Prijmy_bohatych_z_ekonomickeho_ozivenia_rastli_najviac_2016

Bohatí z ekonomického oživenia iba získavali.

To vyplýva z novej správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá dodáva, že chudobní, ktorí boli tvrdo zasiahnutí finančnou krízou, až tak z globálneho zotavenie nezískavali.

OECD uviedla. “Plody hospodárskeho oživenia neboli rozdelené rovnomerne.”

Táto skupina zistila, že príjmy spodných 10% vo vyspelých krajinách medzi rokmi 2007 a 2010 klesli o 16,2%. Príjmy vrchných 10% sa oproti rovnakému obdobiu znížili len o 4,6%.

Oživenie však taktiež vyprodukovalo nerovné výsledky. V rokoch 2010 a 2014, príjmy dolných 10% vzrástli iba o 1,6%, v porovnaní s tempom rastu o 5,2%, zaznamenanom u jednotlivcov s najvyššími príjmami.

Súvisiace: Buffett: “Treba zamedziť rozdielom medzi bohatými a pracujúcimi”

Konečným výsledkom je väčšia príjmová nerovnosť.

Mzdy vrchných 10 percent sa v roku 2014 zotavili na predkrízovú úroveň, zatiaľ čo v rovnakom roku 10 percent najchudobnejší zarobilo o 14% menej, než tomu bolo pred krízou.

Údaje OECD ukazujú, že Spojené štáty patria medzi najviac nerovné krajiny. Američania s príjmami v horných 20% zarábajú 8,7-násobne viac ako spodných 20%.

Severské krajiny, ako Island, Nórsko a Dánsko majú medzi rozvinutými krajinami zasa najmenšie úrovne nerovnosti. Top 20% zarobí približne 3,5-krát viac ako spodných 20%.

Svetoví lídri sa zhodujú, že príjmová nerovnosť je hlavným problémom. Na poslednom summite G20 v Číne, hlavy 20 najväčších svetových ekonomík vyzvali k ďalším opatreniam, aby sa zabezpečil hospodársky rast.

V samostatnej štúdii zverejnenej počas tohto týždňa z Ústavu fiškálnych štúdií sa uviedlo, že priemerný zárobok vo Veľkej Británii nedosiahne predkrízové úrovne pred rokom 2021.

Úplné zotavenie bude ďalej omeškané, z dôvodu separácie krajiny z Európskej únie.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: OECD

Facebook komentár