Čo môžeme urobiť aby sme sa vyhli bankovým škandálom?

V čerstvom interview sa Carolina Connan z Bloombergu pýtala Nouriela Roubiniho, čo si myslí o škandále Barclays ohľadom fixingu úrokových sadzieb LIBOR.

Radšej ako priamym pomenovaním, Roubini tvrdil, že mnoho zo štrukturálnych problémov, ktoré spôsobili finančnú krízu ešte neboli pomenované od jej počiatku.

Záujmom bánk je stále podvádzať, alebo robiť veci, ktoré sú buď nelegálne alebo nemorálne“ tvrdí. „ Jedinou možnosťou ako sa tomu vyhnúť, je rozdeliť tieto finančné supermarkety. Keď máte v rámci jedného podniku komerčné bankovníctvo, investičné bankovníctvo, správu aktív, hedžové fondy, poisťovníctvo, deriváty … keď nie sú hranice, je to masívny konflikt záujmov.”

Roubini si myslí, že je múdrejšie pomenovať systém ako jednotlivých aktérov.

Bankári sú nenásytní“ pokračuje. „Sú nenásytní už stovky rokov. Otázkou nie je to či sú dnes viac nemorálni ako pred tisíc rokmi. Musíte si ujasniť, že sa správajú tak, aby minimalizovali riziko. Jedným takým spôsobom je separovať tie aktivity a tak minimalizovať konflikt záujmov. Inak sa tieto veci budú opakovať zas a zas“.

Avšak, to neznamená, že by ľudia nemali byť potrestaní. Roubini si myslí, že všetko by malo byť tak nastavené, aby to odrádzalo bankárov správať sa nevhodne. A práve tresty by mohli byť na to vhodné.

Od vypuknutia krízy sa nikto nedostal do väzby. Banky robia veci, ktoré sú ilegálne a prinajlepšom si na to ešte prihodia penále. Ak niektorí ľudia skončia vo väzení, možno to bude lekcia pre niekoho. Alebo niekto obesený na ulici.

V širších súvislostiach Roubini upozorňoval na to, že súčasné riziká by mohli potenciálne poškodiť globálnu ekonomiku v roku 2013.

Kolaps Eurozóny, dvojnásobný pokles USA, trpké pristávanie Číny, trpké pristávanie vynárajúcich sa trhov a vojna na strednom východe … nasledujúci rok by sme mohli vidieť globálnu super búrku“ varuje.


Zdroj: Finance.Yahoo.com

Facebook komentár