• deflation – deflácia, pokles ceny
  • deflationary cycle – deflačný cyklus
  • mustard seeds – horčicové semená, tu ako biblická parabola: z najmenších semiačok vyrástol strom, ktorý uživil všetky vtáky v okolí à tento článok je o základných prvkoch, ktoré môžu spôsobiť deflačný cyklus
  • full monty – britský slang : všetko, čo je nutné, vhodné alebo možné

Za posledných pár rokov som napísal celkom pekné množstvo blogov. Jedným z mojich najobľúbenejších je: Mustard Seeds for Deflation : The Deflationary Cycle Full Monty. Je to moja kompletná štúdia deflačnej špirály, ktorú som napísal v auguste 2009.

V tejto štúdii som identifikoval osem rizík, ktoré vo vzájomnej kombinácii, alebo pôsobením času spôsobia deflačný cyklus. Ide o :

1) Vyššie dane
2) Korigovanie trhu s dlhodobými dlhopismi
3) Deflácia miezd
4)Ďalšia vlna nesplácania hypoték
5) Trh sekundárnych nehnuteľností (farmy, dovolenkové domy, komerčné priestory, multi-rodinné domy)
6)The babby boomer switch ( baby boomer je osoba, ktorá sa narodila po 2. svetovej vojne v období vysokej pôrodnosti)
7)Jednotlivé štáty v USA, miestne správy a samosprávy
8)„Bublinový štát” – Kalifornia

V druhej časti tejto štúdie by som sa chcel venovať tým kategóriám, ktoré momentálne smerujú k deflačnému cyklu. Ide o akúkoľvek kombináciu 3 – 5 horeuvedených rizík, ktoré uvedú deflačný cyklus do rýchlejšieho pohybu.

1) Vyššie dane. V niektorých štátoch, ako napríklad v Kalifornii, môžeme vidieť vyššiu spotrebnú daň. V iných štátoch, ako napríklad v štáte Illinois, zase zvýšili poplatky v určitých oblastiach. V niektorých častiach Kalifornie musia rodičia platiť za svoje deti, ak chcú aby hrali v školských športových ligách. Už teraz vidíme skoré príznaky zvýšených daní a poplatkov. Zatiaľ to však nie je príliš vážne. Počas poslednej recesie sa dane začali zvyšovať až niekoľko rokov po začatí finančnej krízy. Takže celkovo je to pomerne pomalý proces zvyšovania daní a odstraňovania zadných dvierok pre bohatých. Ale akékoľvek zvýšenie je zároveň zníženie čistých príjmov. To ovpyvňuje spotrebiteľské správanie a cenovú dostupnosť nehnuteľností. Vyššie dane a poplatky sú tak negatívom pre dve najdôležitejšie časti ekonomiky.

2) Deflácia miezd. Defláciu miezd vidíme predovšetkým vo svete dodávateľov. Mám niekoľko klientov, ktorí znižovali mzdy o 10 %, a to dokonca dvakrát. Mám klientov, ktorí zmenili status svojich zamestnancov na polovičný pracovný úväzok, čo im umožnilo zbaviť sa poskytovania benefitov. Nasledujúce vlny deflácie miezd budú podľa mňa: Za prvé, tak ako sa v budúcnosti bude bankový sektor konsolidovať, tak bude v tomto odvetví jednoducho priveľa bankárov. Vyššia ponuka a nižší dopyt bude znamenať zníženie platov. Za druhé, na mnoho obchodníkov taktiež čaká znižovanie platov, špeciálne na tých s vysokou fixnou platovou zložkou. V pomalom obchodno prostredí nebudú spoločnosti platiť vysoké základné mzdy, a platové podmienky sa budú presúvať k flexibilnej platovej zložke.

A nakoniec, v súčasnosti je najvačším problémom prepúšťanie štátnych pracovníkov (združených v odboroch). Povedzte mi kde vo svete je možné, aby sa prepustený policajt opať zamestnal za plat 100 tis. dolárov ročne a možnosťou zárobku od 50 do 100 tis. dolárov za nadčasy, a to ani nespomínam ich benefity? Policajti, požiarnici, učitelia atď. sú tak úzko profilovaní, že je pre nich nemožné opäť sa zaradiť do spoločnosti bez toho, aby ich platy neboli znížené o 25 až 60 %.

Momentálne sa celý svet upriamuje na problémy spojené s rozpočtovým deficitom štátov, resp. miest a obcí. Čo sa však stráca je fakt, že korekcia rozpočtov si vyžaduje nižšiu kompenzáciu od prepustených zamestnancov, a neskôr od tých, ktorí si svoju prácu udržali. V prípade Kalifornie stratíme veľký počet ľudí, ktorí zarábajú 100 tis. a viac dolárov ročne.

Deflácia miezd je jednou z neoddeliteľných častí deflačného cyklu, pretože garantuje nižšiu spotrebu obyvateľstva a nižšiu cenovú dostupnosť nehnuteľností. Znova, dvoch najdôležitejších súčastí ekonomiky.

Tohtoročné a budúce prepúšťanie pochádzajúce z municipálnych vlád garantuje, že deflácia miezd bude pokračovať ďalej.

3) Ďalšia vlna prepadnutých hypoték. Minulý rok som napísal:

V tejto krajine sme zažili veľkú vlnu zlyhania splácania hypoték, a ďalšia je pred nami. Ďalšia vlna pochádza z tzv. Alt A. a Option ARM programov zavedených počas trvania bubliny na trhu s nehnuteľnosťami. Mnohé z týchto exotických pôžičkových programov prišlo s nízkymi úrokovými mierami alebo flexibilnou štruktúrou splátok platiacimi pre prvých pár rokov, pričom po uplynutí určitej doby sa podmienky zmenili na štandardné s vyššou úrokovou mierou.

A hádajte čo sa stalo : Nesplácanie hypoték v USA vyskočilo na rekordnú úroveň – žiadne prekvapenie!

Presne ako podľa hodiniek, ďalšia vlna nesplácaných hypoték prišla práve načas. Keďže som bankár, toto bola jedna z najjednoduchších vecí, ktoré som mohol predvídať. Táto vlna nesplatených hypoték vytvorí zásobu nehnuteľností vo finančných ťažkostiach. A to spôsobí, že ceny pojdu opäť dole.

Nižšie hodnoty nehnuteľností vytvárajú hneď niekoľko problémov. Klesajúca hodnota nehnuteľností tlačí dole daň z nehnuteľností, čo znižuje príjmy frederálnych vlád,miest a obcí. Znížená spotrebná daň a daň z nehnuteľnosti garantujú pokračujúci rozpočtový deficit spôsobujúci prepúšťanie vo verejnej správe a zníženie platov a benefitov, čo znižuje daň z príjmov, čo opäť vplýva na problémy s rozpočtom. Deflácia miezd a klesajúci trh s nehnuteľnosťami sú dve základné súčasti deflácie.

Klesajúci trh s nehnuteľnosťami spôsobí tiež bankrot pre mnohé banky, čo samozrejme spôsobí nárast nezamestnaných, čo znova spôsobí nižšie daňové príjmy pre vládu. Trápiaci sa bankový sektor tak zhorší podmienky získavania úverov, čo bude mať dôsledky na podnikanie ako také.

Práve v tejto kategórii môžete získať predstavu o deflačnom cykle. Každá ďalšia vlna spôsobuje ďalšie a ďalšie negatívne dôsledky, tak ako padajúce domino.

4) Trh sekundárnych nehnuteľností (farmy, dovolenkové domy, komerčné priestory, multi-rodinné domy). V tejto kategórii sa budeme sústreďovať na komerčné nehnuteľnosti : Komerčné hypotéky podporili narast miery zlyhania splácania hypoték. Opäť, keďže som bankár, ktorý posledných 14 rokov poskytoval finančné informácie o komerčných nehnuteľnostiach, tento vývoj bolo ľahké predvídať. Je neuveriteľné, koľkí z mojich priateľov bankárov to nedokázalo.Zvýšenie počtu komerčných hypoték s problémovým splácaním povedie k doteraz najvyššiemu počtu nesplatených hypoték – čo sa udeje s terajšou alebo tesne po terajšej vlne nesplácaných hypoték v súkromnom sektore. Súčasné množstvo zvýšených voľných priestorov a znížené nájomné pre komerčné priestory sú tak zlé, ako sa len dá. A to znižuje ich hodnotu.

Tento rok, tak ako aj v roku 2011 by sme mali vidieť pokles na trhu komerčných a aj súkromných nehnuteľností. To povedie k ďalšiemu tlaku na bankový sektor, a my opäť uvidíme FDIC zatvárať banky, čo opäť zhorší podmienky poskytovania úverov.

5) Miestne správy a samosprávy. Toto by mohola byť najhorúcejšia a najspornejšia téma na úrovni jednotlivých štátov federácie, miestnych správ a samospráv. Štáty a mestá čelia neľahkej úlohe ozdravenia rozpočtov. Sme svedkami prepúšťaní, ktoré v globálnom ponímaní rastú k hrozivým číslam. V USA je zhruba 20 miliónov štátnych zamestnancov. Ak prepustíme čo len 10 % z nich, znamená to nárast nezamestnaných o 2 milióny. Opakujem, že to ovplyvní spotrebiteľské správanie a cenovú dostupnosť nehnuteľností, čo povedie k tlaku na znižovanie hodnoty nehnuteľností, a to všetko zase ovplyvní príjem zo spotrebnej dane, dane z nehnuteľností a z dane z príjmov. A to v budúcnosti povedie k tlaku na rozpočtové deficity.

Zhrnutie: 5 rizík z 8 funguje v smere vzniku deflačného cyklu. Nemusíme mať všetkých 8 na to, aby deflácia vznikla. Dve základné zložky sú hodnota nehnuteľností a deflácia miezd. Obe zložky majú už teraz negatívne vývin smerom k inflácii. Tieto dva riziká v kombinácii s akýmikoľvek dvoma alebo troma rizikami spôsobia pohromu, akú sme nevideli už desaťročia. Z terajšieho deflačného cyklu vyplýva, že deflačná perióda sa stále predlžuje. Túto aktualizáciu som napísal preto, aby som pohol vizualizovať deflačný cyklus, kde sa jednotlivé problémy vyskytujú vo vlnách, postupne sa nabaľujúc keď jeden degatívny dôsledok spôosobí ďalší a ďalší. Tento proces bude prerušený vládnymi opatreniami, ktoré však v krátkom období budú mať iba minimálnu silu.

Tak takto to bude.

Dúfam, že všetko je v poriadku. 

Zdroj: Rosey’s Outlook

Facebook komentár