Tak toto je ďalší ČLÁNOK NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku

Keď sa finančné trhy zrútili v roku 2008, lídri boli nútení sa sústrediť na prežitie. Ale znepokojujúce slabo rastúce obdobie, ktoré nasledovalo po zrútení vytvorilo nové problémy. Firmy sa môžu dostať cez katastrofy poháńanéčistým adrenalínom, ale k navigovaniu v neistote je potrebná pružnosť a prispôsobivosť. Gallup zistil, že vedúci predstavitelia by sa mali zamerať na tieto tri veci: zrozumiteľnosť, obratnosť, a perspektívu.

Hospodársky útlm mal negatívny dopad na blahobyt Američanov – s výnimkou osôb s nadšenými manažérmi.

Zrozumiteľnosť

Keď ekonomika bola v najhoršom, americkí pracovníci si boli menej istí očakávania svojich zamestnávateľov a mali menej príležitostí robiť to,čo najlepšie vedia. Naproti tomu, “Velký manažéri to vykompenzujú  v stanovení očakávaní a nájdu spôsob ako využiť s ludí to najlepšie,” hovorí Jim Harter, Gallupov hlavný vedec pre zapojenie zamestnancov a ich pohodu. “To zrozumiteľnosť angažovala pracovníkov a pomohla im prispôsobiť sa novej úlohe.” Zamestnancom to umožnilo byť odolnejšími. Tak ako sa ekonomika zhoršovala, boli schopní udržať firmu na nohách.

Ako sa ekonomika začne zlepšovať, môžu manažéri poľaviť v komunikácií jasných očakávaní svojim zamestnancov. Nemali by. “Ľudia potrebujú vedieť, čo sa od nich očakáva, majú to, čo potrebujú k svojej práci, majú šancu robiť to, čo vedia najlepšie, a využiť svoj ​​talent, alebo to vzdajú,” hovorí Harter. “Ak zamestnancom chýba zrozumiteľnosť, nevidia seba ako súčasť riešenia.”

Obratnosť

Hospodársky útlm mal negatívny dopad na pohodu Američanov – s výnimkou osôb s nadšenými manažérmi. Veci boli pre nich tak isto zlé, ale byť zapálený a nadšený pre prácu malo pozitívny vplyv na ich celkovú pohodu. To bolo veľkým prínosom pre podniky, keď nálada na trhu bola najhoršia – a je to stále rovnako  užitočné aj teraz.

“Ľudia s väčšou pohodou sú dynamickejší,” Harter hovorí. “A časť dynamiky je odolnosť, alebo schopnosť odraziť sa späť po probléme.” Dynamika je cenná, keď sú pracovníci nútení sa prispôsobiť v ťažkých časoch. V neistých časoch, dynamika a obratnosť pomáha ľuďom riešiť problémy a inovovať – základné požiadavky pre podniky a snahu rásť.

Perspektíva

Najhoršia časť  neistoty je keď, sa množí úzkosť. Pred niekoľkými rokmi, pracovníci mali dôvod mať strach, ale strach sa stal kontinuálne hukotom obáv. Najlepší spôsob pre vodcu,ako sa vyhnúť tomuto znepokojeniu je pomôcť zamestnancom sa sústrediť a pomôcť im vidieť svet inak.

“Hlavný problém pri výpadkoch je, ako ľudia vnímajú budúcnosť. Ľudia to môžu vidieť  buď ako hrozbu alebo príležitosť,” hovorí Harter. “Veľký manažéri vidia príležitosť. Angažovaný pracovníci sú schopní vidieť príležitosť a hodiť sa po nej.”

Dokonca aj vtedy, keď lídri nevedia, čo sa bude ďalej diať, vedia, čím ich zamestnanci prispievajú – ale môžu to zamestnancom zabudnúť povedať. Takže sa uistite,  že pracovníci vedia, ako ich práca zapadá do obchodnej stratégie a ako ich prínos pomáha posúvať spoločnosť vpred.

“Buďte  kotva pre pracovníkov,” hovorí Harter. “Pomôžte ľuďom vidieť, čo je budúcnosť a aké majú v nej miesto. Proste to urobťe, a umožníte ostatným cítiť sa menej neisto.”

Preložil: Juraj Gombík

( AK by niekoho bavili preklady podobných článkov “Komunitného Motivačného projektu”, nech sa Nám prosím ozve na Facebook do správy )

Zdroj: GallupBusinessJournal

Facebook komentár