“Pozoroval, že kolektívne ľudské emócie majú významný vplyv na ceny akcií a na vzorce všeobecne pozorovateľné na akciových trhoch.” ~ Z učebnice Jessieho Livermora

Aktuálna situácia na kapitálových trhoch až desivo pripomína situáciu a varovné signály z predkrízového obdobia roku 2008. Trhy, resp ich účastnící sa napriek tomu zdajú byť nepoučiteľní.

Keď sa na to pozrieme z krátkodobého hladiska, trhy nie sú nič iné ako skupina ľudí, snažiacich sa spracovať údaje a pochopiť čo robia ostatní, pod stresom z možnej straty osobného majetku. Snažia sa vyriešiť problém, ktorý v mnohých smeroch nie je riešiteľný bez prispôsobenia sa. Sú podobní skupine Námornej jednotky Tuleňov na misii. Sú úspešní len pokiaľ sa dokážu prispôsobiť meniacej sa situácii. Existuje dôvod prečo sa len niekoľkí dostanú do elitnej jednotky Tuleňov, a prečo sú len niekoľkí úspešní pri obchodovaní s akciami.

V časoch ako sú tieto sú trhy viac o ľudskej psychológii a menej o technických a makroekonomických ukazovateľoch. Preto som aj písal o ukážkovom vzorci roku 2007 pre porovnanie trhov z júna a júla. Makro ukazovatele sa v oboch prípadoch zhoršovali ale napriek tomu kapitálové trhy odmietli brať do úvahy klesajúce výnosy z bondov, klesajúce ceny komodít a nespočetného množstva úverových produktov. Následne udrela recesia, ukazovatele sa významne zhoršili a nedostatočne pripravené trhy boli nútené dobiehať.

Teraz, verím nastal čas sa presunúť na jeseň 2008. Opäť, je trh roku 2008 mapou toho ako ľudské emócie reagujú na úverové udalosti. Keď sa ekonomické ukazovatele zhoršujú exponenciálnym tempom. Keď sa nemysliteľné stáva realitou.

Asymetrická nestálosť  voči VIX (indexu nestálosti) vystihuje rozpoloženie trhu. Prekryte akýkoľvek takýto graf s SPX (S&P 500) a podobnosť je nepopierateľná. Pre všetkých vedátorov, ktorí tvrdia, že toto nie je 2008, uvádzam nasledovný graf. Opäť raz sú ceny na trhoch výrazne nadhodnotené. V roku 2008 sme boli svedkami prepadu Lehman, AIG a GSE. Dnes sme svedkami suverénnych štátov na pokraji krachu. V 2008 boli rizikom preteky bánk. Dnes sú rizikom preteky mien. V 2008 to bola pomoc vlád. Dnes je to pomoc centrálnych bánk. 

Cez to všetko sa účastníci trhu nezmenili. Stále je to skupina jednotlivcov snažiaca sa spracovať ukazovatele a pochopiť čo robia ostatní, zatiaľ čo sú v hre skutočné peniaze. Ako už minulosť dokázala, opäť sa im to nepodarí.Špekulácie opäť zničia bilančné knihy. Popieranie sa postaví do cesty racionálnemu mysleniu. História sa naozaj opakuje a vzory sú viditeľné v grafoch.  

Zdroj: MACROstory

Facebook komentár