Neistota_zamestnania_moze_byt_ to_co_nuti_ludi_k_extremizmu_2017

„Stratím v blízkej budúcnosti prácu?“

Pre väčšinu ľudí je toto nepríjemný scenár k zamysleniu a pre mnohých je to skutočný a vážny problém. Od finančnej krízy viac ako polovica pracovných miest v Európskej únii prešla na dočasnú pracovnú zmluvu.

Tento vysoký level pracovnej neistoty nemá len ekonomický efekt na ľudí, ale taktiež robí finančné plánovanie extrémne ťažké.

Náš prieskum poukazuje aký má neistá povaha pracovného trhu obrovský vplyv na to ako sa ľudia cítia.

V skutočnosti, pracovná neistota zasahuje jadro toho, ako vnímame sami seba, našu identitu. Toto môže mať oveľa širšie rozvetvenie pre spoločnosť.

Súvisiace: 11 najviac skorumpovaných krajín rozvinutého sveta

Psychológovia hodnotia pracovnú neistotu ako hlavný spúšťač stresu. Strach nevedieť či budete prepustený, či budete mať z čoho platiť účty a či stále budete mať miesto vo firme, je samozrejme veľmi stresujúci, špeciálne, keď sa to vymyká z pod kontroly. Pracovná neistota implikuje potenciálne nepriaznivú budúcnosť a to takú, ktorá sa nedá kontrolovať.

 

Zoznam negatívnych dôsledkov neistoty zamestnania je v skutku dlhý. Čím viac sa ľudia boja o to, ža stratia prácu, tým horšie je ich zdravie a tým pádom uvádzajú viac fyzických zdravotných ťažkostí. To má potom za následok mnoho efektov. Od občasných problémov so spánkom až po klinické depresie.

Pre organizácie, efekty pracovnej neistoty sú tiež negatívne. Populárne tvrdenie, že strach zo straty zamestnania je motivátorom, je toho opakom. Namiesto toho to vedie k zhoršeniu výkonu na pracovisku. A v rámci komunít alebo krajín, rozšírená pracovná neistota sa spája s politickými nepokojmi, s nezabezpečenými pracovnými miestami už ako spomínaná príčina politického extrémizmu. V skratke, neistotu zamestnania môžeme viniť pre mnohé individuálne, podnikové a společenské zlo.

Sebavedomie

Prečo presne je pracovná neistota taká zlá? Práca pre nás znamená viac ako len samotný príjem. To, čo robíme, je dôležitým aspektom toho čo sme. Napokom, mnohý z nás strávime prácou skoro tretinu života. Keď sa niekto niekomu predstavuje jedna z najčastejších otázok je „Čím sa živíte?“. Dokonca aj v domovoch dôchodcov, populárna zábava je diskutovať o predošlej práci. Teda, naša práca je dôležitá pre naše sebavedomie, pre to ako sa cítíme, teda čo sme.

Takže nie je prekvapujúce, že pracovná neistota ohrozuje to, ako sa cítime. V štúdií britských zamestancov sme objavili, že ľudia, ktorí sa báli, že stratia prácu, často cítili, že ich zamestnanecká identita poklesla, aj napriek tomu, že boli stále zamestnaní.

Francúzska krajne pravicová strana Národného frontu zvyšuje podporu.

Francúzska krajne pravicová strana Národného frontu zvyšuje podporu.

Pracovná neistota, tak bežná ako by mohla byť, bola vnímaná ako cudzia skúsenosť, nepočítajúc ľudí s určitým postavením alebo komunitou tzv. zamestnaných, čo spôsobilo, že sa cítili menej normálni.

Na druhej strane to ovplyvnilo ich pohodu. Ľudia, ktorí cítili stratu identity ako zamestnanca, uviedli problémy s koncentráciou a spánkom, a cítili, že strácajú dôveru v seba samých. Cítiť sa vylúčený tiež ovplyvnilo ich správanie v práci a vykonávanie základných pracovných úkonov.

Takže kým pracovná neistota ovplyvňuje našu pohodu – tak ako budúci plat, vzťahy s kolegami, schopnosť dokončiť dôležitý projekt, môže to zájsť ešte ďalej a ohroziť dôležité časti toho, kým sme. A spôsob akým to poškodzuje naše vnímanie, môže mať hlboký efekt pre tých, ktorí tým trpia, keď sa pokúšajú vyriešiť ich neistotu. To sa prejavu niekedy protichodným smerom.

Súvisiace: Podľa Nemeckej štúdie prospievajú finančné krízy pravicovým kandidátom

Napríklad ľudia, ktorí cítili, že ich identita je ohrozená, sa jednoduchšie otočili proti iným – ak to pomohlo ich osobnému postaveniu, kým v rovnakom čase sa stotožňujú s inými, ktorí prežívajú podobnú hrozbu. Cítia sa „menej normálne“, môžu byť náchylnejší k správam, ktoré ich opäť robia súčasťou niečo, čo robí ich vylúčenú skupinu opäť „skvelú“. Tí, ktorí sa cítia viac odcudzení, sú aj viac empatických voči iným, viac odcudzeným ľuďom, nezamestnaným ľuďom, minoritám. Toto vysvetľuje ako neistota práce ženie niektorých ľudí k politickým extrémom, obom pravicovým a ľavicovým.

Tento rastúci dôkaz škodlivého účinku pracovnej neistoty na samotnú identitu a teda pohodu, tak isto ako aj na výkonnosť spoločnosti, poukazuje, že je čas, nielen pre organizácie ale aj pre politikov, sa zobudiť a riešiť túto problematiku. Sú potrebné postupy proti rastúcemu trendu dočasných prác a brigád, s pridaním požadovanej ochrany na zabezpečenie toho, aby sa ľudia necítili vylúčení zo spoločnosti a tým pádom ich to potláčalo k extrémizmu.

Preložila: Dominika Pojtingerová

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: TheConvesation

Facebook komentár