Dnes predstavujeme jednoduchý graf ukazujúci dva prúdy dát zverejnených agentúrou Standard & Poor v  ich S & P 500 správe o  dividendoch, zobrazujúci počet firiem v danom mesiaci, ktoré buď zvyšujú, alebo znížujú dividendy na akciu od januára 2004.

Možno sme narazili na iný alternatívny ukazovateľ, že americká ekonomika sa uzdravuje. Tu je graf:

 

Tento potenciálny alternatívny ekonomický ukazovateľ sa dá spozorovať pri poklese počtu spoločností, ktoré zvyšujú svoje dividendy, a možno ešte dôležitejšie, počet spoločností, ktoré sa snažia o zníženie svojich dividendov, čo je oveľa menej volatilné.
 
Ak sa pozrieme len na počet spoločností, ktoré znížili svojej dividendy od januára 2004, zdá sa, že keď je týchto spoločností 10 alebo viac v danom mesiaci tak sa prekrývajú s dobami, kedy súkromný sektor americkej ekonomiky bol v relatívne zlom stave. To je to, čo vidíme keď sa pozrieme na posledné obdobie recesie v USA, ktoré oficiálne začalo v decembri 2007 a pokračovalo do júna 2009.
 
Berieme na vedomie, že počet firiem, ktoré znížili svoje dividendy neklesol na menej ako 10 až do februára 2010, ale vzhľadom k relatívnej nevýkonnosti súkromného sektora ekonomiky v USA v tej dobe, tak sa to dalo aj očakávať. Mesiac, kedy počet S & P 500 spoločností, ktoré znížili svoje dividendy je nižší ako 10 zodpovedá zase obdobiu, kedy súkromný sektor bol pomerne “výkonný”.
 
To nás privádza do súčasnosti, kde sme zaznamenali, že počet S & P 500 spoločností snažiacich sa o zníženie svojich dividendov mierne prekročil hranicu s číslom 10 v máji 2012 a pretrval nad ňou aj v júni 2012. Veríme, že to naznačuje, že americká ekonomika definitívne vykazuje známky zlepšenia. Otázkou je: Ako dlho to bude pokračovať?

(Preložil: Dávid Čačík, zdroj: Politicalcalculations.blogspot.com)

 

Facebook komentár