V Amerike vlastníctvo domu stráca pôdu pod nohami a k moci sa dostávajú nové služby založené na podstate internetu, ktoré umožnili vznik “prenajímania a spoluspotrebiteľstva v ekonomike”. Napríklad môžeme spomenúť Airbnb, Rent the Runway, Zipcar a TaskRabbit.

Podľa trhových stratégov z ConvergEx Group sa “prenájom” stáva novým “vlastníctvom”. Tento trend by mohol viesť k dominovému efektu, ktorého následky by boli katastrofálne.

“Američania každej demografickej skupiny sa hrnú za službami ako Airbnb, Taskrabbit a Bag Borrow alebo Steal z jedného ohromujúceho dôvodu: Nájom a zdieľanie nám umožňuje žiť život aký chceme, bez výdavkov nad rámec našich možností,” napísali stratégovia do poznámky pre klientov. “Pochopte, nie všetko je úmyselné: Nízky cash flow (alebo vôbec žiadny) je s najväčšou pravdepodobnosťou príčinou, ktorá ženie mnohých zákazníkov k voľbe prenájmu, radšej ako kúpe. Avšak, taktiež sa to stáva trendom; spotrebitelia nechcú alebo si nemôžu dovoliť cenovo nákladné nákupy – či už ide o kúpu domu za 500 000 dolárov alebo nové oblečenie za 500 dolárov.”

Stratégovia poukazujú na odhady, ktoré  naznačujú, že príjmy ekonomiky “spoluspotrebiteľstva” a “nájmu” budú v roku 2013 generovať do výšky 3,5 miliardy dolárov a v priebehu niekoľkých rokov narastú  až do výšky 110 miliárd dolárov.

Čo je to spôsobuje? Podľa ConvergEx tímu je v hre niekoľko možností: (1) prasknutie bubliny na trhu nehnuteľností a sprievodný nárast osobných bankrotov; (2) nižší disponibilný príjem, v dôsledku nedosiahnuteľného rastu miezd v Amerike; a (3) zavádzanie nových aplikácií a internetových stránok počas posledných rokov, ktoré vytvárajú viac príležitosti k prenájmu a spoluspotrebiteľstvu.

“Potenciálne vplyvy prenájmu / lízingu ako dlhodobého trendu sú znepokojujúce: Prenájom a spoluspotrebiteľstvo by mohlo viesť k zníženiu predaja domov (a následne nižšej hodnote domu a čistej hodnote), rovnako ako k nižším auto a maloobchodným tržbám, “píšu stratégovia. “Domino efekt by tiež mohol byť katastrofický: Nastavenie pre spotrebiteľa, ktorý nemusí nutne kupovať, ale radšej si prenajíma by vyžadovalo posun vo výrobe, predaji a dokonca aj v zamestnaneckej štruktúre. Všetko zaujímavé sa deje na hranici ekonomiky (marginálny úžitok), takže ak by si n-tý spotrebiteľ vybral nájom apartmánu miesto kúpy domu alebo by využil car-share program (druh prenajatia) namiesto kúpy nového vozidla, dopyt po nových domoch a vozidlách by upadol.

ConvergEx tím sa však viac ako nárastu nájmov a spoluspotrebiteľstva na úkor vlastníctva obáva hlavných dôvodov, ktoré vedú spotrebiteľov k väčšiemu využívaniu týchto služieb.

“Krízou vyvolaná ekonomika prenájmu a spoluspotrebiteľstva by mohla mať podobný efekt, ako mala Depresia, kde sa spotrebiteľská psychika pretransformovala na stav, kedy očakáva najhorší možný scenár,” napísali. “Nedávna recesia by pravdepodobne mohla byť  živnou pôdou pre generáciu “nájomcov” a “spoluspotrebiteľov” (ako protiklad ku “sporiteľom”), ktorí sa obávajú potenciálnych riskantných investičných alebo finančných nástrojov. Nedávny trend urbanizácie v populácii USA by mohol byť prvým signálom: Koniec koncov, mestá sú centrami ekonomiky najímania a spoluvlastníctva”.

Preto je pozorovanie správania generácie milénia – generácia často parametrizovaná na ľudí narodených medzi skorými rokmi 1980tymi a skorými rokmi 2000imi, kľúčové.

“Vyzerá to tak, že nájomná ekonomika bude pravdepodobne prosperovať o čosi dlhšie, kým táto kohorta (skupina) splatí  študentské pôžičky a nájde si lepšie platenú prácu,” hovoria stratégovia z CovergEx. “ Avšak, keď dovŕšia 30ty rok života a viac, nebude veľmi optimistické očakávať, že začnú robiť veľko-rozpočtové nákupy, ktoré predtým nemohli robiť. Niektorí budú samozrejme nájomcovia po celý život, ale veľa z nich začne oceňovať hodnotu vlastníctva: Napríklad, splátky hypotéky na dom sú zvyčajne nižšie, ako pri prenájme.”

Preložila: Lenka Lešová

Zdroj: Bloomberg

Facebook komentár