Teraz sme sa vrátili do éry “hospodárskeho oživenia” so svojimi falošnými nádejami a úplne mylnou predstavou o skutočnom stave svetovej ekonomiky. Občas sa objavujú dobré správy, ktoré dávajú v kombinácii s manipulovanými a sezónne sa meniacimi ekonomickými ukazovateľmi politikom na celom svete dôvod k šíreniu svojich optimistických predpovedí o oživení, ktoré nemajú nič spoločné so skutočným stavom vecí.

Svet založený na dlhu

Ako sa môže svet s dlhom 250 biliónov dolárov a viac ako jednou biliardou bezcenných derivátov dostať na cestu k zotaveniu? Samozrejme, že to nie je možné, najmä preto, že tento svet stojí na nohách z nekrytých tlačených peňazí – nohách, ktoré sú každým dňom dlhšie a nestabilnejšie, pretože k dlhu pribúdajú každý rok nové bilióny.

Ak sa pozriete na Európu, USA, Japonsko a ďalšie krajiny – všade je situácia nenapraviteľná. Ale ako som uviedol v minulých rozhovoroch a článkoch – situácia nie je len nenapraviteľná. Sme na konci významného hospodárskeho cyklu, ktorého začiatok siaha až do stredoveku. Významné hospodárske cykly trvajú veľmi dlhú dobu, a ak sa teraz nachádzame na prahu veľkého pádu globálnej ekonomiky, ľudia, ktorí dnes žijú, zažijú len začiatok tohto pádu. Tento začiatok sa bohužiaľ bude vyznačovať výrazným a veľmi nepríjemným otrasom, ktorému neunikne skoro nikto.

Máme za sebou storočie falošnej prosperity, založenej na tlačených peniazoch a úveroch. Za posledných sto rokov sme boli svedkami vzniku Federálneho rezervného systému v USA v spojení so súkromným frakčným bankovníctvom, explodujúcim  verejným dlhom a trhom s cennými papiermi vo výške presahujúcej 1,4 kvadrilión dolárov. To sú hlavné dôvody rastu svetovej ekonomiky v posledných desaťročiach a najmä v posledných štyridsiatich rokoch. Tieto štyri veľmi vratké nohy – tlač peňazí zo strany FEDu, frakčné bankovníctvo, vládne pôžičky a deriváty – vytvorili svet lživého bohatstva a klamnej iluzórnej prosperity. K tomu všetkému môžeme pridať úplnú absenciu morálnych a etických hodnôt. Sme svedkami záverečnej fázy éry extrémneho úpadku, doby, ktorá bohužiaľ nemôže mať a nebude mať dobrý koniec.


Európa – beznádejný prípad

Aj napriek tomu všetkému nás vlády a médiá naďalej kŕmia dobrými správami, ktoré nemajú nič spoločné so skutočným stavom svetovej ekonomiky. Dlh stredomorských krajín v Európe exponenciálne rastie. Verejný dlh v Španielsku, Portugalsku, Taliansku a Grécku sa pohybuje od 100 do 180 percent HDP. V týchto krajinách môžeme vidieť márne pokusy o zavedenie úsporných opatrení, ale tie vedú len k poklesu rastu a zvýšenie dlhu. Bohužiaľ riešenie pre tieto krajiny, ktorých obyvateľstvo trpí, nie je. Najlepším riešením by bolo opustiť Európsku úniu a euro, zastaviť dlh a devalvovať menu. Ale takú možnosť ťažko schvália eurokrati, ktorí len pridajú ďalší dlh a vytlačia ďalšie peniaze, čím sa situácia ešte zhorší.

Americký dlh stiahne na dno celý svet

V Amerike nie je situácia o nič lepšia. Žiadny zverejňovaný ekonomický údaj nemá nič spoločné s realitou. Skutočná miera nezamestnanosti je 23, nie 7 %, ako je uvedené v oficiálnych vyhláseniach. Ak sa pozrieme na reálne údaje o inflácii, je zrejmé, že v posledných rokoch klesá, ale platy idú dole už štyridsať rokov. Výrazný nárast životnej úrovne bol dosiahnutý len vďaka masívnemu nárastu dlhu. V roku 1980 predstavoval americký štátny dlh 1 bilión dolárov, v roku 2006, kedy sa Bernanke stal predsedom FEDu, predstavoval dlh 8 biliónov, a teraz činí 17 biliónov dolárov a toto číslo rastie každý rok minimálne o ďalší bilión. To znamená, že sa Bernankemu podarilo za dobu 7 rokov pôsobnosti vo FEDe vytvoriť dlh 9 biliónov dolárov. Na to, aby sa USA zadlžili na sumu 8 biliónov dolárov, potrebovali v minulosti 230 rokov (1776 – 2006), ale Bernanke toho dosiahol iba za 7 rokov. Ohromujúci úspech. A naviac tento dlh nezahŕňa nekryté záväzky štátnej správy za 220 biliónov dolárov. Ak ste pri zmysloch, nemôžete predsa uveriť, že sa z tejto diery USA dostane!

Áno, USA i zvyšok sveta natlačí neobmedzené množstvo peňazí. Lenže tieto peniaze sú bezcenné kusy papiera a nemajú žiadnu spojitosť s produkciou hmotných statkov. Celosvetová tlač peňazí bude len zvyšovať už tak neudržateľný dlh celého sveta a nevytvorí jediný cent, ktorý by viedol k prosperite. Namiesto toho pravdepodobne uvidíme hyperinflačnú depresiu v mnohých krajinách.

Pre uvedomelých jednotlivcov, ktorí chcú svoje finančné aktíva ochrániť, je s najväčšou pravdepodobnosťou držanie fyzického zlata mimo bankový systém najlepší spôsob, ako si udržať bohatstvo a kúpnu silu.

Vytvorené: 3Signa – investičné zlato, striebro, platina

————————————————————————————–
Hlavnou činnosťou spoločnosti 3Signa je predaj investičných drahých kovov. V dnešnej ekonomicky neistej a nestabilnej dobe sú drahé kovy vhodnou komoditou k investícii. Radi by sme práve túto alternatívu ponúkli aj Vám. Sme presvedčení, že investičné zlato je jedným z vhodných riešení, ako nielen uchovať hodnotu Vašich úspor, ale taktiež ich zhodnotiť.

Facebook komentár