Investovali ste do súkromnej školy alebo do prípravného programu? Vycúvajte kým sa ešte dá.

Toto upozornenie bolo vydané univerzitou DeVry (DV), ktorá aktualizovala nové zarážajúce výsledky a zviedli celú túto skupinu smerom nadol. Investor David Einhorn údajne zmienšoval skupinu Apollo (APOL), lídra na trhu, ktorú vlastní univerzita vo Phoenixe. Trápenie sa len začalo.

V tomto odvetví problémy nevyplývajú zo svojho obchodného modelu- čo najviac ľudí nahrádzať počítačmi- ako skôr z modelu financovania. Táto skupina využíva značnú časť súkromných študentských pôžičiek – 42% od svojich študentov proti 14% od verejných a súkromných študentov. Táto oblasť práve vyšla so svojou vlastnou verziou primárnych problémov a zatiaľ čo celkové úkony nie sú také veľké ako boli pred 5 rokmi, sú stále dostatočne vysoké na to, aby „odplašili“ ďalšie peniaze prichádzajúce z odvetvia.

Sektor trpí aj tým, že v niektorých programoch je veľmi ťažké pre študenta zamestnať sa. Napríklad, Corintham Colleges (COCO), má 40 programov, ktoré nedodržiavajú smernice, a v ktorých iba 35% bývalých študentov musí splácať svoje študentské pôžičky. Ceny na burze sa zo svojich februárových maxím znížili o polovicu a ich budúcnosť je neistá.

Objavujú sa aj ďalšie nástrahy zo strany získavania a udržania akreditácie. Univerzite v Ashforde bola nedávno odobratá akreditácia, čo zasiahlo jej zisky. O jej znovuzískanie bojujú pred súdom. Splátky pôžičiek boli zastavené začiatkom mesiaca a navyše na ich stranu sa postavil aj guvernér Romney. No spoliehanie sa na to, že sa politik pretrhne, aby zachránil vašu povesť sa nie veľmi často vypláca.

V podstate sa jedná o začiatok niekoľkoročnej krízy vo vysokom školstve, na ktorú treba hľadať riešenia. Je však jasné, že budovy a ľudia nie sú potrební. Produktivita môže vzrásť s programom online učebných osnov tak, ako to bolo na školách ako je Stanford alebo MIT.

Tento otras však bude trvať roky. Mnoho verejných i súkromných škôl zanikne. Len silní prežijú. Myslíme si, že univerzita vo Phoenixe bude jedna z nich.

Preložila: Sandra Stasinková 

Zdroj: DanaBlankenhorn

Facebook komentár