Všeobecne platí, že najúspešnejší muž v živote je človek, ktorý má najlepšie informácie.

V roku 1798, 32 rokov starý britský ekonóm Malthus anonymne publikoval “Esej o princípe populácie”, a v nej argumentoval, že ľudská populácia rastie geometricky (1, 2, 4, 16 atď.), zatiaľ čo zásobovanie potravinami rastie aritmeticky (1, 2, 3, 4 atď.).

“Sila obyvateľov je väčšia ako schopnost jeho obživy”. Thomas Robert Malthus

Odhadovaná populácia sveta vyzerala nasledovne :

 • Miliarda v roku 1804
 • Dve miliardy v roku 1927
 • Tri miliardy v roku 1960
 • Štyri miliardy v roku 1974
 • Päť miliárd v roku 1987
 • Šesť miliárd v roku 1999

V druhej polovici 20. storočia zaznamenalo ľudstvo najväčší nárast populácie v jej histórii. Najvýznamnejšie dôvody boli :

   * Medicínsky pokrok znížil úmrtnosť v mnohých krajinách

    * Masívne zvýšenie poľnohospodárskej produktivity vďaka “zelenej revolúcii”

Globálna miera úmrtnosti klesala takmer nepretržite od začiatku priemyselnej revolúcie – osobná hygiena, lepšie metódy sanácie a vývoj antibiotík v tomto smere hrali významnú úlohu.

Svetová populácia dosiahla 7 miliárd podľa správy Populačnej divízie OSN 31. októbra 2011 a odhaduje sa, že dosiahne 8 miliárd v roku 2030.

Do roku 2050 by sa svetová populácia mala dostať k číslam okolo deviatich miliárd. Aj keď niektoré predpovede su konzervatívnejšie , zvyčajne sa pohybujú v intervale 7,4 až 10,6 miliardy. 

V polovici 60tych rokov tohto storočia je možné, že toto číslo vzrastie na 11,4 miliardy obyvateľov.

Malthusov pesimizmus bol dlho kritizovaný skeptikmi , ktorí verili v technologický pokrok v týchto oblastiach :

 • Poľnohospodárstvo
 • Energie
 • Spotreba vody
 • Výroba
 • Liečba chorôb 
 • Hnojivá
 • Manažment riadenia
 • Doprava

Tieto oblasti by podľa nich mali udržať  produkciu potravín na úrovni krivky rastu počtu obyvateľstva.

Malthusove prognózy sa doteraz nenaplnili , rastúce poľnohospodárske výnosy prekonali rýchlosť populačného rastu.

Graf: 2001-2012 Produkcia obilnín, využitie a zásoby

Čierne labute

Teória Čiernych labutí alebo “Teória udalostí Čiernych labutí” bola vyvinutá  Nassimom Nicholasom Talebom na vysvetlenie:

1) Neprimerane veľkého vplyvu ťažko predvídateľných, vzácnych udalostí aj pre vedu ci dostupné technológie                                                                                                       
2) nevyčísliteľnosť pravdepodobnosti rôznych následkov pomocou vedeckých metód

3) psychologické predsudky robiace z jednotlivcov aj skupín ľudí zaslepencov voči neočakávaným udalostiam v historickom kontexte

Teória Čiernych labutí odkazuje na neočakávané udalosti veľkého rozsahu a ich dôsledky v histórii. Takéto udalosti spoločne hrajú oveľa väčšiu úlohu než bežné , predvídateľné udalosti.

Hrozby pre prístup a rozdeľovanie potravín by mohli zahŕňať:    

 • Politická nestabilita dodávateľských krajín 
 • Manipulácia dodávok 
 • Súťaž na dodávku 
 • Útoky na infraštruktúru dodávok 
 • Nehôdy a prírodné katastrofy 
 • Zmeny klímy

Termín Zelená revolúcia sa odkazuje na sériu výskumov, vývoj a transfer technológií medzi 40-tymi až koncom 70-tych rokov. 

 • Teória obsahuje nasledujúce témy :     
 • Vývoj vysoko výnosných odrôd z obilných zŕn 
 • Rozšírenie zavlažovacie infraštruktúry 
 • Modernizácia techniky riadenia 
 • Mechanizácia 
 • Distribúcia semien, syntetických hnojív a pesticídov pre poľnohospodárov

Všetky tieto nové technológie zvýšenia globálnej poľnohospodárskej produkcie sa plne prejavili zaciatkom 60-tych rokov minulého storočia. Zelená revolúcia využíva hybridného osiva, zavlažovanie, chemické hnojivá, pesticídy, fosílne palivá, poľnohospodárske stroje a high-tech systémy, pestovanie a spracovanie skombinované tak, aby výrazne zvýšilo poľnohospodárske výnosy. Zelená revolúcia je zodpovedná za kŕmenie miliárd ľudí- a pravdepodobne umožní vznik ďalšej miliardy ľudí.

Produkcia obilnín sa viac ako zdvojnásobila v rozvojových krajinách – výnosy z ryže, kukurice, pšenice sa stabilne zvyšujú. Medzi rokmi 1950 až 1984 vzrástla svetová produkcia obilnín o viac ako 250% – a svet pridal ešte pár miliárd ľudí k jedálnemu stolu.

Bohužiaľ , vysoký výnos sa zužuje av niektorých prípadoch klesá. To je z veľkej časti v dôsledku zvýšenia cien hnojív, chemikálií a ďalších fosílnych palív, ale aj preto, že nadmerné užívanie chemikálií vyčerpáva pôdu a zavlažovanie vyčerpáva vodné kolektory. 

“Svetových poľnohospodársketrhov sú natoľko vyvážené medzi dopytom a ponukou, že miestne narušenia môžu mať veľký vplyv na svetové ceny zasiahnutých komodít a takisto jeho dozvuky vplyv v  celom potravinovom reťazci.” ~ správa HSBC

Počas nasledujúcich päťdesiatich rokov, ak by boli predpovede populačného rastu správne , budeme musiet pridať ďalších 4.5 miliardy ľudí k svetovej populácii. To by znamenalo dopyt po potravinách s nárastom o takmer 70%.

Dnes už asi jedna miliarda ľudí chodí spať hladná každú noc a každých 3.6 sekundy umrie jeden človek na následky vyhladovania – väčšinou deti vo veku menej ako 5 rokov.

“Sila obyvateľstva je tak vyššia ako sila krajiny vyprodukovať obživu pre človeka, že predčasná smrť je v istom bode vývoja ľudstva nevyhnutný negatívny jav.” ~ Malthus T.R. 1798. Esej o princípe populácie. 

Takmer žiadne reálne navýšenie úsilia medzinárodnej poľnohospodárskej vedy od roku 1970 sa nezaznamenalo. Tento globálny pokles poľnohospodárskeho výskumu a vývoja nových technológií pre poľnohospodárov smerom do budúcnosti veľa optimizmu neprináša. Čo je k dispozícii sú geneticky modifikované organizmy (GMO) – výsledky úprav bio-inžinierstva, semená, ktoré sa spoliehajú na rovnaké priemyselné hnojivá, pesticídy, naftu a zavlažovanie ako počas prvej Zelenej revolúcie.

Záver

“Sociálne nepokoje sa môžu odrážať rad faktorov, ako sú chudoba, nezamestnanosť a sociálna nespravodlivosť. Napriek mnohým možným faktorom prispievajúcich k tomu stavu, načasovanie násilných protestov v severnej Afrike a na Strednom východe v roku 2011, rovnako ako predtým nepokoje v roku 2008 sa zhodujú s veľkými vrcholmi svetových cien potravín. “~ M. Lagi, K.Z. Bertrand a Y. Bar-Yam, Potravinová kríza a politická nestabilita v severnej Afrike a na Blízkom východe , New England Complex Systems Institute 

Graf: 1990-2011 Index cien potravín

Populačný rast a rastúci dopyt po dodávkach potravín idú ruka v ruke. Bohužiaľ výnos poľnohospodárstva sa všeobecne ustálil a len ťažko drží krok s dopytom. Faktom je, že dnes sme blízko od potravovej katastrofy a opakovanie nedostatku potravín, ktorý spôsobil Arabskú jar. Tieto skutočnosti by mali byť v mysli každého z nás. Je to tak aj u Vás? 

Ak nie, možno, že by mali byť.

Zdroj: AheadOfTheHerd

Preložil: Peter Biľo

Facebook komentár