Obyvatelia fotografujú a skúmajú katastrofické škody v centre Sanfordu po extrémnych záplavách v celom centrálnom Michigane

Obyvatelia fotografujú a skúmajú katastrofické škody v Sanfordu po extrémnych záplavách v rámci celého stredného Michiganu

Podľa novej správy uverejnenej vo štvrtok od spoločnosti Springer Nature by mohlo byť pobrežným záplavám do konca storočia ohrozených až 20% globálneho hrubého domáceho produktu.

Výskum, ktorý uskutočnili vedci z University of Melbourne, zistil, že do roku 2100 môže byť vystavených riziku pobrežných záplav ďalších 287 miliónov ľudí, alebo 4,1% svetovej populácie. Na základe ovplyvnených oblastí to predstavuje celosvetový objem na hodnote 14,2 bilióna dolárov, čo zodpovedá približne jednej pätine svetového HDP.

Podľa štúdie medzi najviac ohrozené oblasti patrí severozápadná Európa, ako aj v juhovýchodná a východná Ázia, ako pravdepodobne budú zasiahnuté aj oblasti na severovýchode USA a v rámci severnej Austrálie.

Aby dospeli k ich záveru, vedci analyzovali hladinu mora počas extrémnych poveternostných udalostí a potom porovnali tieto zistenia so stúpajúcimi odhadmi hladiny mora. Zároveň analyzovali topografické údaje s cieľom určiť oblasti, ktoré sú najviac ohrozené, a analyzovali populačnú úroveň týchto regiónov a podiel príspevku k svetovému HDP.

V správe ďalej uviedli: „Predpokladaný nárast hladiny mora do roku 2100 významne zvýši frekvenciu pobrežných záplav, pričom výsledky ukazujú, že pre väčšinu sveta by sa záplavy spojené so súčasným rozsahom – raz za 100 rokov, mohli vyskytnúť tak často, ako raz za 10 rokov, predovšetkým v dôsledku zvýšenia hladiny mora.“

Vedci, ktorých viedol Ebru Kirezci, zistili, že ak nedôjde k žiadnym zmenám, pobrežným záplavám bude vystavených o 48% viac svetovej pevniny, čo znamená 52% nárast v rámci exponovanej populácii. Z pobrežných oblastí, ktorým hrozí povodeň, bude predstavovať 68% prílivu a búrok, pričom 32% bude predstavovať predpokladaný nárast hladiny mora.

V správe poznamenali: „Keďže približne 600 miliónov ľudí žije v pobrežných zónach s nízkou nadmorskou výškou,“ … „tak environmentálne, ako aj sociálno-ekonomické dopady spojené s epizodickými záplavami môžu byť obrovské.“

Celkové aktíva, ktoré sú vystavené pobrežným záplavám sa zvýšia z 9% až 13% globálneho HDP v súčasnosti, na 12% až 20% do roku 2100.

Vedci zároveň poznamenali, že tieto výsledky predpokladajú, že sa neprijmú žiadne opatrenia, čo znamená, že ich projekcie by mohli byť nadhodnotené. V správe sa nezohľadnili ani zmeny úrovne HDP, ani budúce prognózy obyvateľstva.

Vedci ďalej napísali: „Na mnohých miestach sa bežne používajú pobrežné obrany a do roku 2100 sa očakáva rozšírená adaptácia a osobitne rozsiahla ochrana, preto je potrebné tieto odhady považovať za ilustráciu rozsahu prispôsobenia potrebného na kompenzáciu rizika.“

Tieto opatrenia, samozrejme, nemusia vždy pomôcť, napríklad keď v roku 2005 prišiel ničivý hurikán Katrina v New Orleans.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár