Hoci sa stalo na trhu so zlatom tento mesiac veľa – záväzok Fedu, ktorý prebudil spiaceho býka – chceli sme urobiť krok späť a vrhnúť trocha svetla na to, čo dnes fundamentálne ženie trhy s drahými kovmi.

James Rickards z Wall Streetu nedávno vydal svoju prvú knihu, Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis, a narobil ňou istý rozruch. Najvyšší manager z Euro Pacific Precious Metals Peter Schiff často hovorí o konkurenčných devalváciách mien, ako hlavnou silou v investovaní do zlata a striebra. Nedávno si Peter sadol s Jamesom, aby zistil čo je za súčasnými menovými vojnami a aby zistil, čo odporúča investorom na zachovanie bohatstva cez túto búrlivú dobu.  

Peter Schiff: Nedávnu monetárnu históriu zobrazujete ako sériu menových vojen – prvá v rokoch 1921-1936, druhá od 1967-1987 a tretia prebiehajúca práve teraz. Podľa mňa to je presné. V skutočnosti aj môj otec bol zatiahnutý do ekonomiky, pretože koncom 60. rokoch videl prepad toho, čo by ste teraz nazvali Menová vojna II. Čím sa líšia každá z týchto vojen a čo je na tej dnešnej to najdôležitejšie? 

James Rickards: Menové vojny sú charakterizované úspešnými konkurenčnými devalváciami mien veľkých ekonomík proti menám ich obchodných partnerov v snahe  o krádež rastu týchto partnerov.

Aj keď  majú všetky meny toto spoločné, môžu sa vyskytnúť v odlišných ekonomických klímach a mať svoje cestičky. Menová vojna I (1921-1936) dominovala deflačnou dynamikou, pričom Menová vojna II (1967-1987) dominovala infláciou. MVI skončila katastrofou 2. svetovej vojny, pričom MVII mala ľahké pristátie po veľmi hrboľatej jazde s Plaza dohodami z 1985 a Louvre dohodami z 1987.

To, čo mali prvé dve menové vojny spoločné, okrem devalvácií, bola deštrukcia bohatstva vyplývajúca z absencie cenovej stability alebo absencie ekonomickej kotvy.

Je zaujímavé,  že Menová vojna III, ktorá začala  v 2010 je skutočným preťahovaním medzi prirodzenou defláciou z krízy, ktorá začala v 2007 a politikou vyvolanej inflácie z uvoľňovania Fedu. Deflačné a inflačné vektory medzi sebou bojujú o prevahu, ale situácia je vysoko nestabilná a sa preklopí do jednej z nich, skôr skôr, ako neskôr. Inflácia hraničiaca s hyperinfláciou sa momentálne zdá ako pravdepodobný výsledok, kvôli prístupu Fedu „nech to stojí čokoľvek“ ohľadom tlače peňazí, avšak deflácia nemôže byť takisto úplne vylúčená, ak hodí Fed uterák do tváre politickej opozície.  

Peter Schiff: Vy a ja sa zhodujeme v tom, že dolár je na ceste zániku a obidvaja sme načrtli drastické predpovede o tom, čo by mala vláda urobiť s kolabujúcim dolárom. Ako by podľa Vás tento scenár mal prebehnúť? 

James Rickards: Dolár by nemusel byť nevyhnutne na ceste zániku, ale momentálne sa to zdá vysoko pravdepodobné. Ešte stále je čas vycúvať z priepasti, čo však ale vyžaduje špecifickú sadu politík: rozbitie veľkých bánk, zákazu derivátov, zvýšenie úrokových mier, čím by sa stala USA magnetom kapitálu, osekať vládne míňanie, eliminácia kapitálových ziskov a korporátnych daní z príjmov, rovnej dane a redukciou regulácie práce – tvorby obchodu. Pravdepodobnosť týchto politík sa však zdá vzdialená – takže scenár dolárového kolapsu musí byť braný v úvahu.

Len málo Američanov si je vedomých International Economic Emergency Powers Act (IEEPA)… Tá dáva hoci akému americkému prezidentovi silu diktátora na zmrazenie účtov, zabavenie majetku, znárodnenie bánk a uplatnenie iných radikálnych krokov na boj s ekonomickým kolapsom v mene národnej bezpečnosti. Vzhľadom k týmto právomociach je celkom reálne zhabanie 6000 ton cudzieho zlata uloženého vo federálnej banke v New Yorku, ktoré keby bolo skombinované s washingtonskou zásobou zlata o veľkosti 8000 ton, ukončilo by americký status zlatej superveľmoci, ktorý jej dovoľuje diktovať podobu medzinárodného monetárneho systému budúcnosti, tak ako sa to stalo v Bretton Woodse v 1944. 

Peter Schiff: Vo svojej knihe píšete, že je možné, že prezident Obama môže volať po návrate akejsi formy zlatého štandardu. Príde mi to pritiahnuté za vlasy. Prečo by sa partia proinflačných keynesiánov vo Washingtone dobrovoľne vzdala schopnosti tlače nových peňazí? Nevyžadoval by taký program, aby vláda splácala svoje dlhopisy? 

James Rickards: Moja predpoveď sa konkrétne netýkala prezidenta Obamu, ale hociktorého prezidenta, ktorý čelí ekonomickej katastrofe. Súhlasím, že typický keynesiánska  administratíva nepôjde jednoducho ani dobrovoľne po zlatom štandarde. Len navrhujem, že možno nebudú mať inú možnosť, ako pristúpiť k zlatému štandardu vzhľadom na kompletnú stratu dôveryhodnosti dolára. Bol by to zlatý štandard poslednej možnosti, pri omnoho vyššej cene – možno $7,000 za uncu alebo vyššie.

Je to podobné  tomu, čo prezident Roosevelt urobil v 1933, keď zakázal súkromné vlastníctvo zlata, ale následne zvýšil jeho cenu o 75% v strede najhoršej periódy deflácie v americkej histórii.  

Peter Schiff: Tiež píšete o tom, ako ste boli požiadaný Ministerstvom obrany, aby ste ich naučili, ako napadnúť krajiny za pomoci monetárnej politiky. Myslíte, že išlo o zámerný pokus o nahromadenie toľko dlhu, ako bolo len možné – najmä od Číňanov – a potom strategicky nezaplatiť cez infláciu? 

James Rickards: Nemyslím si, že by išlo o zámerné sprisahanie nahromadenia dlhu kvôli strategickému účelu neplatenia, avšak k niečomu podobnému to aj tak viedlo.

Konvenčná  múdrosť hovorí, že Čína má USA v hrsti, pretože drží viac ako 2 trilióny dolárov denominovaného dlhu, ktoré by mohli hocikedy predať. V skutočnosti má USA v hrsti Čínu, pretože môže zamraziť čínske účty, ak by to Číňania urobili a v podstate devalvovať hodnotu peňazí, ktoré dlžíme Číne. Číňania si to uvedomili až neskoro. Retrospektívne uvidíme, či bude ich najväčšia chyba dôvera USA pri udržaní hodnoty jej meny.  

Peter Schiff: Vo svojej knihe ste načrtli 4 možné výsledky súčasnej menovej vojny. Skúste ich prosím stručne popísať a ktorý podľa Vás si myslíte, že je najpravdepodobnejší a prečo. 

James Rickards: Áno, načrtol som 4 scenáre, ktoré volám „ Štyria jazdci dolárovej apokalypsy.“

Prvým prípadom je svet viacerých rezervných mien, pričom by bol dolár iba jeden z viacerých. Toto je preferované riešenie akademikov. Volám to „Kumbaya riešenie,“ pretože predpokladá, že všetky meny budú spolu dobre spolupracovať. V skutočnosti by sme teda mali namiesto jednej zlej centrálnej banky viacero.

V druhom prípade by svetové peniaze boli vo forme Special Drawing Rights(SDR) – zvláštnych práv čerpania. Toto je preferované riešenie globálnych elít. Základy už boli položené a aj inžinierske siete sú už na mieste. Medzinárodný menový fond(MMF) by mal svoju vlastnú tlačiareň pod nezodpovednou kontrolou G20. To by zredukovalo dolár na lokálnu menu, pričom by boli všetky dôležité transfery denominované v SDR.

Tretím prípadom je návrat k zlatému štandardu. Muselo by to však byť za omnoho väčšej ceny, aby sa predišlo deflačnej chybe z roku 1920, kedy sme sa vrátili k zlatu pri starej parite, ktorá nemohla byť udržaná bez masívnej deflácie, kvôli neustálemu tlačeniu peňazí. Navrhujem hodnotu novej parity 7000 dolárov za uncu zlata.

Moja posledná  možnosť je chaos a útočisko pre núdzové ekonomické mocnosti. To považujem za najpravdepodobnejšie kvôli kombinácii neustáleho popierania, omeškania a zbožných prianí zo strany monetárnych elít.  

Peter Schiff: Ako si myslíte, že sa Washington zachová ku konci súčasnej menovej vojny? Čo bude ich najlepšie riešenie? 

James Rickards: Najlepší scenár riešenia Washingtonu je liečenie bánk zadlžovaním profitov v rozpätí medzi nízko nákladovými depozitmi a bezpečnými vládnymi dlhopismi. Tieto zisky sú potom vankúšom na absorbáciu strát pri zlých aktívach a následne sa systém stáva znova zdravším a môže opäť odznovu začať hru s pôžičkami a míňaním.

Vidím to ako nepravdepodobné, pretože dlhy sú také obrovské, potrebný  čas taký dlhý a deflačné sily také silné, že banky sa neuzdravia predtým, než tlačenie peňazí nezrúti systém a nestratí sa dôvera k doláru a iným papierovým menám.  

Peter Schiff: Tiež si nemyslím, že je tento scenár pravdepodobný, ale povedzme, že je… Bolo by pre americkú ekonomiku zdravé znášať všetky tieto zombie banky, ktoré sú závislé na dotáciách? Nebolo by proste lepšie nechať toxické aktíva a toxické banky spláchnuť systémom? 

James Rickards: S tým úplne súhlasím. Existuje tu model z roku 1919-1920, kedy americká vláda viedla vyrovnaný rozpočet a súkromný sektor bol nútený upratať všetok neporiadok. Kríza po 18 mesiacoch ustala a USA započali svoju najsilnejšiu dekádu rastu. V kontraste s dneškom máme vládne intervencie všade a s tým, že by sme mali očakávať trvanie krízy roky, či dokonca dekádu.   

Peter Schiff: Ako dlho si myslíte, že Menová vojna III bude trvať? 

James Rickards: História ukázala, že Menová vojna I trvala 15 rokov a Menová vojna II trvala 20 rokov. Nie je žiadny dôvod, aby sme si mysleli, že Menová vojna III bude krátka. Je to ťažké povedať, ale mala by trvať aspoň 5 rokov, ale skôr omnoho viac.  

Peter Schiff: To, čo je z môjho pohľadu na menových vojnách unikátne je fakt, že sa snažia spôsobiť škodu na sebe a krajina, obvykle popísaná ako víťaz je v podstate porazený, pretože devalvovala svoju menu najviac. O ktorej mene si myslíte, že vyjde z tejto vojny ako najsilnejšia?  

James Rickards: Očakávam, že Európa a euro budú najsilnejšie tým, že sa budú snažiť o udržanie hodnoty svojej meny, pričom sa budú sústrediť skôr na ekonomické fundamenty, ako na rýchle nápravy za pomoci devalvácie. A to preto, lebo USA a Čína sú menoví devalvátory. Vo svete bez menových vojen, kde dolár a yuan sú dole alebo nevýrazní, euro musí ísť hore. To je dôvod, prečo euro nekonalo v súlade s trhovými očakávaniami svojho kolapsu.

Ďalším dôvodom, prečo je euro silné a stále silnie je to, že je podporované 10 000 ton zlata, čo je dokonca viac, ako USA. Toto je zdroj sily eura. 

Peter Schiff: Vy i ja si spájame tlačenie dolára s nedávnymi revolúciami na Strednom Východe. Je to preto, lebo naša inflácia je vyvážaná za more a ženie ceny jedla a paliva hore v krajinách tretieho sveta. Čo si myslíte, že sa stane, keď všetka táto inflácia opäť príde domov? 

James Rickards: Fed povolí rast inflácie  v USA, pretože to je jediná cesta von z nesplatného dlhu.

Spočiatku budú americkí investori radi, pretože táto inflácia bude sprevádzaná rastom akcií. Po čase sa avšak prejaví jej kapitál-zničujúca povaha a trhy skolabujú. Bude to vyzerať, ako prehrávka rokov ´70.  

Peter Schiff: Ako dlho si myslíte, že čínska elita si vystačí s inflačným programom Fedu predtým, ako sa začne zbavovať dolárových aktív? 

James Rickards: Číňania sa nikdy nezačnú zbavovať aktív, pretože by to mohlo spôsobiť zmrazovanie ich účtov. Avšak skrátia splatnosť týchto aktív, aby zredukovali volatilitu, diverzifikovali aktíva relokovaním nových rezerv do eura a jenu, zvýšia držanie zlata a zapoja sa do priamych investícií, ako sú bane, farmy, železnice atď. Všetky tieto udalosti sa dejú teraz a tempo v budúcnosti vzrastie.  

Peter Schiff: Aký je podľa Vášho pohľadu najlepší spôsob pre investorov na ochranu pred krízou? 

James Rickards: Moje odporúčané portfólio je 20% zlata, 5% striebra, 20% neobývanej zeme v primárnych lokalitách s rozvojovým potenciálom, 15% umenie a 40% cash. Cash nie je dlhodobá investícia, ale dáva investorovi krátkodobú ochranu bohatstva a možnosť na použitie do iných tried aktív, ak treba.  

(Poznámka editora: Vyjadrené názory sú vlastné názory Jamesa Rickardsa a neslúžia ako investičná rada od Petera Schiffa alebo Euro Pacific Precious Metals.) 

Peter Schiff: Aké, ak vôbec nejaké, blýskanie vidíte v budúcnosti? 

James Rickards: Stále mám vieru v demokratický proces a múdrosť Američanov. Sme schopní zmeniť počas volieb vedenie a implementáciu nových politík skôr, než je neskoro.

Ak zlyháme, najhoršie následky sú nevyhnuteľné.  

Chceli by sme poďakovať Jamesovi za rozhovor o tejto téme a vzdelávaní verejnosti o nebezpečenstvách menových vojen. My v Euro Pacific Precious Metals veríme, že dnes predstavuje najväčšiu hrozbu  pre investorov finančný blahobyt.

Zatiaľ  čo James a Peter si môžu v nejakých kľúčových bodoch nesúhlasiť, myslíme si, že presne diagnostikoval mentalitu, ktorá ženie USA do dolárového kolapsu. Pokiaľ sa USA nerozhodnú ukončiť menové vojny, investori budú aj naďalej prechádzať k drahým kovom a iným pevným aktívam. A, ako aj James už ilustroval, prímerie sa ľahšie povie, ako urobí. 

James G. Rickards je Senior Managing Director v Tangent Capital Partners LLC, obchodnej banke v New York City, a je Senior Managing Director pre Market Intelligence v Omnis, Inc., technickej, profesionálnej a vedeckej konzultačnej firme v McLean, VA.

Zdroj: Euro Pacific Precious Metals

Facebook komentár