Frakčné rezervné bankovníctvo a centrálne banky začali svoje ničenie nášho finančného sveta pred niekoľkými storočiami. Chamtivosť politikov a potreba kontroly nad ľuďmi sa objavili všade. Ich vzájomné záujmy vytvorili zväzok, z ktorého sa narodili dvaja potomkovia. Nazvime ich Oheň a Ľad. Nazvime ich inflácia a deflácia.

Toto je ich príbeh – zjednodušene a s vylepšením.

FRAKČNÉ (čiastočné) rezervné bankovníctvo dovolilo, aby banky požičali podstatne viac peňazí ako prijali od vkladateľov – to zvýšilo ponuku peňazí v obehu. Ak dopyt po peniaze by sa proporcionálne nezvýšil, potom každá menová jednotka by sa znehodnotila a ceny by sa zvýšili. Prvonarodené dieťa tejto bezbožnej únie – Oheň – zničilo kúpnu silu mien svetových finančných systémov. (Inflácia bola vytvorená pomocou frakčného rezervného bankovníctva namiesto obvyklých fenolových mincí alebo papierových peňazí.)

Spomínate si, keď sa benzín predával za 0,15 dolárov za galón? Prečo stojí teraz 20 krát toľko? Oheň inflácie zničil väčšinu hodnoty menovej jednotky – každého dolára v obehu.

Keďže vláda je chamtivá, potrebuje mať moc nad ľuďmi a túžbou každého politika je zasahovať a míňať, vláda udelila bankárom moc vytvárať a kontrolovať menu, speňažiť dlh, stanoviť úrokové sadzby a mnoho ďalších vecí. Centrálne bankovníctvo bolo na svete. Vláda mohla na oplátku míňať nadbytok, požičať si od bankárov, členovia zákonodarného orgánu pekne zhromaždili od bankovej komunity, štátne dlhy vzrástli, a úroky platené z týchto dlhov vzrástli na šokujúcu úroveň. Politici, ich priatelia, obľúbené oblasti a bankári vyhrali, zatiaľ čo väčšina ďalších stratila. 

( Súvisiace: Je FED jeden veľký experiment? Ako to všetko funguje? )

Akú veľkú úrokovú sadzbu máte na svojich úsporách – koľko ste na nich zarobili od roku 2008? Vyzerá to, že vy ste stratili a bankári zarobili? Máte pocit, že vaša mzda po zdanení sa zvyšovala priamoúmerne s vašimi výdavkami od roku 2008, 2000 alebo 1971? Pravdepodobne nie!

A to sa len zhoršuje. Po Ohni (Inflácia) sa prepálila aj kúpna sila menových jednotiek, potom Ľad (Deflácia), druhé dieťa – zničí väčšinu zvyšných dlhom zaťažených aktív. Ľad je studený, zmrazí menové systémy. Ľad – deflácia – spôsobuje centrálnym bankárom nočné mory a pre ľudí sa stáva druhou fázou finančnej skazy.

Keď mi požičiate 1 milión, tak veríte, že ste investovali do aktív – to je môj dlh voči vám. Ale keď vám ho nechcem splatiť alebo nesplatím, akú hodnotu má také aktívum? Asi niečo blízko nule. Menový systém a váš majetok sa deflovali približne o milión dolárov. Bankári prehnali s množstvom peňazí v systéme, kým Oheň skonzumoval väčšinu z hodnoty peňazí, ale keď príde na zúčtovanie, väčšina zo zvyšných aktívami zaistených dlhov, musí byť podhodnotená. Ľad dokončil deštrukciu.
Oheň a Ľad: Inflácia a deflácia!

Ak vláda dlhuje 17 biliónov dolárov rôznym ľuďom, ďalším vládam, agentúram, dôchodkovým spoločnostiam a korporáciám, a ak vláda si musí požičiavať už aj na úhradu úrokov z tých 17 biliónov, podľa niektorých je v tom prípade vláda v platobnej neschopnosti. Ponziho financovanie nemôže pokračovať donekonečna.

( Súvisiace: Frakčné rezervné bankovníctvo, vláda a morálny hazard Od: “Ron Paul” )

Úryvok z brilantnej eseje od Jeffa Nielsona: Keď deflácia sa stáva hyperinfláciou:

„Dlhy rastú a rastú (čo môže skončiť iba ako deflačná katastrofa) a tlačenie peňazí sa urýchľuje minimálne tak rýchlo, ak nie rýchlejšie (čo môže skončiť ako hyperinflácia).“

Ak 17 biliónov porastie dajme tomu na 50 biliónov, stále to bude v poriadku? Čo poviete na 170 biliónový dlh? A zatiaľ čo dlh rastie, Oheň spotrebováva väčšinu kúpnej sily meny. Inflácia rastie, kým sila Ľadu premôže systém a kým 17 alebo 170 biliónový dlh je prehodnotený. Nevyhnutná deflácia pravdepodobne potlačila hodnotu dole na oveľa nižšiu hodnotu alebo možno na nulu. Ak úrokové sadzby sa trojnásobia, tak akú hodnotu bude mať 17 biliónov v dlhopisoch? Koľko to činí v reálnej kúpnej sile, ak sa nemôže splatiť bez dotlače dolára na splácanie?

Nakoniec skončíme v hospodárskej kríze – keď ekonomické hriechy minulosti sú vykonané, keď sú dlhy zaplatené alebo nezaplatené, keď príde čas zúčtovania. Centrálni bankári, politici a majitelia dlhov založených aktívami dúfajú v oddialení zúčtovania dlhov o nejaký čas. Ale deň zúčtovania príde. Enron, MF Global, Zimbabwe, Weimar Nemecko, Argentína a 100 ďalších kolapsuje a hyperinflácia nie je nezvyčajným javom.

Oheň a Ľad. Inflácia a deflácia. Inflačná kríza, deflačná kríza, jedna pred druhou alebo súčasne?
Budeme horieť v ohni inflácie alebo mrznúť v ľadovej deflačnej kríze? Alebo nám to naši politici dajú do poriadku naveky?

V prípade Ohňa – Inflačná kríza:

– Inflácia je zakomponovaná do nášho finančného systému.
– Benzín už nikdy nebude stáť 0,15 dolárov za galón. K dispozícii je milión ďalších príkladov.
– Fed rozšíril svoju súvahu o 3 bilióny dolárov. Japonsko tlačí peniaze oveľa rýchlejšie.
– Fed vytvoril ďalších 16 biliónov dolárov (za audit) v pôžičkách, daroch, spätných nákupoch na extra boje proti deflácii.
– Štátny dlh Spojených štátov presahuje 17 biliónov a rastie exponenciálne.
– Centrálne banky vytvárajú ďalšie doláre, eurá, juany a jeny na stimuláciu inflácie a boj proti deflácii. Viac kvantitatívneho uvoľňovania a kontrola každého sú možné hocikedy. Centrálne banky nám dokonca hovoria, že tlačia peniaze, aby vytvorili infláciu a vyhli sa nočnej mory deflácie.
– Bude to pokračovať dovtedy, kým kríza tlačí na zmenu.

Jeff Nielson: „…keďže exponenciálna tlač peňazí nevyhnutne vedie iba k matematicky možným výsledkom, sme v hyperinflačnej špirále. Podľa základnej logickej/aritmetickej tézy každá položka vyrobená v nekonečnom množstve a pri nulových nákladoch musí byť bezcenná.“

V prípade Ľadu – Deflačná kríza:

– Ak vlády sveta nebudú schopné splatiť svoje dlhy, koľko stoja reálne ich dlhy?
– Ak dlh nie je podstatne podhodnotený, potom hodnota meny (myslím menovú vojnu – boj o znehodnocovanie) na zaplatenie dlhu musí byť drasticky znížená. Tak či onak, kúpna sila splateného dlhu sa pravdepodobne odparí.
– Vždy príde deň zúčtovania. Otázka je, že aká časť dlhu prežije zúčtovanie?
Jeff Nielson: „hyperinflačná tlač peňazí nemôže zabrániť dlhovej implózii. Ak by to bol pravda, tak by žiadny suverénny národ nezbankrotoval. Nesolventné národy by jednoducho len tlačili, tlačili a tlačili svoje bezcenné papiere, kým by sa nestali „solventnými“.“

Náš peňažný systém a naše osobné aktíva sú obkľúčené Ohňom a Ľadom.

Jeff Nielson: „Hyperinflačná kríza prvýkrát predpovedaná Johnom Williamsom nie je skutočne hodnoverný scenár. Je absolútne nevyhnutnou skazou.“

Alebo – nehrajte hru vo svete Ohňa a Ľadu!

Vy sami rozhodujete o vašej budúcnosti. Zlato a striebro boli uchovávateľmi hodnoty počas 5000 rokov. Nazvite ich skutočnými peniazmi, uchovávateľmi hodnoty, peňažnou energiou, bezpečnosťou, alebo poistením.

( Súvisiace: Ako americká banka Goldman Sachs manipuluje s cenami zlata )

Číňania, Rusi, Indovia a mnohí ďalší si volia zlato a striebro namiesto papiera. Obávajú sa Ohňa a Ľadu. Západný svet závisí od papierových aktív a predstierajú, že majú Oheň a Ľad pod kontrolou, zatiaľ čo nechajú odplávať obrovské množstvá zlata na východ, kde ich aspoň ocenia.

Oheň a Ľad majú malý vplyv na zlato a striebro. Zlato a striebro boli peniazmi dlho predtým ako bezbožný zväzok frakčného rezervného bankovníctva a vláda rozpútali Oheň a Ľad po našom svete cez papierovú menu a deflačný dlh. Je čas chrániť našu finančnú budúcnosť zlatom a striebrom – aktívami odolnými voči Ohňu a Ľadu.  

Zdroj: DeviantInvestor

Facebook komentár