Zdvojnásobenie obchodnej marže vyzýva k prepracovaniu obchodných regulácií

Šesť veľkých dodávateľov energie bolo obžalovaných z chladnokrvnej špekulácie po oficálnom zobrazení výsledkov, kde sa ukázalo, že si za posledných osemnásť mesiacov si svoju maržu zdvojnásobili, keď zarábali priemerne deväťdesiatpäť libier na domácnosť pri duplicitných  účtoch za palivá.

Priemyslený regulátor Ofgem (Office of gas and electricity market – Úrad pre obchod s plynom a elektrickou energiou), ktorý vytvára odhady, povedal, že zisk na jednej domácnosti by dosiahol viac ako sto libier počas nasledujúcich dvanásť mesiacov.

Ďalšie nové výsledky získané z British Gas, EDF a ďalší štyria dodávatelia, ktorí zverejnili svoj profit z výroby energie – ktorá tvorí samostatnú časť podnikania – v roku 2011 to bolo priemerne 24%. Veria, že od toho roku budú rásť.

Rastúci zisk bol odsúdený  aktivistami, súperiacimi energetickými spoločnosťami a ich tieňovou ministerkou pre energiu, Caroline Flint.

To viedlo k ďalším telefonátom na trhu s plynom a elektrickou energiou aby sa dosiahli  reformy a prelomil sa smrteľný stisk veľkej šestky dodávateľov, a aby tak zvýšili tlak na zástupcov energetických spoločnosti, ktorí  kvôli tomu  v utorok vystúpia pred parlamentnou komisiou pre energiu a klimatické zmeny, ako súčasť pátrania na tému s názvom “ceny energií, zisky a nedostatok.”

Sam Robertson, aktivista akcie Nedostatok paliva povedal, že milióny domácností vo Veľkej Británii stojí pred rozhodnutím, či kúriť alebo jesť. Tu by sa dalo premýšľať, čo spôsobil rozdiel 95 dolárov.

“Toto chladnokrvné profitovanie musí skončiť, ale to sotva s pomalými trhovými reformami, zvlášť, ak prejdeme na plyn, ktorý sa neobyčajne predraží ,” povedal Robertson

Veľká šestka, do ktorej patria firmy SSE a RWE,  je už kritizovaná kvôli navýšeniu účtov  za elektrinu v domácnostiach počas ekonomickej recesie, ale posledná víkendová projekcia Ofgemu ukáže duplicitné maloobchodné účty za energiu, ktoré siahajú až do výšky 1,420 libier za rok, pričom zisk na jedného zákazníka 95 libier – pričom zisk pre firmy tvorí 7%.

To  je až do výšky 1030 libier za priemerný účet v roku 2011 a ziskové rozpätie 3,2 %, na základe výsledkov získaných skôr spoločnosťami, ale publikovanými prostredníctvom Ofgem.

V roku 2011 poskytli spoločnosti výsledky v súlade s právnymi úpravami, aby priniesli väčšiu transparentnosť  na trh – takisto odhalili aj ziskové rozpätie veľkej šestky  na ich energetických diviziách. EDF, francúzsky podnik, vo veľkej miere ustupuje Britskej vláde pri budovaní jadrových elektrárni, mal maržu viac ako 30% v roku 2011, kým Centrica mala 17%.

Podľa Ofgem priemerná marža vo veľkej šestke  vzrástla z 18,4 % v roku 2010 na 24,4 % v roku 2011.    

Caroline Flint, tieňová ministerka pre energiu a klimatické zmeny, povedala, že čísla Ofgem  odhalili pravdu o šírke problému na trhu s energiou.

Vyššie uvedené spoločnosti dokazujú, že pri posielaní účtov za energie ľuďom, im ide len  zvýšenie nákladov. Čo tieto výsledky ukazujú  je, že tieto spoločnosti zvýšili svoj zisk na základe špirálovitého zvyšovania účtov vytváraním nátlaku na spotrebiteľov.

Tieto spoločnosti radi predstierajú,  že to oni sú obete veľkoobchodných cien, ale bolo im dovolené  dohodnúť obchod tým spôsobom, ktorý im umožňuje urobiť  veľký zisk nezávisiac na tom, aká je veľkoobchodná  cena energií.

Ed Kamm, šéf marketingu  Warwick-based First Utility, malého sprostredkovateľa energie, povedal, že výsledky podčiarkujú nebezpečentvo obrovských spoločností, kde dominuje veľkoobchod a maloobchodný trh.

Kontrola veľkej šestky nad veľkoobchodným trhom sťažuje nezávislým dodávateľom konkurovať cenou, ktorá  nakoniec poškodzuje odberateľov.  Vývoj marže firiem veľkej šestky je takmer  na 25% a rastie, pretože nevystavili trh tlaku, ktorý by riadil efektívnosť, na rozdiel od iných konkurečných oblastí priemyslu. Je to zlé pre konkurenciu a obzvlášť pre spotrebiteľov.

Hovorca pre Centricu povedal, že po zdanení marže na maloobchodnom trhu mali priemerne 5% za posledných 5 rokov, čo sa zároveň rovnalo 50 librám na zákazníka.

Povedal, že veľkoobchodnú  maržu by bolo potrebné zvýšiť, aby financovala energetické  stanice a nasledujúce zmluvy pre viac ako 50mld  libier pre nové  dodávky plynu. “Veríme, že to je primeraná marža.”

EDF bolo nedostupné k získaniu komentára.

SSE povedala, že maloobchody prevádzkovali nezávislý biznis, ako tomu  bolo u všetkých energetických spoločností. Prostredníctvom dotácií energie, dodávkam so ziskom z veľkoobchodného podnikania by sa vytvorili prekážky na vstup na trh, aby sa  ujala  zdravá konkurencia. Očakávame, že urobíme zisk okolo 5% pri dodávkach energie nad strednedobý horizont, ktorý veríme, že bude férový a udržateľný.

Hovorca agentúry Ofgem povedal, že to záležalo na každej spoločnosti, aby zdôvodnila svoj zisk a ceny svojim zákazníkom.  Ale regulátor hral však svoju rolu, aby donútili spoločnosti  zverejniť svoje výsledky, zatiaľ čo sa trh otriasal.

“Plánujeme najradikálnejšie zmeny na trhu, od kedy začala konkurencia, aby sme to urobili jednoduchšie, čistejšie a férovejšie” povedal hovorca agentúry Ofgem. ” Aby sme to docielili, navrhujeme znížiť počet komplexných taríf a zjednodušiť ich štruktúru. Tým sa uľahčí výber lacnejšieho nákupu pre odberateľov. Chceme tiež predstaviť ďalšie významné zmeny a zvýšiť tak tlak konkurencie na dodávateľov. Naše reformy budú efektívne od tohto leta.

U všetkých  energetických spoločností veľkej šestky vzrástli ceny  medzi októbrom 2012 a januárom 2013. Firmy z toho obviňovali rast veľkoobchodných cien energií a ďalšie náklady.

Ian Marchant, výkonný riaditeľ firmy SSE, ktorá zvýšila ceny  plynu a energií o 9% od polovice októbra, povedal v tej dobe: ” Zvýšenie nákladov ako sme videli…nemôže byť dlhšie absorbované a znamená, že nie sme schopní udržať ceny na súčasnej úrovni po tejto jeseni. Z tohto dôvodu sa zvýšenie našich cien bohužiaľ stalo neodvratným.

Manažér SSE varoval minulý  mesiac, že ” je to  príliš veľký risk, že dôjde ku kolapsu”

Preložila : Martina Čakajdová

Zdroj: Guardian.co.uk

Facebook komentár