Sledovany_ukazovatel_recesie_blika_opat_na_cerveno

Historický signál recesie poukázal na svoje najviac znepokojujúce znamenie od finančnej krízy, keďže výnos 3-mesačných štátnych dlhopisov USA počas minulého týždňa stúpol nad výnos 10-ročných štátnych dlhopisov. Rozdiel v strede minulého týždňa dosiahol až 12 bázických bodov, čím sa dostal k úrovniam dosiahnutým v marci.

Obnovené obchodné napätie spôsobilo, že investori nakupovali dlhodobé štátne dlhopisy, čím tlačili výnosy nadol, zatiaľ čo nízka hodnota sadzieb Fedu udržala krátky koniec na vyšších hodnotách. Nízke dlhodobé výnosy zvyčajne signalizujú očakávania nízkeho hospodárskeho rastu.

Tento trhový fenomén je známy ako inverzia výnosovej krivky a môže mať za následok obavy trhov, ktoré už boli pod tlakom po rozpade obchodných rokovaní s Čínou. Americký akciový index S&P 500 sa v stredu znížil o takmer 1%.

Výnosová krivka sa zvyčajne posúva smerom nahor, pretože dlhodobejšie štátne dlhopisy majú zvyčajne vyššie výnosy ako krátkodobé. Plochá krivka znamená, že výnosy všetkých štátnych dlhopisov majú rovnakú úrokovú sadzbu, zatiaľ čo inverzná krivka v niektorých bodoch znamená klesanie smerom nadol, s dlhšími výnosmi v porovnaní s kratšou dobou splatnosti.

Inverzia výnosovej krivky spôsobili obavy medzi komentátormi trhu, že recesia je blízko.

Michael D. Bauer a Thomas M. Mertens vrámci štúdie Federálneho rezervného systému z marca 2018, poznamenali: “Každá recesia v USA za posledných 60 rokov predchádzala obrátenej výnosovej krivke.” Avšak časové horizonty sa líšili, niekedy až na úrovni troch rokov, pričom burza pred začiatkom recesie často zaznamenávala dvojciferné výnosy.

Obrátenie výnosovej krivky medzi 3-mesačnými a 10-ročnými dlhopismi naposledy nastalo v marci, čo vyvolalo obavy z recesie a výpredajov na akciovom trhu. Predtým, keď sa takáto udalosť naposledy udiala, písal sa roku 2007 – len niekoľko mesiacov pred Veľkou recesiou.

Investori zvyčajne čelia vyšším úrokovým sadzbám, keď splácajú finančné prostriedky počas dlhších období. Keď sa stane opak, ako sa deje počas inverzie výnosovej krivky, mnohí ľudia to berú ako varovné signáli krátkodobého znepokojenia.

Na rozdiel od tejto interpretácie sa niektorí ekonómovia domnievajú, že toto obdobie je iné. Tom Porcelli, hlavný americký ekonóm RBC, argumentuje inverziami v roku 2018 (2-ročná a 5-ročná krivka bola prevrátenou v decembri) a rok 2019 podľa neho nezapadá do historického vzoru, v ktorom domáci investori znižujú dlhodobé sadzby oproti obavám z krátkodobej hospodárskej turbulencie.

Poznamenal: “Problém so súčasnou inverziou a historickým záznamom je, že výnosová krivka v súčasnosti nie je odzrkadlením smerovania ekonomického rastu v Spojených štátoch, ale skôr odzrkadľuje situáciu vo svete.”

“Výnosy sa stali skôr funkciou globálnej dynamiky rastu a reálne sa ukotvili v nízkych/negatívnych vládnych výnosoch v zahraničí.”

Ak je to tak, následne recesia nie je v blízkom horizonte, ako mnohí iní predpovedajú. Sila americkej ekonomiky, ktorá v prvom štvrťroku vzrástla o 3,2% a jej nezamestnanosť dosahuje 40-ročné minimá, bude ďalej posilnená nízkymi dlhodobými sadzbami.

Súvisiace:
Polovica Američanov je len jednu výplatu od finančnej katastrofy
Centrálnym bankám chýbajú zbrane na boj s ďalšou veľkou recesiou

Porcelli nakoniec dodal: “Takže, nie, nie sme v recesii, pretože je vidno skôr odzrkadlenie tejto dynamiky – viac ako ktorýkoľvek iný bod tohto cyklu, ktorý by mal nastať po bubline.”

V nedávnom blogovom príspevku Ray Dalio, spoluzakladateľ spoločnosti Bridgewater Associates, najväčšieho hedžového fondu na svete, predpovedal, že americké dlhodobé úrokové sadzby by sa mali znížiť na nulu, pretože ekonomika oslabuje, čím sa pravdepodobnosť inverzií výnosových kriviek zvyšuje.

Vo svojom vyjadrení uviedol: “Je nevyhnutné, aby k tomuto posunu došlo, pretože je to nevyhnutné, čiže centrálni bankári by mali prísť so zmiernením následkov. Avšak aj keď úrokové sadzby budú viazané na 0% a nastane kvantitatívne uvoľňovanie, pri dosahovaní cieľov budú neúčinní.”

Sledovany_ukazovatel_recesie_blika_opat_na_cerveno_graf

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ

Facebook komentár