Sotva niekoho prekvapí, že Vladimír Putin nedávno tak horko oplakával svojho bývalého trénera juda a mentora Anatolija Rachlina. Keď nič iné, tak to znovu upozornilo, že tak ako široké kruhy, ako napr. Veteráni KGB (a vo všeobecnosti “siloviki”), “Petrohradčania,” klika “Jazero dača”, “Ortodoxní čekisti,” a podobné frakcie vnútri “sistemy”, jasne existuje aj “judokracia”.

“Byť tréningovým partnerom Vladimíra Putina v jude je zreteľne dobrým krokom v kariére,” napísal som minulý mesiac v jednom z mojich stĺpčekov v Moscow News k spornému vymenovaniu Viktora Zolotova, jedného z týchto judistov, za zástupcu veliteľa vnútorných vojsk Ministerstva vnútra.  Sotva ale bol prvý:

Arkadij Rotenberg, ktorý sa judo naučil ako teenager spolu s Putinom, je dnes miliardárom. Kontrakty na 7,4 miliardy USD, ktoré jeho spoločnosti získali na na Olympiádu v Soči 2014, mu iste neublížia. Igor Sidorkevič, prezident federácie juda v St. Peterburgu, bude zrejme riadiť novú vojenskú políciu. A, teraz už bývalý tréningový partner, Viktor Zolotov, je tipovaný, že sa stane zástupcom veliteľa 180.000 príslušníkov polovojenských vnútorných jendotiek Ministerstva vnútra a zrejme nástupcom ich súčasného veliteľa Nikolaja Rogožkina, ktorý je v dôchodkovom veku.

Stojí za povšimnutie, že Zolotov je v súčasnosti veliteľom prezidentskej ochranky. Po tom, čo som napísal vyššieuvedený  článok, bolo potvrdené menovanie Sidorkeviča – pardón, plukovníka Sidorkeviča – za veliteľa vojenskej polície. Ale nemali by sme zabudnúť ani na miliardára Borisa Rotenberga, Arkadijovho brata a ďalšieho judistu, ktorý robil tréningového partnera v Petrohradskom klube juda Javara – Neva, ktorý vedie Arkadij.

Jeho bohatstvo bledne pred tým, ktoré vlastní Gennadij Timčenko, zakladateľ a čestný riaditeľ klubu Javara-Neva, a šéf  komoditnej obchodnej firmy Gunvor, ktorého majetok sa podľa Forbes odhaduje na 14,1 mld USD. (A, podľa rozšírených chýrov, Putinov nosič batožiny a bankár podsvetia.) Vasilij Šestakov, ďalší spoluzakladateľ klubu Javara-Neva, a spoluautor Putinových kníh o jude, je poslancom Štátnej dumy, prezidentom FIAS (Medzinárodná federácia Sambo) a jednou z kľúčových postáv ruskej iniciatívy “Jemná sila”, je spomínaný ako možný šéf médií, a v súčasnosti je jednou z popredných postáv nadácie “Pozitívne Rusko.”

Vypovedá to veľa o tom, že moc v Putinovom Rusku je v podstate mocou autokratického dvora, kde frakcie nevznikajú len okolo charizmatických jednotlivcov, spoločných ideí, alebo zdieľaných osobných záujmov, ale aj okolo športu. Bohatí, pri moci, silno prepojení: všetci zdravia novú ruskú judokraciu.

Postscriptum k nadácii Pozitívne Rusko:

Bol som zvedavý, čo to vlastne je, a čo robí. Zmúdrel som, keď som sa v tom trochu pohrabal. Podľa správ bola založená v júni, ale pokiaľ môžem povedať, nemá žiadnu webovú stránku, alebo inú prezentáciu, okrem niekoľkých zmienok v médiách v čase jej založenia. Je zaregistrovaná na adrese sekretariátu spoločnosti v East Sussex, s Timothy Lewinom ako jej riaditeľom, prevdepodobne tým istým Timothy Lewinom, ktorý je komoditným obchodníkom a konzultantom, orientovaným na Rusko a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu.

Preložil: Anton Kovalcik

Zdroj: TheMoneyIllusion

Facebook komentár