Pri zakladaní novej spoločnosti je spočiatku nutné rozhodnúť o množstve vecí. Väčšina z týchto položiek je kľúčových – od financovania, cez umiestnenie kancelárie, infraštruktúru, až po stratégiu predaja – a zoznam stále pokračuje.

Aj tí najlepší podnikatelia prehliadajú významnosť neustáleho rozvoja firemnej kultúry. Výsledkom je, že mnohé spoločnosti  sa ocitnú brodiace sa bahnom neurčitosti, disharmonické či jednoducho s chaotickou firemnou kultúrou a zúfalo sa snažia dostať naspäť na pevnú zem.

Z vlastných skúseností formovania nových spoločností, samotné formulovanie primárnych zásad spoločnosti nemusí byť oficiálne aby bolo účinné. Dôležité však je, aby zakladateľ venoval dostatok času premýšľaniu o tom, čo je pre nich a pre spoločnosť dôležité k práci v zdravom, produktívnom pracovnom prostredí. Mal by zvážiť, ktoré vlastnosti si cení a taktiež čo chce aby si cenili jeho zamestnanci.

Týmto odhalí tzv. „spoločného menovateľa“ spoločnosti, čo pomôže prilákať a udržať presne také typy ľudí, ktorí sú potrební, aby mohol vybudovať presne takú spoločnosť, akú si zakladateľ predstavoval – a títo ľudia, zdieľajúc základné firemné hodnoty, pomôžu uchovávať tieto základné prvky naprieč všetkými oblasťami spoločnosti počas celého jej vývoja. Čím skôr je firemná kultúra vštepovaná, tým je tím silnejší a lepšie spolupracuje.

Pre mňa osobne je toto kritický bod. Pracovali a pracujú pre mňa ľudia, ktorí hovoria, že pracovať pre jednu z mojich spoločností bola najlepšia práca v ich živote a to považujem za jeden z mojich najväčších profesionálnych úspechov. Iní vravia, že im na dovolenke práca chýbala, alebo že si nedokážu predstaviť lepšiu prácu pre lepšiu spoločnosť. Keby pre spoločnosť predstavovali len mŕtvu váhu, nič by to neznamenalo, ale všetci títo zamestnanci sú úžasne produktívny, spolupracujú, sú morálni a pozitívni ľudia. Vždy som bola nadšená a poctená, že sú členmi nášho tímu.

Keďže toto za to stojí prinášam tri z najlepších tipov, ktoré som zostavila aby došlo k obojstrannej spokojnosti a aby obe strany mali vynikajúcu návratnosť investície:

  • Podporovať aktívnu komunikáciu a spoluprácu a nápady, ktoré z nich vzídu
  • Jednať s ľuďmi s rešpektom a profesionálne za všetkých okolností (horšie jednanie sa Vám neskôr vráti)
  • Vytvoriť prostredie, v ktorom ľudia môžu profesijne rásť, nie však na úkor svojho súkromného života a budete mať šťastnejších, lojálnejších, menej vystresovaných a produktívnejších zamestnancov

Prirodzene podnikatelia majú rôzne priority, ale verím, že vždy stojí za to venovať chvíľu svojho času vytvoreniu zdravej firemnej kultúry. Môže byť akousi hnacou silou, ktorá aj keď to nemusí byť hneď na prvý pohľad zjavné, preniká  všetkým čo robíte a mení to k lepšiemu.

Preložila: Michaela Killingerová

Zdroj: Phoenix-projekt

Facebook komentár