FED pred týždňom oslavoval svoje sté výročie svojho založenia. Výsledkom tajných vyjednávaní medzi bankármi a politikmi na Jekyllovom ostrove a vytvorenie FEDu zabezpečilo bankový kartel a radu vládnych dohliadacích orgánov, ktorých vplyv z roka na rok rástol. Niekto by si myslel, že dnešné výročie by mohlo nakopnúť občanov rozpoznať rast FEDu z „kvázi agenta“ pokladnice riadiacej devízovú politiku na de facto nezávislú inštitúciu, ktorá kompletne prevzala kontrolu hospodárstva pomocou centrálne riadenej menovej politiky. Lenže tak ako založenie FEDu, tak aj jeho sté výročie môže prísť a odísť len s pár zmienkami.

Tak ako mnoho zlých a neústavných legislatív, aj návrh vypracovaný FEDom – Federal Reserve Act bol prerokovaný po veľkom tlaku 23. decembra 1913 v komornej atmosfére pred vianočným voľnom kongresu, kedy už mnoho členov kongresu absentovalo a nezučastnilo sa záverečného hlasovania. Tento nátlak na kongres na urýchlenie schválenia Federal Reserve Act si zabezpečil predzvesť nežiadúcich efektov na US hospodárstvo – s činmi uskutočňovanými bez transparentosti.

( Súviiace: FED okráda chudobných, aby dal bohatým )

Naoko formovaný FED so zámerom prevencie pred finančnými krízami – ako napríklad Panika v 1907, sa stával z roka na rok silnejší. Nie žeby FED predchádzal finančným krízam, naopak spôsoboval nové. Hneď na počiatku FEDu, pomáhal svojou monetárnou politikou financovať prvú svetovú vojnu, čím sa ekonomika dostala pod tlak inflácie, čo viedlo k depresii v 1920. Potom ako sa ekonomika vrátila späť z tejto epizódy, ďalšie lacné peniaze a úverovanie viedli v neskorých 20tych rokoch k Veľkej depresii – najväčšej ekonomickej kríze v Americkej histórii.

Napriek tomu FED pokračoval v robení tých istých chýb znova a znova, nikto vo Washingtone sa nikdy nespýtal na prínosy centrálnej banky. Miesto toho, po každej epizóde FED dostal viac a viac kompetencií a moci nad hospodárstvom. Napriek tomu FED spôsobil stagfláciu v 70tych rokoch, Kongress rozhodol o formálnych úlohách ohľadom udržovania plnej zamestnanosti a stabilnej cenovej hladiny, v kombinácii s postupne pridávanými škodlivými reguláciami. Rozpráva sa o starostlivosti o občana.

Teraz opakujeme, otravné efekty stáročie sa opakujúce omyly monetárnej politiky, ako naše hospodárstvo ostáva ponorené do bahna tuctovosti a totálne závislé od prúdu lacno uvoľňovaných peňazí z centrálnej banky. Storočie dozadu, politici zle pochopili, že finančná panika v 19tom storočí bola spôsobená kolíziou medzi vládou a bankovým sektorom. Vládna rastúca monoplizácia vytvárania peňazí, vysoké bariéry na vstup do bankovníctva, ktoré chránili politicky spriaznené osoby a vhodné dohody pre výšku vládneho dlhu skombinovali a vytvorili nestabilný a paniku vyvolávajúci bankový systém. Keby zákonodarcovia vtedy vedeli, to čo my teraz, mohli by sme dúfať, že by nikdy nedovolili založiť FED.

( Súviiace: Rekapitulácia 100-ročnej existencie FED )

Dnes všetko poznáme lepšie. Vieme, že FED pokračuje v posilňovaní kolúzie medzi bankami a politikmi. Vieme, že inflačná monetárna politiky pokračuje v žatí úrody pre Wall street, kým ochudobňuje Main street (označuje bežnú ulicu – väčšinou používanú ako opozitum pre Wall street, čiže bežné menšie spoločnosti; pozn. red). A vieme, že súčasný monetárny režim balancuje nad priepasťou. Sto rokov je dostatočne veľa. Koniec FEDu.

Preložil: Marek Baranyai

Zdroj: The-free-foundation

Facebook komentár