Úrokové sadzby by mali v dohľadnej dobe v USA zostať na nízkych úrovniach, čo investorov kladie do zložitej pozícii, ak chcú dosahovať lepšie a spoľahlivé výnosy.

Ná základe toho sa tak stále viac investorov presúva do stále rizikovejších dlhov, ktoré sú označované za podradné dlhopisy (taktiež nazývané dlhopisy s vysokým výnosom) a sú drahšie ako typický dlh a najmä z dôvodu možnosti očakávaných problémov s nesplácaním.

V júni, prvýkrát v tomto roku, emisie s vysokým výnosom takmer dohnali vysoké mesačné údaje z roka 2015. Severoamerické vysoko-výnosné obchody počas minulého mesiaca dosiahli úroveň 19,4 miliardy dolárov, čo je takmer blízko od 19,7 miliárd dolárov v júni roka 2015.

Odborníci na trhu vidia veľký záujem o podobné fondy, najmä vysoko výnosné fondy, keďže najväčší investori v USA očakávajú, že úrokové sadzby zostanú nízke a výnosy stlačené, čím aktíva s vysokým výnosom môžu byť najlepším riešením, keďže sa jedná o prípad, kedy investori na ekonomiku majú v krátkodobom horizonte optimistický výhľad. Relatívna prémia vysoko výnosných dlhopisov je dokonca atraktívnou voľbou v porovnaní s investíciami do cenných papierov u rezidenčných hypoték, ktoré od vysoko kvalitných dlžníkov aktuálne typicky dosahujú výnos pod 4 percentami.

Súvisiace: Fed spravil z chudobných chudobnejších a z 25% najbohatších ešte bohatších

Dokonca so zvýšenými turbulenciami na trhu v poslednom mesiaci, po výsledkoch Brexit hlasovania, predstavujú zvýšený kľúčový trend, čo by mohlo mať aj ďalej významné dôsledky, ako veľkí investori majú o záujem o potrebu lepších výnosov v čase, kedy 10- a 30-ročné štátne dlhopisy USA ponúkajú ešte menšie výnosy.

Dick Bove, ktorý je viceprezidentom vlastnej investičnej spoločnosti – Rafferty Capital poznamenal: “Dopyt po podobných dlhopisoch exponenciálne rastie,” a dodáva, že dôchodkové fondy pomáhajú navyšovať trend, pretože potrebujú vyššie výnosy, než to, čo bolo k dispozícii prostredníctvom ich typických investičných stratégií.

Ricky Liu, ktorý portfóliovým manažérom u HSBC Global Asset Management povedal, že zahraniční investori sú stále viac ochotný využívať zvýšenú mieru rizika v prostredí, kde menej rizikové investície môžu byť po dlhšiu dobu utlmené.

Poisťovatelia stále častejšie začínajú vyhľadávať aktíva s vyšším výnosom. Doug Meyer, ktorý je výkonným riaditeľom Fitch Ratings (ohodnocuje poisťovne) uviedla že alokácia dlhopisového portfólia v priemysle životného poistenia sa v prvom štvrťroku 2016 zvýšila o cenné papiere s vysokým výnosom.

Zdroj: Bloomberg, WSJ

Facebook komentár