David Knox Barker je jedna z vedúcich autorít na ekonomické dlhé vlny, tiež známe ako Kondratiefove vlny (alebo K vlny). Barker absovoval významnú kariéru autora článkov z oblasti finančných trhov a analýzy dlhodobých vĺn a taktiež aj ako podnikateľ v oblasti novozrodených nanotechnológií. V závere osemdesiatych a v deväťdesiatych rokoch bol Barker známy pre svoje znalosti a porozumenie ekonomiky USA a finančných trhov prostredníctvom bulletinu K Wave Report.

Barker sa na scéne finančných trhov zjavil v júni roku 1987 so svojou publikáciou Jubilee on Wall Street: An Optimistic Look at the Coming Financial Crash (Jubileum na Wall Street: Optimistický pohľad na prichádzajúci finančný krach pozn. Prekl.) Druhá edícia bola publikovaná v roku 1995 pod titulom The K Wave. Tretia edícia Jubilee on Wall Street bola publikovaná na konci roku 2009 aje, podľa môjho názoru, základným dielom, ktoré by si mal prečítať každý, kto sa zaujíma o globálnu finančnú krízu.

Barker sa so mnou podelil o jeho pohľady a diskutovali sme o knihe a o tom, čo podľa neho čaká Spojené štáty a rozvíjajúce sa ekonomiky. PRVÁ ČASŤ(Preložená v slovenskom jayzku). Nasleduje druhá časť stranskriptu nášho interview.

Q: Túto otázku ste naznačili už vo svojej knihe ale poďme sa na chvíľu porozprávať o niektorých technológiách, ktoré by mohli USA vrátiť na cestu k dlhodobému finančnému zdraviu. 

Barker: Verím v to, že alternatívne zdroje energie budú jedným zo zásadných technologických zdrojov, ktoré vytvoria ďalšiu (dlhodobú) vlnu. Technológie palivových buniek a elektrických automobilov sa stanú ich súčasťou. Ak sa pozriete na vedné odbory ako sú nanobiotechnológie, enviromentálne technológie a nanotechnológie, či iné oblasti technologických inovácií. Potom tu máme inovácie v oblasti dopravy a vesmírneho cestovania. USA sú na čele vesmírneho výskumu. Blížime sa do neskorej jarnej a letnej sezóny ďalšej dlhej vlny a ja si myslím, že vesmírny turizmus bude významný prvok hospodárstva. Uvediem ako príklad nových technológií ktoré sa objavujú on-line, máme tu spoločnosť (v Severnej Caroline) ktorá vlastní patent pre nový materiál, ktorý znižuje náklady na prevádzku verejného osvetlenia o 30 až 70 percent v závislosti na nastavení systému. Takto si predstavujem ako by mali vypadať nové technológie. Práve táto je nesmierne zaujímavá.

Q: Mohli by ste uviesť aj iné príklady nových radikálnych technológií, ktoré by mohli poháňať budúcu dlhú vlnu? 

Barker: Nedávno som sa dopočul o lokálnej realitnej spoločnosti, ktorá vyvinula stavebný systém, ktorý má potenciálne šokujúci dopad na celý priemysel. Práve teraz, aby bolo možné postaviť dom vyššej triedy, potrebujete 200 a viac dolárov na štvorcovú stopu. Táto spoločnosť však zostavila systém s použitím inertných materiálov, ekologický systém, ktorý je vysoko efektívny a jeho štrukturálna integrita je fenomenálna. Náklady na výstavbu takto padajú k 50 dolárom na štvorcovú stopu s využitím tohto systému. Navyše je tento dom prakticky nezničiteľný. Je to ideálny dom pre výstavbu domov v oblasti výskytu tornád alebo na pobrežiach, kde sú domy vystavované hurikánom. Potom sa len pozriete a opýtate: “Aké sú dopady na realitný trh, kde ľudia platia X dolárov za štvorcovú stopu?”. Po 30% znížení hodnoty cien realitného trhu sa stále pohybujeme nad úrovňou 100 dolárov za štvorcovú stopu. Práve toto je to, čo sa stáva počas zimnej sezóny dlhej vlny. Nové nápady a technológie vychádzajú na povrch a práve tie majú dopad na mnohé priemyselné odvetvia. Na realitný trh bude mať tento vynález výrazný dopad, pretože bude možné stavať domy, ktoré sú energeticky šetrné a pretrvajú z generácie na generáciu. Je to deflačná technológia ktorá nahrádza starú technológiu – čo je typické pre vynálezy učinené počas zimy dlhej vlny.

Q: Aké sú vaše pohľady na realitný trh medzi dnami dlhých vĺn? 

Barker: Stále myslím, že je pred nami významný pokles (na realitnom trhu). Myslím tým, že keď sa pozriem na kapacity a zásoby, ktoré sú na trhu dostupné, obzvlášť ako vstupujeme do krízy úverov, vidím pred nami ďalší pokles. V závislosti na trhu by to mohlo byť niečo medzi 10 až 40 percentami. A vtedy prichádzajú nové technológie, o ktorých sme sa bavili, ktoré prirodzene stlačia ceny nadol pretože redukujú náklady na výstavbu. Avšak verím, že hypotekárna kríza narazí na dno do roku 2012. Nepovažujem sa za experta na realitný trh, ale pozerám sa na prirodzenú tendenciu poklesu cien a dopytu počas ďalšieho poklesu počas zimnej sezóny dlhej vlny.

Q: Taktiež vo vašej knihe píšete o Digitálnej zlatej devíze (DZD). Mohli by ste nám ju priblížiť? 

Barker: Z ničoho nič, prvý krát za 20 rokov centrálne banky nie sú predajcami zlata. Myslím, že sa práve nachádzame vo fáze, v ktorej sa zlato stáva efektívnou svetovou menou. Nie je to potvrdené verejne a ľudia si toho nie sú vedomí ale ja verím v to, že zlato je druhá rezervná mena hneď za dolárom. V závislosti na tom, aká bude vládna politika bude záležať, či sa zlato stane dominantné. Myslím, že papierové peniaze vyrobené zo sľubov budú existovať ale čo drvivá väčšina ľudí zatiaľ nevie – avšak predpokladá to James Turk (zakladateľ GoldMoney.Com) – je, že počas ďalšej dlhej vlny bude na zlate záležať ešte viac. Turk vytvoril novú devízu založenú na zlate. Ak skombinujete dátové systémy na internete so zlatom a s bezpečným úložiskom zlata v Londýne alebo vo Švajčiarsku, potom má Digitálna zlatá devíza neskutočný potenciál. Práve teraz si môžete otvoriť účet s DZD a v akomkoľvek čase môžete vkladať a vyberať devízy na váš zlatý účet. Už to prichádza.

Q: Povedz nám viac o tom, ako by mohla byť Digitálna zlatá devíza využitá v globálnej ekonomike 

Barker: Predstavte si samých seba ako Wal-Mart alebo IBM a ako operujete v stovkách krajín a musíte zaisťovať svoje devízové pozície v každej z týchto krajín. S pomocou spoločnosti Jamesa Turk-a si podnik môže otvoriť účet v Digitálnej zlatej devíze a operovať tým spôsobom, aby ste predišli veľkému množstvu zaisťovania a eliminovali náklady spojené s hedgingom. Toto je dôvod, prečo som optimistický, čo sa týka motorov najbližšej dlhej vlny.

Objektovo orientované programovanie je ďalšou z vecí, na ktorú by som chcel poukázať ako na dominantnú silu v ďalšom vývoji. Čo vidíte je, že tieto technológie vybrané odvetviami počas zimy dlhej vlny sa začínajú kapitalizovať ale zatiaľ sa plne nevyužili. Napríklad, paradigma objektovej orientácie, ktorá bola premenená na objektové orientované programovanie, robí svet efektívnejším. Ale taktiež robí aj iné veci. Svet je v skutočnosti voľne viazaný objektový model a objektovo orientované programovanie, alebo OOP, je to, čo umožňuje spoločnostiam rozvinúť sa oveľa efektívnejším spôsobom. Myslím, že OOP bude hlavnou hnacou silou počas nasledujúcej dlhej vlny. Existuje taktiež prepojenie medzi OOP a digitálnou zlatou devízou, pretože pod prikrývkou systémov, ktoré spravujú veľké korporácie a bankové inštitúcie je objektovo orientovaná paradigma, pohľad na svet, ktorý nám dovoľuje diať sa efektívnejšie a dovoľuje počítačovým systémom zobrazovať reálny svet oveľa inteligentnejšou formou. Spôsob, akým to nahráva Digitálnej zlatej devíze je ten, že je to práve ono bude poháňať DGC ako logickú možnosť pre ľudí. Myslím, že tu bude kombinácia privátnych digitálnych zlatých devíz, rovnako ako samostatných hráčov. Myslím, že uvidíme niektoré krajiny zakomponované do DZD a zostavujúce svoje vlastné, suverénne DZD systémy.

Q: V knihe taktiež rozoberáte Veľkú Republiku. Povedzte nám niečo o tomto koncepte. 

Barker: Nevyhnutnosť je matkou vynaliezavosti a ja dúfam, že počas tejto krízy spravíme niektoré potrebné zmeny. Keď sa pozriete na dohľad aký bol uvalený na Írsko a čo sa vyžaduje od Grécka, myslím, že rovnaký dohľad bude nanútený aj Spojeným štátom keď vstúpime do rovnakej dlhovej krízy. Použil som termín Veľká republika z knihy Adama Smitha – Bohatstvo národov, kde hovoril o veľkej obchodnej republike. Iba som vypustil termín obchodná a nechal slovo republika. Dominantou tejto idei je, že ako národ nemôžme konzumovať viac, ako vyprodukujeme. Verím, že prichádzajú väčšie politické zmeny, ktoré môžu badať aj ľudia v bežnom živote. Hnutie Čajových večierkov (The Tea Party – hnutie, ktoré sa vytvorilo po masívnych injekciiách do finančného sektora v rokoch 2008 a 2009) je len začiatkom politických zmien, ktoré nás čakajú.

Jedným z nosníkov Veľkej republiky by mala byť masívna zmena súčasnej daňovej štruktúry. Som zástanca prechodu k rovnej dani z pridanej hodnoty než systému príjmových daní. Tento daňový systém by bol oveľa spravodlivejší. Taktiež je potreba aby sa vytvorilo hnutie, ktoré obmedzí vládne výdavky ako percento z HDP. Myslím, že bude treba oveľa viac zmien v nadchádzajúcej kríze, než si ľudia dokážu predstaviť, pomerom k tomu, čo sa deje v súčasnosti. Rovnako som v novom vydaní svojej knihy prezentoval 12 bodov na ktorých by mala stáť Veľká republika.

Q: Kapitola knihy, ktorá dáva vari najdesivejší obraz je pomenované “Redistributívne svetové impérium”. Povedzte nám prosím viac do akých zmien vstúpili USA v oblasti politického systému nasledujúcich rokoch? 

Barker: Termín Redistrubutívne svetové impérium som prevzal od Immanuela Wallersteina. Existuje zaujímavá skupina zvaná World Systems Analysis, ktorá študuje výhody civilizácií, kultúr atď. Wallerstein povedal, že v minulosti sa svetová ekonomika vždy vyvinula do formy redistributívneho svetového impéria. Rím je klasickým príkladom, kde chlieb a hry spacifikovali masy, Rímsky senát bol úplne skorumpovaný a rovnako bol skorumpovaný aj Rímsky cisár, čím Rím skolaboval. Čo je zaujímavé je, že Wallersteinova práca vždy videla progres vo svetovej ekonomike k tomu, čo volá redistributívne svetové impérium. Vposlednej dobe, ako uvádza, však každá dlhá vlna je akoby pôrodnou bolesťou globálneho socializmu. Mimochodom, Wallerstein silne inklinuje k ľavicovému socialistickému spektru. Verí, že miesto smerovania k redistributívnemu svetovému impériu, mierime k globálnemu socializmu. Samozrejme, ak sa pozrieme na to, čo sa stalo v posledných rokoch, na to ako sme odpovedali na globálnu finančnú krízu, musíte povedať “O bože, Wallerstein má možno nakoniec pravdu.” Ale ak sa pozriete bližšie, čo sa skutočne stalo je, že systém funguje ako Redistributívne svetové impérium, kde stredná trieda je zdaňovaná pre účely elitnej triedy politikov a korporatívnych manažérov. Hádam výstižnejší termín ako Redistributívne svetové impérium by mohol byť chronické štádium kapitalizmu. A štátny kapitalizmus nie je rovnaký medzinárodný kapitalizmus voľného trhu.

Takže v zásade v knihe prezentujem tri scenáre. Scenár prvý je, že čo Wallerstein vraví, hlavne ohľadom toho, že každá dlhá vlna mieri k väčšej kríze kapitalizmu so zrodom globálneho socializmu. Nemyslím však, že toto je to, čo nás čaká. Potom som uvádzal príklady, že v minulých krízach svetová ekonomika vždy vytvorila redistributívne svetové impérium. Dalo by sa povedať, že toto je najpravdepodobnejší výsledok ku ktorému smerujeme, na základe uvedených skutočností. Môj návrh je Veľká republika a skutočne verím, že je veľká šanca ísť po ceste skutočného kapitalizmu slobodného trhu ako dôsledku krízy do ktorej sa práve ponárame. Myslím, že keď sa pozriete na dohľad nad Írskom, keď vidíte nemecké výčitky voči Grécku, je dôležité upozorniť na to, že dohľad nie je ukážkou distributívneho svetového impéria. V skutočnosti verím, že samotný úverový kolaps by bol univerzálnym otcom zmien, ktoré by viedli k nutnosti vytvorenia Veľkej republiky. Skutočne existuje potenciál aby takýto kolaps vytvoril zmeny smerom k Veľkej republike.

Q: Mnoho čitateľov by mohlo namietať, že tento predpoklad je podložený slabými argumentmi. Čo by ste im na to odpovedal? 

Barker: Je ľahké pozrieť sa okolo seba, na to, čo sa stalo od vypuknutia hypotekárnej krízy a povedať: “Toto vyzerá ako Redistributívne svetové impérium.” Ale je taktiež zaujímavé pozrieť sa na nedávnu poznámku Rona Paula, ktorý odpovedal na obvinenia, že Obama je socialista. Ron Paul povedal: “Obama nie je socialista, on je korporativista.” Korporativistický pohľad na svet je rovnaký ako pohľad Redistributívneho svetového impéria. Hlavne je tu elitná trieda podnikateľov a vládnych činiteľov, ktorá sa stará len o to, aby elitná trieda prežila, bez ohľadu na to, čo to bude stáť zvyšok obyvateľstva. Myslím, že Redistributívne svetové impérium, ktoré v sebe zakorenilo tento koncept musí skončiť krachom a nebude fungovať. Myslím, že jediný smer ktorý by sme mali nabrať je nie smerom k socializmu ale k medzinárodnému kapitalizmu slobodného trhu. Je to časťou môjho optimistického nadhľadu, čo by malo nasledovať po globálnom finančnom krachu. Pochopte, kto by si len pomyslel, že uvidí nemeckú kancelárku citovať Ayn Randovu, že Gréci sa musia naučiť to, že nesmú konzumovať viac ako vyprodukujú. To je pre mňa svetlo, ktoré osvetľuje politikov, ktoré im pomáha odhaľovať, že Redistributívne svetové impérium nefunguje. Potrebujeme zredukovať moc vlády a dohľad je cestou, ktorou sa musíme vydať.

Q: V knihe píšete o vzťahu medzi Federal Reserve a vládou USA. Hlavne o tom, že vládne výdavky sú primárnym dôvodom finančnej krízy a nie Federal Reserve. Mohli by ste nám to vysvetliť? 

Barker: Ak sa pozriete na to, čo sa stalo v kongrese s Fannie Mae a Freddie Mac a politickou objednávkou voči Fed-u aby bolo možné stimulovať ekonomický rast, hlavným problémom je, že Fed má dva mandáty: cenovú stabilitu a viesť krajinu smerom k plnej zamestnanosti alebo ekonomickému rastu. Európska centrálna banka má len mandát cenovej stability. Tým, že Fed má aj mandát ekonomického rastu aj cenovej stability, je vytvorený oxymoron, protichodnosť. Nepovedal by som, že nemožno viniť Fed za vznik krízy, ale verím, že viac by sme mali viniť vládnu politiku, než politiku Fed-u. Kde si myslím že Fed zlyhal sú miery povinných rezerv. Mali by sme mať oveľa vyššie rezervné požiadavky aby sme výrazne znížili páku v systéme.

Výraznou časťou problému boli hypotéky v objeme 7 biliónov ktoré Fannie a Freddie vyhodili do trhu. A potom to, že tí čo vytvárali tieto hypotéky neboli nijako regulovaní, tí ktorí vytvorili tieto bezcenné dlhy, týchto 120% principiálnych pôžičiek. Bolo to čisté bláznovstvo, ale nebol to fenomén voľného trhu, pretože keby si investor nemyslel, že tieto hypotéky neboli zaručené vládou, ani by sa ich nedotkol. Boli toxické. Nebola by tu sekuritizácia týchto hypoték na Wall Street. Vrátim sa však k Fed-u. Otcovia zakladatelia vedeli čo robia, keď chceli obmedzenú vládnu moc. Je samozrejmé, že ľudia sa budú pýtať, či ústava povoľuje vytvorenie Federal Reserve. Verím v to, že pravdepodobne áno, ale nedovoľuje Fed-u vytvorenie tak silnej páky aká je použitá v systéme a ani jeho previazanosť s vládnou politikou. Primárne je problémom zlá vládna politika v kombinácii so zlou politikou Fed-u, ktorá vytvorila krízu.

Mnoho kritikov Fed-u bude ukazovať, koľko stratil dolár hodnoty odkedy bol Fed vytvorený a ukážu vám pokles hodnoty doláru. Ale ak však nakreslíte graf ktorý obsahuje dolár vo forme trojmesačných ašesťmesačných pokladničných poukážok, zistíte, že si vlastne viedol celkom dobre. Ale opäť, problémom je prepákovanie systému.

Q: Čo sa dá realitsticky spraviť pre vyváženie sily Federal Reserve? 

Barker: Ja skutočne verím, že Digitálna zlatá devíza (DZD) vyváži Fed. Už prichádza. Internet sa skrížil so zlatom a bezpečnými ložiskami vo Švajčiarsku, Londíne a v New Yorku a budeme mať medzinárodnú devízu. Je zaujímavé, že po prvý krát za posledných 20 rokov centrálne banky nepredávajú zlato. Držia ho. Myslím, že čo práve vidíme je vytvorenie druhej svetovej rezervnej meny. Uvidíme DZD kombinovanú s internetom a uvidíme niekoľko veľmi zaujímavých zmien na devízových trhoch. Viem si dosť dobre prestaviť ako sa z Fort Knoxu stáva banka Digitálnej zlatej devízy ešte pred koncom krízy, ktorá je nezávislá od Federal Reserve a je vedená americkým ministerstvom financií.

Takže ak máme jednu centrálnu banku, ktorá sa stará o cenovú stabilitu a vyžaduje vyššie požiadavky na rezervy, pričom nevyciciava systém, a ak k tomu máte ako konkurenta systém Digitálnej zlatej rezervy, dostaneme celkom zaujímavý obraz sveta. Myslím, že k tomu práve smerujeme.

Q: Taktiež ste rozoberali technické detaily vášho systému trhovej analýzy určeného investorom, ktorí chcú zhodnotenie na zmenách v dlhej vlne. Mohli by ste nám povedať viac o systéme, ktorý voláte Long Wave Dynamics alebo aj Theory 114 Analytics? 

Barker: To, čo volám Long Wave Dynamics (LWD) nazerá na celú ekonomickú silu dlhej vlny a ráta s trhovými fundamentmi. Theory 144 Analtics, ktorá je integrálnou súčasťou LWD, rozoberá dlhú vlnu z pohľadu technickej analýzy. Dlhá vlna je ekonomickým fenoménom a sú technické aspekty jej a jej fluktuácií medzi 48 a 64 rokmi, ktoré sú v praxi Fibonacciho úrovne 56-ročného cyklu.

Theory 144 Analtics je v zásade založená na výskume trhového analytika menom PQ Wall. Mnoho ľudí neporozumelo dielu PQ Wall-a, ktorý zomrel minulý rok. Bol mojím priateľom a ja som s ním strávil veľké množstvo času pri diskutovaní problematiky cyklov a naučil som sa od neho mnohému. Myslím, že najväčším prínosom PQ k technickej analýze je, že rozdelil dlhú vlnu na 144 častí a vytvoril tak rovnaký počet miniatúrnych vĺn, čo môže obchodník vnímať ako 20-týždenné cykly. V neskoršej edícii z roku 1995 som vo svojej knihe tento cyklus prekrstil na Wall-ov cyklus. Spôsob akým sa dostanete k 20-týždennému cyklu z dlhej vlny prostredníctvom rozčlenenia číslom 144, PQ nazval Princípom trojky a štvorky. Najskôr rozdelil dlhú vlnu na štyri a dostal tak štyri sezóny dlhej vlny. Ak ich opäť rozdelíte štvorkou, dostanete 16 regulárnych trhových cyklov v každej dlhej vlne. Toto je veľmi dôležité a taktiež je to pripísane k dobru PQ. Mnoho ľudí pozná známeho harvardského ekonóma Schumpetera, ktorý vytvoril cyklus, ktorý pozostával z 18 cyklov dlhej vlny. Ja však úprimne verím, že jeden z najväčších prínosov PQ bol ten, keď opravil Schumpetera a určil, že v dlhej vlne sa nachádza len 16 regulárnych cyklov.

Q: Ako váš koncept menších cyklov pasuje do tejto teórie? 

Barker: Čo som začal robiť niekde v strede deväťdesiatych rokov bolo experimentovanie s PQ-ho modelom cyklov. Pokúšal som s určiť dĺžku cyklov. Každý, kto využíva technickú analýzu alebo sa zaoberá tradingom vie o týchto cykloch ale taktiež by malo byť známe, že sa nikdy neopakujú rovnakým spôsobom ako v predošlých časových obdobiach. Ale ak sa budeme riadiť ideálnym ekonomickým cyklom a použijeme 20-týždňový cyklus, pričom predpokladám, že je to ideálny 20-týžňový cyklus pozostávajúci 141,9 dní. To tiež znamená, že ideálny ekonomický cyklus by mal 42 mesiacov, potom ak budeme pokračovať v jeho delení troma, dostanete 141,9 dní. Ak vezmete 141,9 dní a pozriete sa na Fibonacciho miery na oboch stranách, napríklad, ak je 38,2% krátky alebo dlhý alebo ak je 50% krátky respektíve dlhý, potom uvidíte , že tieto cykly pravidelne dosahujú tieto miery skoro ideálne. Uvidíte, že tieto hodnoty sa dosahujú v pravidelných (na základe Fibonacciho pomerov) časových periódach. Môžete však jasne použiť Fibonacciho aj pri aplikácii na cenové hladiny. Takže, ak skombinujete Fibonacciho v čase a Fibonacciho v cene, získate novú teóriu technickej analýzy. Theory 144 Analytic je v skutočnosti Wall Theory skrížená s Fibonaccim a nahodilosťami za účelom porozumieť tomu čo sa deje v ekonomických cykloch.

Ak ste skutočný investor – a pod investorom myslím niekoho ako Benjamin Graham – potom dôvodom prečo kupujete akciu je cash flow ktorý bude generovať v budúcnosti. Takže môžete použiť ekonomické cykly vnútri dlhej vlny na to aby ste určili vstupné a výstupné body pre vaše investície. Traderi, na druhej strane, sa pozerajú na Wall-ové cykly, 20-týždňový cyklus a štvrtinový Wall-ov cyklus, čo je 35-dňový cyklus na ohodnotenie akcií. Trader ma odlišný pohľad ako investor, aj keď si mnoho ľudí myslí, že traderi sú investori. V skutočnosti sú špekulanti. A vy by ste si mali ujasniť, čo ste. Je dôležité rozpoznať, že ste buď investor s dlhodobými investíciami a nakupujete investície aby vám generovali cash flow v budúcnosti a chystáte sa tieto finančné toky nakúpiť zlacnené. Alebo ste trader a vsádzate na krátkodobé pohyby a jednoducho len časujete trh bez ohľadu na výhľady cash flow.Teória 144 slúži obom prístupom – prístupu traderov aj investorov.

Q: Čo by ste nám mohli povedať o psychologických aspektoch dlhej vlny? 

Barker: Ľudská psychológia sa pohybuje v cykloch a v týchto psychologických pohyboch existujú trendy. Napríklad, ak sa pozriete do sedemdesiatych rokov a začiatku rokov osemdesiatych a sily ktoré dosadili Regana do úradu prezidenta, tie boli výsledkom sezónnej zmeny v dlhej vlne. Bol to posun od Roosveltovej éry rokov tridsiatych v zmysle od “Vláda by mala zakročiť a zachrániť ma pred ekonomickými tlakmi” k “Nech sa o všetko postará slobodný trh”. Potom s Obamom sme videli pohyb naspäť k idei, že vláda potrebuje krok späť a kontrolovať trhy. Mnoho psychológie ktorú vidíme sa odráža aj v politických trendoch. V neskorých rokoch tridsiatych sme mali “Dajte šancu Novému údelu”. Písal som o tom vo svojej knihe, vo vydaní z roku 1995, že pravdepodobne uvidíme novú verziu New Dealu v nachádzajúcej kríze. A je to presne to, čo sa navrhovalo počas súčasnej hypotekárnej krízy, ktorá vypukla v roku 2008. Fakt, že ľudia dokonca rozprávajú o globálnom New Deal je znakom radikálneho psychologického posunu. Socialisti určite pociťujú vzrušenie, pretože si myslia, že sa hýbeme v tomto smere ale ja si myslím, že sú vo veľkom omyle. Myslím, že mierime na úroveň oveľa masívnejšieho posunu v ľudskej psychológii. Úprimne verím, že hnutie Tea party je skorá manifestácia tohto rodiaceho sa pohybu a myslím si, že je to posun smerom k Veľkej republike.

Q: Ďakujem David, za čas strávený s nami a za to, že ste sa s nami podelili o váš na dlhé vlny. 

Barker: Bolo mi potešením.

Zdroj: Cliff Droke

Facebook komentár