Píše Michael Lombardi: Jeden fakt sa stal zreteľne jasným: ak chceme vidieť robustný nárast v našom Hrubom domácom produkte (HDP), potom musí nastať významná zmena v spotrebiteľskom nakupovaní.

Ale súčasné spotrebiteľské nakupovanie v americkej ekonomike vyzerá pochmúrne a činí ma skeptickým, pokiaľ  ide o rast HDP, ktorý je pred nami. Už sme videli prehodnotenie HDP v prvom štvrťroku smerom dole, zapríčinené spotrebiteľským nakupovaním, a nebudem prekvapený, keď sa niečo podobné stane v druhom štvrťroku.

Ale neberte to len preto, že to hovorím ja. Pozrite sa, čo povedal o spotrebiteľskom nakupovaní CEO Family Dollar Stores, Inc (NYSE/FDO)  Howard R. Levine, keď prezentoval korporátne príjmy jeho spoločnosti za jej tretí fiškálny štvrťrok (končiaci 1. júna 2013):

“Naše predaje základných spotrebných predmetov rástli a pokračovali sme tu v získavaní trhového podielu. Avšak naše predaje predmetov dlhodobej spotreby sú stále problematické, pretože naši zákazníci boli prinútení rozhodnúť sa pri spotrebe medzi základnými potrebami a želaniami. V súlade s trendom trhu očakávame, že naši zákazníci budú aj naďalej čeliť finančnému protivetru…” (Zdroj:“Press Release; Family Dollar reports Third Quarter Results,” Family Dollar Stores, Inc. webová stránka, 10. júl 2013.)

Nezabudnite: maloobchodníci ako  Family Dollar Stores vidia vzor spotrebiteľského správania bezprostredne – ich názory by sa nemali brať na ľahkú váhu.

Silnejším dôkazom, že spotrebiteľské nákupy (ktoré  tvoria značnú časť nášho HDP) nie sú také  veľké, je fakt, že veľkoobchodné predaje sú na poklese a zásoby rastú. Zásoby u veľkoobchodníkov boli v máji o 3,3 % väčšie, než pred rokom. A zásoby predmetov dlhodobej spotreby boli v tom istom období vyššie o 4,8 %. (Zdroj: Štatistický úrad USA, 10. júla 2013).

Hromadenie zásob je indikátorom, ktorý ukazuje, že spotrebiteľské  nákupy nie sú také, aké sa očakávali. Na dôvažok, nárast zásob predmetov dlhodobej spotreby tiež poukazuje na to, že spotrebitelia nemíňajú na svoje priania, ale namiesto toho sa zameriavajú na svoje bezprostredné potreby.

Spotrebiteľské nákupy netrvanlivých tovarov – tovarov, ktoré natrvajú dlhé časové obdobie, napríklad šaty – tiež nie sú skvelé. Od štvrtého štvrťroka 2012 do prvého štvrťroka 2013 narástla reálna osobná spotreba – spotrebiteľské nákupy pri zohľadnení cenových zmien – iba o 14,6 miliardy $, to je o 0,7%. (Zdroj: webová stránka  Federal Reserve Bank of St. Louis 11.júl 2013).

Nedá sa to dostatočne zdôrazniť: spotrebiteľské nákupy sa nezlepšia a HDP ostane stlačený, dokiaľ sa priemerný  Jano Američan nebude cítiť sebavedome pri míňaní peňazí.

Nič sa nezmenilo v americkej ekonomike. Každodenný zápas mnohých Američanov pokračuje. Dôsledkom finančnej krízy teraz mnohí Američania pracujú v zamestnaní, ktoré platí minimálnu mzdu, alebo pracujú na čiastkový úväzok, zatiaľčo ostatní strácajú svoje schopnosti čím dlhšie sú bez práce.

Preto predpovedám opak toho, čo predpovedajú mnohí analytici a ekonómovia: oni vidia rast, zatiaľ čo ja vidím USA smerujúce späť do recesie v najbližších 12 mesiacoch.

Michaelove osobné poznámky:

Povedal nám FED jednoducho, že chce oveľa vyššiu infláciu?

Na poslednom stretnutí Federálneho výboru pre otvorený  trh (Federal Open Market Committee – FOMC)  Výbor prehlásil:

“Väčšina [členov] avšak teraz predpokladala, že Výbor nepredá agentúrne Cenné papiere kryté nemovitosťami (Mortgage Backed Securities – MBS) ako časť normalizačného procesu, aj keď niektorí naznačovali, že z dlhodobého hľadiska by mohlo byť udelené právo na obmedzený predaj, aby sa znížili, alebo eliminovali zvyškové držby. Niektorí účastnici prehlásili, že preferujú, aby Výbor nerobil rozhodnutie ohľadne predaja MBS, až kým nebude na dosah štart normalizačného procesu. (Zdroj: “FOMC Minutes,” Federal Reserve, 10. júl 2013.).

Jednoducho povedané, väčšina členov FOMC si myslí, že Federálna Rezerva by nemala predať MBS, ktoré nahromadila vo svojej bilancii prostredníctvom mnohých kôl kvantitatívneho uvoľňovania.

Zatiaľ, čo mnohé kľúčové akciové indikátory rastú, a akcioví poradcovia neprestávajú vravieť  o tom, že smerujeme oveľa vyššie, ak Federálna Rezerva nezačne so svojou akciou a podrží MBS vo svojej bilancii, tento krok by mohol mať vážne dôsledky v budúcnosti.

Zapíšte si moje slová: najväčším problémom bude inflácia.

Funguje to takto: ak si Federálna Rezerva podrží MBS, ktoré  nakúpila od bánk, za účelom poskytnutia likvidity finančnému systému, potom to zvýši zásobu peňazí – čo vždy spôsobuje infláciu.

Pozrite sa na graf nižšie. Sumarizuje vzťah medzi zásobou peňazí  a infláciou. Porovnáva zásobu peňazí M2 (čierna čiara) a oficiálnu mieru inflácie (Consumer Price Index CPI, červená čiara):

Je jasné, že korelácia medzi zásobou peňazí a infláciou je veľká a nemala by ostať nepovšimnutá.

Mojim problémom je, že Federálna Rezerva ešte stále nezastavila kvantitatívne uvoľňovanie. Škoda už bola spôsobená – kvantitatívnym uvoľňovaním. Federálna rezerva nafúkla svoju bilanciu na viac než 3 bilióny a peňažná zásoba sa tak značne zvýšila. Tak, ako keď sa pridáva viac horľavín do ohňa, pokračovanie kvantitatívneho uvoľňovania iba spôsobí, že inflácia vzrastie ešte viac.

Už sme svedkami nejakej inflácie, aj keď oficiálne čísla vravia niečo iné. Niektorí ekonómovia hlavného prúdu dokonca vravia, že možno budeme svedkami deflácie. Rýchlo zistia, že sa mýlia.

Vážený čitateľ, ja som tiež spotrebiteľ a chodievam nakupovať. Všimol som si, že cena benzínu značne vzrástla, a že balenia nášho obľúbeného jedla sa zmenšili a je na nich pricapená  nálepka „Cena nezmenená“. Inflácia bude možno ešte horšia, dokonca možno nekontrolovateľná, pokiaľ Federálna Rezerva nezačne priškrcovať svoj 85 miliardový mesačný tlačiarenský program.

Preložil: Anton Kovalčík

Zdroj: Profit Confidential

Facebook komentár