• Striebro nemá protivníka. Nie je to záväzok protistrany. Strieborný orol alebo kanadské mince javorového listu sú uznávané na celom svete a všade platí ich hodnota. To isté neplatí pre množstvo papierových mien, ktoré sa stali bezcennými zvyčajne kôli vláde alebo centrálnej banke, ktoré ich vytlačili na splatenie vládneho dlhu, ktorého výdavky neboli kontrolované.

 • Cena striebra bola v amerických dolároch od roku 2001 silne korelovaná zvyšujúcim sa národnym dlhom USA. Prečítajte si $100 Striebro! Áno, ale kedy?. Mám pochybnosti, či niekto verí v zníženie národného dlhu alebo aspoň ostane konštantný najbližšie 4 roky. Máme dôvod domievať sa, že dlh narastie cez $1,000,000,000,000 za rok a bude takto rásť aj najbližšie roky. Ak národný dlh rapídne vzrastie, bude v priemere korelovať k cene striebra. To znamená, že si môžme byť primerane istí, že vysoká volatilita ceny striebra bude podstatne rásť v najbližších rokoch.

 

 • Striebro sa používa ako peniaze (prostriedok výmeny a uchovávateľ hodnoty) už  vyše 3,000 rokov. Vo väčšine kultúr je striebro používané  častejšie ako zlato. Na slovo “peniaze” sa v mnohých jazykoch používa to isté slovo, ako pre slovo “striebro”.
 • V USA bolo striebro používané ako peniaze, presnejšie mince, do roku 1960. Vtedy inflácia ponuky papierových peňazí spôsobila, že cena striebra narástla dostatočne na to, aby boli mince stiahnuté z obehu. Pamätáte si na strieborný dolár? Obsahoval približne 0,77 uncií striebra. V súčasnosti americká mincovňa produkuje strieborné mince, ktoré obsahujú 1,0 unciu striebra. Avšak stojí približne $35.

 

 • Argentína znehodnotila svoju menu niekoľkokrát a odstránili spolu osem núl na papierových peniazoch za posledných 30 rokov. USA nikdy s nulami nenarábala, ale pred 100 rokmi by stála uncia striebra približne polovicu dolára, kým dnes za ňu dáte okolo $30. Pred 100 rokmi by stála uncia zlata asi $20, ale dnes za takú istú unciu dáme cez $1,600. V obehu je oveľa viac dolárov (papierových i elektrických) v porovnaní spred 100 rokov. Preto ceny, merané v klesajúcej hodnote dolára, pre striebro, zlato, pšenicu, ropu, chlieb, kávu a muníciu, sú omnoho vyššie.
 • Historicky ceny zlata a striebra rástli a klesali spoločne, zvyčajne však pre zlato bol tento fakt o 10 až 20 krát silnejší ako striebro. Najčastejšie sa uvádzal pomer 15 alebo 16, čo pri súčastnom prepočte robí 50. To je relatívne vysoké číslo. Odkedy Nixon “zavrel zlaté okno” v auguste 1971 a povolil, aby sa dolár stal nekrytou papierovou menou, ktorej rast môže neobmedzený, pomer zlata k striebru padol zo 100 na hodnotu približne 17. Tu vznikol priestor pre rast ceny striebra, zúženie pomeru 20:1. Keď zlato dosiahne $3 500 (Jim Sinclair) a následne viac v ďalších rokoch, za predpokladu, že pomer klesne na približne 20:1, cena striebra by mohla dosiahnúť $200 za unciu. Ceste k vyššej cene závisí aj od nekončiaceho kvantitatívneho uvoľňovania “tlačenia peňazí”, paniky, hyperinflácie a investorského dopytu.
 • Ak si myslíte, že cena zlata vo výške $200 za unciu je prudký nárast, mám podozrenie, že by ste pobúrili väčšinu američanov. Ale je národný dlh vo výške 16 biliónov menej poburujúci? Nekryté záväzky tvoria vo fiškálnej medzere približne od $100 biliónov do $220 bilónov. Pre porovnanie, množstvo nekrytých záväzkov vlády USA predstavuje $700,000 na osobu. Nie je týchto $700,000 kapitálovo nekrytých záväzkov (dlhu) na muža, ženu, dieťa uveriteľnejších ako cena $200 za striebro?

Zdá sa, že si nakoniec ľudia uvedomia, že:

 • Vládne výdavky sú mimo kontroly a dobrovolne neklesnú.
 • “Tlač peňazí” alebo monetizácia dlhu (kvantitatívne uvoľňovanie) je potrebné a nevyhnutné na financovanie nadmerného dlhu americkej vlády. Viac peňazí v obehu znamená pokles kúpyschopnosti dolára. Tento pokles bude v budúcnosti len rásť.
 • Reálna hodnota našich úspor a dôchodkov klesá s poklesom hodnoty dolára.
 • Ľudia budú panikáriť a budú presúvať prostriedky do reálnych aktív, ktoré by si mali zachovať svoju kúpnu  silu. (Avšak nehrozí hoúčka akou bola zlatá horúčka.)
 • Panika spôsoí, že zlato, striebro a mnoho iných reálnych aktív dramaticky zvýši svoju cenu meranú v devalvovaných dolároch.
 • Lepšie skôr ako neskôr, keď už príde panika.
 • Striebro je na unciu lacnejšie ako zlato i dostupnejšie na obchodovanie, zvlášť pre západnú strednú triedu. Investovanie do striebra uprednostňujú viac, ako podobné investovanie do zlata.

Čomu veríte?

 • Veríte tomu, že prebytočné výdavky a dlh klesnú?
 • Veríte tomu, že pokles kúpyschopnosti dolára sa počas 100 rokov rapídne zmení?
 • Veríte, že parlamentné sľuby o sociálnom zabezpečení, Medicare, Medicaid a o penziách,  budú dodržané?
 • Veríte tomu, že Fed bude pokračovať v tlačení peňazí na splatenie týchto sľubov?
 • Veríte, že vaše úspory a dôchodky sú v úplnom bezpečí, ak budú v investíciach denominovaných v dolároch?
 • Veríte tomu, že podľa historické indikátorov ak by papierové peniaze eventuálne devalvovali na nulu, zlato a striebro by ostali na svojej súčanej hodnote?
 • Veríte tomu, že svet prestane používať striebro, namiesto toho, aby pre neho našlo nové využite?

Preložila: Lucia Horská

Zdroj: DeviantInvestor

Facebook komentár