Solárna elektráreň Kanoya Osaki Solar Hills, Japonsko

Solárna elektráreň Kanoya Osaki Solar Hills, Japonsko

Vedci predpokladajú, že do roku 2020 bude výroba elektriny pomocou solárnej energie lacnejšia, ako procesy využívajúce fosílne palivá. (Nevravia to síce priamo vedci, ale hovoria za nich ich výpočty.)

Toto je obzvlášť zlá správa pre tradičných poskytovateľov elektrickej energie. Do roku 2030 by uskladňovanie solárnej energie malo byť natoľko efektívne, že by to mohlo vážne narušiť fungovanie rozvodných podnikov, ktoré by mohli úplne stratiť svoj význam.

Súvisiace: Najväčšie veterné turbíny budú v Nemecku kombinované s vodnými

Výkonnejšie solárne panely a lacnejšie možnosti uskladnenia energie pomocou solárnych batérií budú teda do roku 2030 značne ohrozovať ekonomickú životaschopnosť rozvodných energetických podnikov. Energetické spoločnosti ako napríklad Con Ed (Consolidated Edison), ktoré v súčasnosti predstavujú možnosť investícií s nízkym rizikom a vysokou výnosnosťou sa v blízkej budúcnosti môžu obrátiť o 180 stupňov. Ak sa potvrdí vyššie uvedená teória, investícia do energetických podnikov bude zahŕňať vysoké riziko a nízku výnosnosť.

Keď si spotrebitelia budú môcť vyrábať a uskladňovať vlastnú energiu, nebudú sa musieť spoliehať na rozvodnú sieť. Jej úlohu budú môcť nahradiť novými technológiami za podstatne nižšiu cenu. S postupným osamostatňovaním sa veľkého počtu spotrebiteľov sa bude nepochybne znižovať atraktivita investícií do energetických podnikov. Tržby energetického priemyslu budú pravdepodobne ostro klesať. Niektoré oblasti môžu byť týmito zmenami postihnuté viac, ako ostatné. Jedno je však isté. Zmeny v energetike si určite všimnú všetky ratingové agentúry.

Odberateľ elektrickej energie v USA v súčasnosti zaplatí v priemere 10 centov za 1 kWh. Z tejto sumy približne 3 centy platí rozvodnej sieti, 1 cent za samotný prenos energie, 2 centy za palivo použité pri výrobe elektriny a 4 centy za ďalšie výrobné náklady.

Svetová aliancia výskumných ústavov v oblasti solárnej energie usporiadala minulý rok stretnutie s názvom Terawatt Workshop. Nedávno boli uverejnené závery z tohto stretnutia, podľa ktorých by do roku 2020 mala cena energie získanej pomocou fotovoltaických článkov klesnúť na 3 centy za 1 kWh. V súčasnosti sa pohybuje okolo 5 centov za kWh.

Solarna_energia_bude_coskoro_lacnejsia_ako_fosilne_paliva_2017_1

Ak sa cena solárnej energie zníži na predpokladanú úroveň, ostatné spôsoby výroby elektrickej energie si jednoducho nebudú schopné udržať konkurencieschopnosť. To nie je žiadnym prekvapením. Presne tak fungujú nové technológie, ktoré využívajú solárnu alebo veternú energiu. Nahrádzajú predošlé technológie (napríklad fosílne palivá) a svoju úlohu plnia s oveľa nižšími nákladmi. Podobné nové technológie majú často deflačný účinok.

Tento technologický pokrok však spôsobí významné finančné problémy všetkým majiteľom, ktorí investovali do výroby a distribúcie elektrickej energie. Mnohé technológie budú zastaralé už oveľa skôr, ako sa ich cena stihne postupne znížiť. Výsledkom bude, že majitelia kapitálu v energetickom priemysle (či už akcií alebo dlhov) budú v blízkej budúcnosti čeliť sklamaniu z nízkej návratnosti svojich investícií.

Výrobcovia, ktorí v súčasnosti potrebujú na pokrytie nákladov na palivo a výrobných nákladov 6 centov, budú musieť svoje náklady výrazne znížiť. Budú pravdepodobne nútení zmeniť svoj výrobný proces. Za cieľom zníženia nákladov budú v neposlednom rade musieť tlačiť na dodávateľov paliva, aby tí znižovali svoje ceny. Iba tak budú schopní konkurovať novým technológiám.

Solárna energia je však dostupná jedine vtedy, keď svieti slnko. Keď oblohu zatienia mračná alebo slnko zájde za horizont, spotrebitelia sa musia spoliehať na záložný zdroj elektrickej energie napojený na miestny rozvodový podnik. Regulačné úrady už dlho vedú debatu o tom, ako by sa malo ku takémuto záložnému odoberaniu elektrickej energie pristupovať. Koľko by za občasné čerpanie energie zo siete mal platiť spotrebiteľ zameraný na solárnu energiu? Privysoká cena odrádza ľudí od využívania a rozvoja solárnej energie. Prinízka cena vedie ku tomu, že poskytovateľ a jeho ďalší zákazníci prakticky financujú spotrebu solárneho spotrebiteľa.

Zástancovia solárnej technológie často produkujú viac energie, ako sú schopní spotrebovať. V niektorých regiónoch môžu svoju nadbytočnú energiu predať regionálnej distribučnej spoločnosti. Tento proces funguje pod názvom čisté meranie (ang. net metering). Znovu sa však dostávame k otázke, za akú cenu by mala distribučná spoločnosť túto energiu odkupovať. Mal by poskytovateľ spotrebiteľovi vyplácať veľkoobchodnú cenu s argumentom, že solárna energia je v konečnom dôsledku rovnaká, ako tá, ktorá pochádza z iného zdroja? Alebo by mal vyplácať oveľa vyššiu maloobchodnú cenu, keď solárna energia vstupuje do obehu práve tam, kde je žiadaná a nie je teda spojená s nákladmi na prepravu energie zo vzdialených zdrojov?

Súvisiace: 
Tesla práve spustila objednávky na jej solárne strechy
Solárna energia dosiahla až 95% medziročný rast

Tieto otázky sú zatiaľ predmetom rozhodovania štátnych a federálnych regulačných orgánov. Skôr či neskôr však spotrebitelia využijú moc solárnych panelov a efektívnych batérií, nadbytočnú energiu si budú uchovávať na horšie časy a úplne sa osamostatnia od verejnej siete. A tradiční poskytovatelia elektrickej energie začnú strácať tržby. Konkurenčný trh sa bude rozvíjať na distribučnej úrovni a úloha regulačných orgánov sa zmení. Garantovaná návratnosť z investovaného kapitálu bude navždy stratená.

Konferencia Terawatt Workshop predpovedala, že cena za uskladňovanie solárnej energie v batériách sa do roku 2030 zníži na 2,5 centa na kWh. Výrobca solárnej energie tak s použitím batérií môže poskytnú spotrebiteľom cenu 5,5 centov za kWh. A to bez akýchkoľvek ďalších úprav svojich fotovoltaických článkov.

Prirodzene, nevieme aká bude v roku 2030 cena elektriny z verejnej siete. Predpokladajme však, že cena palív ostane rovnaká a ďalšie náklady sa budú vyvíjať v súlade s predošlými nárastmi produktivity. Dopracujeme sa tak k cene elektrickej energie, ktorá sa v Spojených štátoch bude pohybovať okolo 9 centov za kWh. Táto hodnota ani zďaleka nemôže konkurovať cene solárnej energie z príklad uvedeného vyššie.

Výskumníci v oblasti solárnej energie majú jasno v tom, akým smerom sa musia uberať, aby dosiahli svoje vytýčené ciele. Tradiční producenti elektrickej energie založenej na fosílnych palivách budú potrebovať obrovský technologický pokrok, len aby si udržali konkurencieschopnosť. Ako vraví príslovie, niekedy nepotrebujete ani predpoveď počasia na to, aby ste vedeli, odkiaľ fúka vietor.

Preložil: Albert Rákai

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: TheEconomist, Fortune

Facebook komentár