna zmena v trhu so zlatom.

Aby sme videli priamy vzťah medzi hospodárskym rastom a cenou zlata a striebra, pozrime na rozvíjajúce sa svety. V Ázii, teda Čína, Indii, Filipínach a ďalších rozvíjajúcich sa krajinách, hospodársky rast obohatil chudobným ľuďom na širokej fronte. Ľudia vyrástajúci v chudobe sú siveľmi dobre vedomí potreby úspor, aby sa chránili proti návratu k chudobe. Nie sú presvedčení, že banky sú miestom, kde ukladať peňažné úspory, inflácie oslabili jej kúpnu silu v priebehu času v každej krajine a občas boli meny pohltené vo vojne a nekontrolovateľnej inflácie.

Preto zlato ako dôveryhodná,investícia, bez ľudského zásahu, samo o sebe bolo miesto, kde jednotlivci podali svoje úspory. V Číne to bolo s podporou vlády. V Indii vláda nie je spokojná s tým,aké množtvo HDP bolo absorbované zlatom, ale z dôvodu nedôvery k vláde a jeho úradníkom, indický investor uprednostňuje zlato ako ochrana proti indickým orgánom a inflácii a stále nakupuje zlato a striebro, v priebehu času. Rast disponibilného dôchodku v Ázii viedla k stabilnej a rastúcej investície do zlata a striebra. Tak tu, hospodársky rast vyvoláva investície do zlata.

Takže, áno, zlaté a strieborné investície sú priamo spojené s hospodárskym rastom v Ázii a prispieť k zlatému dopytu a stúpajúcim cenám zlata.

Centrálna, Komerčná banka

Najdu rezervy centrálnych bánk cestu k zlate v dobe hospodárskeho rastu? Opäť musíme oddeliť rozvinutý svet z nastupujúcej svetovej činnosti centrálnej banky.

V rozvinutom svete, centrálni bankári prestali predávať zlato ako súčasť rezerv v roku 2009. Od tej doby nebolo zlato pridané do ich rezerv. Ale problém je teraz na stole medzi bankami. Ako v USA tak v Európe, bankári rozhodujú, či hodnoťiť zlato ako Tier I aktiv do súčasnej úrovne Tier II, kde banky môžu pridávať len 50% jeho hodnoty ako aktíva na svojich súvahách. V rámci definície Tier I sa to zvýši na 100%. Ako sme videli v úverovej kríze a v eurozóne,počas  dlhovejkrízy budú banky uvoľnovať aktívum z kategórie Tier II v prospech Tier I aktív, aké sú v americkej štátnej pokladni- na posilnenie ich bonity.

Ak (v USA a popri Baselských diskusiách v Európe) sa zlato znova definuje ako Tier I aktívum, potom komerčné banky budú môcť prejsť na zlato z iných aktív Tier II v čase úverovéhoj napätia. S obozretnou diverzifikáciou v pamäti,to taktiež poslúži s tým istým dôrazom aký je kladení na americkú pokladnu na zlato. Konieckoncov aj centrálna banka podobne ako Bundesbank, má názor, že “zlato je počítadlom výkyvov dolára.”

Impulz po dopyte zlata bude významní pre ceny zlata a rozšírení na  cenu striebra.

V rozvíjajúcom sa svete, vzostup obchodných zásob oboch centrálnej a komerčnej banky má po prvýkrát vzhľadom k úrovni zásob centrálnej banky , nutnosť diverzifikovať . Je jasné, že rozvíjajúci sa svet je nespokojný s jeho koncentráciou v americkom dolári, a musí mať väčšie rozšírenie investícií a čeliť nielen neistotám z ic h vlastných krajín, ale aj krajín, ktorých rezervy sú stabilné.

Počas posledných niekoľkých rokov sme boli svedkami rozvíjajúcej sa svetovej centrálne banky a jej aktivity kupovať významné množstvo zlata, a to ako z miestnej produkcie ako aj otvoreného trhu za účelom zvýšiť podiel zlata, ktoré je v rezervách. V súčasnej dobe ich podiel zlata v rezervách nie je ani zďaleka na úrovni videnej vo vyspelých svetových centrálnych bánkach. Je to nedostatok, ktorý je teraz výzvou k záujmu o zlato .

Celkový dopyt centrálnej banky  je veľmi významným prispievateľom k  dopytu zlata a  aj v dohľadnej budúcnosti naďalej bude . V tomto prípade teda ekonomický rast má priamu väzbu na cenu zlata. S dopytom po zlate z rozvojových krajíns vo výške viac ako 60% celkového dopytu, požiadavku len povedať, že áno,ceny zlata a striebora  budú naďalej stúpať v rastúcej svetovej ekonomike.

Kým na záver tohto článku musime súhlasiť s tým, že ceny zlata a striebra budú naďalej stúpať v rastúcej globálnej ekonomike, sú tu tiež veľmi silné argumenty o ich ich raste v stále viac zadľženom svete. Ako to?

Preložil: Juraj Gombík

Zdroj: GoldForecaster

 

Facebook komentár