Nova_studia_odhaluje_znepokojujuci_trend_pre_Facebook

  • Podľa novej štúdie až tretina užívateľov Facebooku tvrdí, že používajú Facebook a Instagram menej ako minulý rok.
  • Zistenie poukazuje na meniace sa postoje k sociálnej sieti po jej sérií škandálov.
  • Táto spoločnosť zo Silicon Valley bola zasiahnutá všetkým, od ruskej propagandy až po škandály v oblasti ochrany osobných údajov.

Ruská propaganda. Falošné správy. Cambridge Analytica. Zneužívanie konšpiračných teórií holokaustu.

Za posledný rok sa Facebook dostával zo škandálu do škandálu, jeho vedenie muselo absolvovať nikdy nekončiacu sériu ospravedlnení – a v novej správe, existuje značný podiel amerických užívateľov ktorí sú už ochotný tráviť menej času na Facebooku než v minulosti.

Podľa nového prieskumu, jedna tretina užívateľov Facebook v USA aktuálne tvrdí, že používajú sociálnu sieť a jej sesterskú stránku Instagram menej ako v priebehu minulého roka.

Investičná banka PiperJaffray požiadala 1 300 amerických používateľov Facebooku a Instagramu o informáciu toho, či používajú sociálne siete viac či menej ako v roku 2017. Túto správu zverejnila v priebehu včerajšieho dňa.

Súvisiace: 4 Grafy: Ako sa podnikanie Facebooku mení vďaka Instagramu

Výsledky: 33% používateľov uviedlo, že používajú Instagram a Facebook menej, zatiaľ čo 67% uviedlo, že používajú tieto služby buď v rovnakej úrovni alebo vo viac (jednotlivé čísla neboli zverejnené).

Zistenia poukazujú na rastúcu apatiu voči sociálnej sieti a poukazujú na možné dôsledky, ktoré môžu nasledovať po najväčšej kríze v jej histórii.

Facebook má za sebou negatívny rok

Pre túto spoločnosť zo Silicon Valley to bol naozaj negatívny rok.

Facebook priznal, že politická výskumná firma Cambridge Analytica zneužila údaje desiatky miliónov používateľov; Generálny riaditeľ Mark Zuckerberg musel absolvovať vypočutie pred Kongresom ktoré trvalo dva dni; sociálna sieť prešla intenzívnym dohľadom nad tým, ako ju používa konšpiračný teoretik Alex Jones na šírenie podvodov a tak ďalej.

Skutočný vplyv týchto faktorov bol však doposiaľ obmedzený. Akcie spoločnosti Facebook po skončení druhého štvrťroku klesla o 20%, keď oznámili budúce očakávania ktoré boli sklamaním – ale to je čiastočne aj preto, lebo spoločnosť Facebook sa aktívne rozhodla investovať do novej bezpečnosti a nových bezpečnostných iniciatív.

Medzitým, rast užívateľov na rozvinutých trhoch, ako sú USA a Európa, kde spoločnosť bola hlboko zakorenenou po mnoho rokov je stále plochý (aj keď jej globálnu základňa užívateľov stále rastie).

Zatiaľ však verejne zverejnené čísla používania – ktoré sú obmedzené na celkový počet “denných aktívnych používateľov” a “mesačných aktívnych užívateľov” týchto sietí neprejavili žiadny pokles v používaní, ktorý by bol porovnateľný s tým, čo bolo uvedené v prieskume spoločnosti PiperJafray.

Je pravdepodobné, že používatelia v USA skracujú čas v dni, ktorý trávia na Facebooku, zatiaľ čo používajú sociálnu sieť každý deň – čo je trend, ktorý by sa neodrážal v metrikách, ktoré zverejňuje spoločnosť Facebook. Samozrejme, ak by spoločnosť Facebook dosiahla 33% pokles v dennej alebo mesačnej aktívnej používateľskej báze v USA, dôsledky pre obchodné a akciové ceny spoločnosti by boli zničujúce.

Údaje sú sporné – ale stále dôležité

Stojí za zmienku, že štúdia spoločnosti Goldman Sachs je v rozpore s tou od firmy PiperJafray, ktorá uvádzala že používatelia v USA môžu po škandále Cambridge Analytica skutočne zvýšiť svoj čas strávený na Facebooku.

A samotná PiperJaffray zohráva dôležitosť poklesu používania zisteného v prieskume. Michael Olson, ktorý je autorom správy v spoločnosti PiperJaffray, navrhol, aby respondenti mohli podhodnotiť svoje vlastné použitie a tak skutočná časť používateľov ktorí znižujú svoj čas na sieťach môže byť menšia.

Súvisiace: Tretina rastu tržieb z reklamy Facebooku pochádza z Instagramu

Napísal: “Zatiaľ čo 1/3 používateľov naznačila, že používajú Facebook a Instagram menej ako v minulom roku, máme podozrenie, že používatelia majú skôr tendenciu podhodnocovať ich čas využitia, než skôr nadhodnocovať,” … “Je nemožné kvantifikovať túto podozrivú “odchýlku”, ale veríme, že skutočné percento používateľov (ktorí tieto služby využívajú v menšej miere) môže byť oveľa menej ako 1/3, ktoré sme zaznamenali v našom prieskume.”

Aj keď to môže byť tak, prieskum upozorňuje na znepokojujúci problém Facebooku. Poukazuje na značnú časť užívateľskej základne spoločnosti Facebook, ktorá znižuje využívanie jej produktov – čo súvisí s posunom postojov k jej službám.

Ak používatelia Facebooku a Instagramu budú vedome obmedzovať svoj čas na ich sieťach, tieto faktory následne čoskoro môžu spustiť do vážnejších dôsledkov pre spoločnosť.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: PiperJaffray, Goldman Sachs

Facebook komentár