Ako sme vstúpili do politickej sezóny, budeme počuť veľa rétoriky od obidvoch hlavných politických strán a ich mnohých kandidátov na úrad. Je pre nás dôležité mať na pamäti, že slová sa môžu stať bezvýznamnými pre nesprávne alebo nadmerné používanie. A keď my, ako občania, umožníme politikom zakryť pravdu prekrúcaním slov, ponížime seba a náš národ.

Napríklad, všetci sme počuli politikov používať slová “demokracia” a “sloboda” nespočetnekrát. V modernom politickom prejave sú používané so zameneným zmyslom a ich skutočné významy sú veľmi odlišné. Stali sa tým, čo George Orwell nazval “nezmyselné slová”. Slová ako “sloboda”, “demokracia” a “spravodlivosť”, ako Orwell vysvetlil, boli zneužívané tak dlho, že ich pôvodné významy sa oslabili. Z pohľadu Orwella, tieto slová boli často vedome používané nečestným spôsobom.

Bez presných významov za slovami, politici a elity môžu zahmliť realitu a privyknúť ľudí, aby inštinktívne spojili niektoré slová s pozitívnymi alebo negatívnymi predstavami. Inými slovami, nepríjemné skutočnosti môžu byť skryté za úmyselne nezmyselný jazyk. Ako len jeden príklad, Američania si privykli a prijali slovo “demokracia” ako synonymum pre slobodu. A tak sme zvyknutí a presvedčení, že demokracia je vždy a všade benevolentná.

Problémom je, že demokracia nie je sloboda. Demokracia je jednoducho majoritný systém, ktorý je svojou povahou nezlučiteľný so slobodou. Zatiaľ čo Ústava zahrňuje určité demokratické mechanizmy, taktiež predstavuje vo svojej podstate nedemokratické mechanizmy, ako „Prvý dodatok“ a „Volitelia prezidenta a víceprezidenta Spojených štátov“. Spojené štáty sú konštitučná republika, nie demokracia. Napriek tomu sme boli bombardovaní s nezmyselným slovom “demokracia” tak dlho, že len málo Američanov vie rozdiel.

Ak chceme použiť slovo „sloboda“ poctivo, mali by sme mať zmysel pre čestnosť a dať slobode skutočný význam: Sloboda je žiť bez vlády donútenia. Takže, keď politici hovoria o voľnosti a slobode – nezávisle na probléme, ktorý je diskutovaný – opýtajte sa sami seba, či je zástancom väčšej vládnej sily alebo menšej.

Slová “liberálny” a “konzervatívny” tiež sú zneužívané. “Liberalizmus”, ktorý reprezentuje občianske, politické a ekonomické slobody, sa stal synonymom pre všemocnú nátlakovú vládu. Liberalizmus bol predefinovaný a znamená oslobodenie od materiálnych potrieb, vďaka veľkej a benevolentnej vláde, ktorá existuje, aby vytvorila rovnosť na zemi.

“Konzervatismus” znamenal rešpekt k tradícii a nedôveru k aktívnej vláde. Ale v posledných desaťročiach, konzervatismus bol predefinovaný na podporu veľkej vládnej grandióznosti cez vojnový avanturizmus, korporativizmus a inflačnú menovú politiku. Moderné politické právo predefinovalo konzervativizmus na podporu všemocného centrálneho štátu, za predpokladu, že štát prehlbuje údajne konzervatívne ciele.

Orwell mal iste pravdu o používaní nezmyselných slov v politike. Našou úlohou je teda získať späť náš jazyk a naše slobody. Ak chceme zostať slobodnými, musíme preraziť hmlou a pripojiť konkrétne významy slovám, ktoré politici používajú, aby nás oklamali.

Preložila: Dáša Bačinská

Zdroj: Project Freedom

Facebook komentár