Ľudstvo čelí novej výzve, ktorá ohrozuje našu schopnosť vybudovať prosperujúcu ekonomiku. Do popredia sa dostávajú obzvlášť dva závažné problémy – extrémne výkyvy počasia a neprestávajúci nátlak na spôsob čerpania prírodných zdrojov. V stávke sú obrovské sumy peňazí v odvetviach stavebníctva, dopravy, energií, vodného priemyslu, spotrebného tovaru a financií.

( Toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku )

Mohlo by sa zdať, že problémy tohto rozsahu sa dotknú len najväčších organizácií a ekonomík. No aj menšie podniky zohrávajú v tomto kolotoči zásadnú úlohu. Zmeny zasiahnu celý systém a vynútia si ďalšie obmedzenia s nasledovnými inováciami. Nový spôsob uvažovania sa vo vyhrotených situáciách začína práve od podnikateľov.

Ponúkame Vám tri rýchle nápady, ktorými môžu podnikatelia  navrhnúť veľké riešenia.

Na základe narastajúcich životných potrieb nemajte strach klásť čoraz viac nových otázok. Rastúci nedostatok vody v mnohých oblastiach sveta predstavuje naliehavý problém, ktorý treba okamžite riešiť. Kombinácia rekordného sucha, rastúcej populácie a ekonomického rastu predstavuje stresujúci faktor nielen pre obyvateľstvo, ale aj pre obchodné prostredie.

Podniky ponúkajúce služby v oblasti využitia vodnej energie si uvedomujú, že nemôžu udržať tempo. Napríklad odevný priemysel využíva obrovské kvantá vody na farbenie oblečenia. Pre prirovnanie, každé dva roky tento sektor minie toľko vody, koľko sa nachádza v Stredozemnom mori.

Táto skutočnosť prinútila spoločnosť Adidas preniknúť do technológií malej thajskej spoločnosti, Yeh Group, ktorá vyvinula proces farbenia látky bez použitia vody (a menšieho objemu energií  či chemikálií). Adidas uvádza na trh novú metódu farbenia, tzv DryDye proces. V podstate možno povedať, Yeh Group a Adidas čeliac problému si spoločne položili otázku: Je možné farbiť kusy tkanín bez použitia vody?

Ostatné otázky týkajúce sa výziev môžu pomôcť objaviť technológie. Spoločnosti ako Walmart, Apple, IKEA a Lego sa pýtajú: Môžeme pracovať bez emisií uhlíka alebo použiť všetky obnoviteľné zdroje energie? Narastá zoznam krajín a firiem, ktoré sa snažia zraziť spotrebu energie alebo použiť obnoviteľné zdroje, ako napr. solárnu či veternú energiu.

Niektoré spoločnosti, ku ktorým patrí napr. Patagónia, sa za zaoberajú otázkou, či je naozaj potrebné, aby extrémne narastala spotreba. Predstavitelia sa snažia presvedčiť spotrebiteľov aby nakupovali menej nepotrebného tovaru alebo služieb. Spoločnosť vyrábajúca dlhotrvajúce statky spája  zákazníkov, v ktorých záujme je minimalizácia ekologickej stopy. Zlomové situácie vytvárajú podnety na inovácie.

Pomôžte takýmto podnikom zvýšiť výkonnosť a transparentnosť na trhu. Na vrchole klimatických problémov a problémov s využívaním zdrojov, skutočné riešenie znamená radikálna transparentnosť. Všetko, čo firma robí, zahrňujúc hodnotový reťazec vrátane toho, ako sa správajú dodávatelia v ďalekej Číne či Bangladéši, je pod drobnohľadom verejnosti. Organizácie potrebujú zvýšiť kontroly práce dodávateľov a zároveň znížiť ich vplyvy na životné prostredie. Hlasy pracujúcich, náročné začiatky, urýchľovanie procesu vzdelávania pomôže urýchliť stavbu tých správnych fabrík. Spoločnosti pochopili dôležitosť verejných prieskumov a zisťujú a porovnávajú výšky platov robotníkov v jednotlivých sektoroch a zberajú údaje o každom jednom zariadení. Spoločnosť má povolenie poskytnúť informácie ďalším osobám o každej  bangladéšskej továrni, ktoré slúžia firme Walmart – v mnohých prípadoch ako subdodávatelia.

Prípadne môžeme zvážiť dôležitosť zberania údajov, ktoré poskytujú prehľad o zdravotných hodnotách, životnom prostredí a zvážiť sociálny dopad viac ako 200.000 výrobkov. Na základe webovej stránky a aplikácií sú k dispozícií údaje pre všetkých zákazníkov. V roku 2012, oprávnenie pre službu podporujúcu zber údajov, GoodGuide, získalo laboratórium Underwriters ‘.

Je náročné správne identifikovať spoločnosti prenikajúce do sveta inovácií. Pred niekoľkými rokmi by General Electric uvítala inováciu tým, že zvolá verejné zasadnutie, ktorým podporí nápady. GE získali 5.000 obchodných plánov a investoval 140 miliónov dolárov. Mnoho ďalších spoločností, ku ktorým sa zaraďuje Heineken, Lufthansa a aj Unilever využili súťaž prostredníctvom otvorenej inovačnej iniciatívy. Týmto spôsobom sa snažili riešiť problémy v oblasti energetiky, využitia vody, balenia výrobkov a logistiky. Nájdite preto samých seba v podobných príležitostiach, odpovedzte si na otázky, a máte šancu, že získate partnera, ktorý pomôže rozbehnúť Váš biznis.

Celosvetové spoločnosti – rovnako ako jednotlivé krajiny či samotní spotrebitelia – musia nachádzať riešenia v nových výzvach. Po určitom čase zaznamenáme odlišný spôsob, akým spolupracujeme či komunikujeme. Avšak na tejto ceste bude každý potrebovať pomocnú ruku.

Podnikatelia sa môžu podieľať na tomto procese – tým, že ušetria peniaze, znížia riziká a zavedú inováciu vo svojich podnikoch. Oveľa dôležitejší je fakt, že malými krokmi môžu pomôcť zmeniť celý svet.

Preložila: Lenka Gajdosikova

( AK by niekoho bavili preklady podobných článkov “Komunitného Motivačného projektu”, nech sa Nám prosím ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CrossWallCapital

Facebook komentár