Programatori_miluju_Google_viac_nez_Apple_ale_najviac_sa_obavaju_Microsoftu

  • Webový portál Stack Overflow zverejnil prieskum programátorov na rok 2018. Jedná sa aktuálny pohľad na stav moderného programovania, ktorý zahŕňa výpovede viac než 101 592 respondentov.
  • Výsledky prieskumu hovoria o tom, že programovací jazyk Go od spoločnosti Google je o niečo viac obľúbeným ako jazyk Swift od spoločnosti Apple. Visual Basic 6 od Microsoftu si však aj naďalej udržiava reputáciu „najobávanejšieho“ programovacieho jazyka.
  • Prieskum tiež dokladuje, že mnohí programátori sú nadšení z automatizácie priemyslu, ktorá môže vyplynúť z rozvoja umelej inteligencie.
  • Zhromaždené údaje však poukázali aj na znepokojivú možnosť, že technologický priemysel vytláča ženy a príslušníkov marginalizovaných skupín z pracovného prostredia ešte predtým, ako vo svojej kariére prekročia 5-ročný míľnik.

Portál Stack Overflow je v súčasnosti obzvlášť obľúbeným miestom zhromažďovania sa programátorskej komunity. Nedávno zverejnil výsledky prieskumu, ktorý poskytuje zákulisný pohľad na scénu softvérového priemyslu v roku 2018.

Zhromažďovanie dát prebehlo formou dotazníka. Ten zahŕňal otázky týkajúce sa najrôznejších tém od moderných technológií až po demografické činitele. Vyplnenie dotazníka si vyžadovalo približne 30 minút. Portál Stack Overflow získal odpovede celkovo 101 592 programátorov zo 183 krajín sveta.

Predstavujeme Vám niekoľko kľúčových výsledkov prieskumu, spolu s vyjadrením Joela Spolskeho, ktorý je generálnym riaditeľom webu Stack Overflow.

Najobľúbenejší

Programovací jazyk Go, ktorý pochádza z dielne spoločnosti Google, obsadil piatu priečku v kategórií „Najobľúbenejší“. Tá hodnotí, aký podiel programátorov túži aj naďalej pracovať s technológiou, ktorú úž využívajú v súčasnosti. Programovací jazyk Go takto dosiahol hodnotenie spokojnosti na úrovni 65,6%. Umiestnil sa tak tesne pred programovacím jazykom Swift od spoločnosti Apple, ktorý obsadil šieste miesto s hodnotením 65,1%. Na prvom mieste sa už tretí rok po sebe umiestnil programovací jazyk Rust od spoločnosti Mozilla Research, ktorý dosiahol hodnotenie obľúbenosti vo výške 78,9%.

Najviac obávaný

Aj programovací jazyk Visual Basic 6 od spoločnosti Microsoft vedie v rebríčku už tretí rok po sebe. V tomto prípade sa však jedná o kategóriu s názvom „Najobávanejší“. Až pozoruhodných 89,9% programátorov a developerov sa vyjadrilo, že v súčasnosti síce využívajú tento programovací jazyk, ale nemajú v pláne pokračovať v tom. S týmto zistením sa však absolútne nestotožnil Joel Spolsky, ktorý vyhlásil, že „Visual Basic 6 je najdokonalejším programovacím prostredím v histórii“.

Najžiadanejší

Kategóriu s označením „Najžiadanejší“ vyhral programovací jazyk Python. 25,1% programátorov, ktorí túto technológiu v súčasnosti nevyužívajú, potvrdili, že by v blízkej budúcnosti veľmi radi nadobudli potrebné zručnosti v tomto smere. Spolsky potvrdil, že tento výsledok odzrkadľuje popularitu programovacieho jazyka Python pri vývoji systémov umelej inteligencie. Prieskum zároveň zistil, že práve vývoj umelej inteligencie je oblasťou, ktorá v súčasnosti vykazuje mimoriadne úspešný nárast. Výsledky štúdie dokladujú, že odborníci na prístrojové učenie a dátovú analýzu sa v Spojených štátoch tešia priemernej mzde o výške 102 000 dolárov. Vo všeobecnosti sa jedná o štvrtú najvyššiu mzdovú kategóriu v krajine.

Súvisiace: Google sa potichu stal jednou zo svetovo najdôležitejších hardware-ových spoločností

Prieskum sa venuje aj tomu, akým spôsobom vnímajú programátori zásadný stret technologického pokroku a ľudskej spoločnosti. Mnohí z nich potvrdili, že najnebezpečnejšou črtou umelej inteligencie je skutočnosť, že algoritmy budú jedného dňa schopné vykonávať dôležité rozhodnutia s dôsledkami na život ľudí. Za najzaujímavejšiu vlastnosť tejto technológie považujú schopnosť automatizácie väčšieho množstva pracovných pozícií.

9 z 10 developerov tvoria muži

Spolsky nakoniec poukázal na jeden z viac „depresívnych“ výsledkov štúdie. Najväčšiu skupinu developerov tvoria jedinci, ktorí pracujú v tomto sektore po dobu v rozpätí od troch do piatich rokov. Do tejto kategórie patrí až 24,8% všetkých respondentov. 11,4% opýtaných pracuje v úlohe programátora menej než dva roky.

K hodnoteniu týchto výsledkov môžeme pristúpiť dvoma diametrálne odlišnými spôsobmi. Ak ste optimistom, môžete tvrdiť, že svet technológie sa rozvíja nadmernou rýchlosťou, čo spôsobuje, že čoraz viac ľudí nachádza uplatnenie v tomto sektore.

Existuje však aj omnoho pesimistickejší pohľad na vec. Výsledky štúdie ukazujú, že 92,7% respondentov tvoria muži, pričom 74,2% všetkých programátorov spadá do bielej rasy. Spolsky sa obáva, že tieto demografické činitele, spolu so zvýšeným počtom neskúsených programátorov, vedú k negatívnemu fenoménu. Je totiž možné, že jedinci, ktorí nespĺňajú väčšinové kritériá, majú tendenciu ukončiť svoju kariéru v tomto odvetví ešte pred dosiahnutím 5-ročného míľnika.

Spolsky povedal: „Príliš rýchlo vytláčame ľudí z tejto profesie.“

Prečítajte si kompletné výsledky štúdie portálu Stack Overflow.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Facebook komentár