V poslednej dobe našu pozornosť zaujalo niekoľko legislatívnych podnetov. Všetky sú spojené s monetárnou úlohou zlata a o množstve návrhov hovoriacich o návrate k zlatému štandardu, o razení zlatých a strieborných mincí ako náhradnej meny, o robení všetkých štátnych transakcií v zlatých a strieborných minciach a o povolení občanom prevádzkovať ich vlastnú mincovňu.

Signalizujú tieto návrhy významnú zmenu v postoji medzi politikmi a smerodajnými ekonomickými inštitúciami smerom k zlatu? Nie. Sú vo veľkej miere považované za okrajové návrhy a sú zamietnuté hneď na začiatku. Článok, ktorý hovorí o tom, že všetky štátne transakcie by mali byť robené v zlatých a strieborných minciach (all state transactions carried out in gold and silver coins) je písaný povýšeneckým tónom, lebo každý vie, že zlatý štandard je zlý pre ekonomiku a spôsobil veľkú hospodársku krízu. Avšak, stále hovorí o množiacich sa názoroch, že zlato môže byť zahrnuté do modernej ekonomiky a pláne spraviť to na legislatívnom základe prostredníctvom rôznych súdnych právomocí.

 Minulý november, začal klíringový dom ICE Europe  prijímať zlaté tehly/prúty ako počiatočnú maržu pre futurity ropy a plynu. Tento rok, JPMorgan oznámil, že budú akceptovať fyzické zlato ako zábezpeku pre niektoré typy transakcií. Podľa Wall Street Journal, burzy cenných papierov v New Yorku, Chicagu a Európe nedávno súhlasili, že budú tiež akceptovať zlato ako zábezpeku pre určité druhy obchodov. Svetová rada pre zlato získava lepšiu pozíciu v presviedčaní Bazilejskeho výboru pre bankový dohľad aby uznal vzácne kovy ako jadrový kapitál pre banky popri vládnym dlhopisom a hotovosti. Súkromné a verejné inštitúcie podobne prehodnocujú ich postoj k zlatu.
 
Azda najviac za všetko hovorí to, že Svetová banka bola čistým nákupcom zlata v rokoch 2010 a 2009 po tom ako bola čistým predajcom uplynulých 20 rokov. Ako minulý November povedal prezident Svetovej banky, Robert Zoellick, zlato sa stáva „žltým slonom v miestnosti“, ktorý potrebuje byť uznaný politikmi významných ekonomík.
 
Nikto teraz nevie presne predpovedať  ako sa toto všetko vyvinie, ale Dough Casey už dlho hovoril, ženávrat k zlatému štandardu, alebo k nejakému jeho modernému ekvivalentu je nevyhnutný. A to z dôvodu, ktorý Aristoteles opísal pred 2000 rokmi (je trvácne, deliteľné, stabilné a má vnútornú hodnotu), zlato je nepochybne najlepšie svetové platidlo.
 
Teraz nám Greshamov zákon hovorí, že zlé peniaze sú vytlačené dobrými, ale to platí iba ak je oficiálna mena v prevahe (motivuje ľudí hromadiť to čo sa nazýva „dobré peniaze“ a utrácať to čo má predstavovať „zlé peniaze“ tak rýchlo ako je to len možné). Keď ľudia stratia dôveru v oficiálne platidlo, Greshamov zákon funguje obrátene a dobré peniaze sú vytlačené zlými. Dolarizácia tretiny svetových ekonomík je toho príkladom. Dolár bol vnímaný ako „dobré peniaze“ v porovnaní s inými nestabilnejšími menami. 
 
Takže čo sa stane ak začnú oficiálne meny byť vnímané ako zlé peniaze. Gresham a história nám hovoria, že budú napokon opustené, pokiaľ nebudú zas dobré (naviažu sa opäť na nejaký akceptovateľný štandard, akým je napríklad zlato).
 
Hlavná podstata spočíva v tom, že toto sa nemôže stať iba trochu, tak ako nemôžete byť iba trochu tehotný. Keď to raz začne, dobré peniaze vytlačia tie zlé a pri dnešnej prepojenej ekonomike to prebehne celosvetovo, rýchlo a devastujúco dôkladne.
 
Preložil: Michal Sutiak 
 

Facebook komentár