Rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť sú hrozbou pre krajinu prostredníctvom nášho rastúceho dlhu a hrozbou pre spoločnosti cez konečný súčet. Jedna z najúčinnejších spôsobov, ako znížiť náklady, je odstránenie preventívnych zdrojov nákazy, predovšetkým obezitu.

Podľa CEO spoločnosti Cleveland Clinic – doktora Tobyho Cosgrovea, pripadá na obezitu 10% všetkých nákladov na zdravotnú starostlivosť a že sa ešte zvýšia na 20 percent v ďalšom desaťročí.

Stále bude dôležitejšie to, aby podniky iniciatívne porozumeli o epidémií.

Kombinácia menších absencií súvisiacich so zdravím a nižšie miery chronického a preventívneho ochorenia sú silným argumentom. Jedným zo spôsobov, ako spoločnosti musia zasiahnuť, je ponúkanie stimul pre zamestnancov ísť do posilňovne, jesť zdravšie alebo sa usilovať pre špecifické zdravé ciele.

Skutočnou výzvou je tieto zdravé počínania udržať. Nový experiment, jedna z prvých rozsiahlych štúdií vôbec o zdravotných podnetoch na pracovisku, od Heather Royerovej z UC Santa Barbara, Justina Snydora z univerzity vo Wisconsine a Marka Stehra z Drexelovej univerzity testuje nové, behaviorálne založené poňatie k problému.

Autori píšu:

Náš experiment bol vykonaný s 1000 zamestnancami v sídle spoločnosti Fortune 500. Náhodne vybraným zamestnancom bola ponúknutá jednomesačná finančná odmena na účasť v mieste cvičebných zariadení spoločnosti (10 dolárov za návštevu až pre 3 návštevy každý týždeň). Po dokončení tohto motivačného obdobia, tieto motivované skupiny boli náhodne rozdelené do 2 skupín – prvej sa ponúkala príležitosť vytvoriť samofinancovanú „záväznú zmluvu“ a ďalšej nie. Táto záväzná zmluva nechala jednotlivcom prísľub, že by mohli pokračovať vo využívaní posilňovne v priebehu dvoch nasledujúcich mesiacov po pôvodnom motivačnom období. Jednotlivci mohli dať do podielu tak veľa peňazí, ako by si len priali. Ak zamestnanec dodržal zmluvu, jeho peniaze boli vrátené alebo boli darované do United Way.

Existuje niekoľko dôležitých behaviorálnych postrehov v hre. Prvým je, že úsilie o náležité zdravie často zlyháva z dôvodu vysokých „štartovacích nákladov“, nákladov na prístup do posilňovne a vysoká úroveň počiatočnej fyzickej nepohody. Tým, že sa pomôže zaplatiť za členstvo alebo sa poskytuje zariadene, spoločnosti môžu prekonať prvý. Tým, že sa ponúkajú finančné stimuly, môžu prekonať druhý.

Platby taktiež pomáhajú prekonať  „projekčnú predpojatosť,“ to je, že si ľudia neuvedomujú,  že fyzická nepohoda sa bude časom znižovať. Platby im pomáhajú  prekonať náraz, takže sa nemusia vzdať skôr, než  naozaj začnú.

Finančné motivácie zdvojnásobili intenzitu, pri ktorej zamestnanci používali posilňovňu. Avšak, účinok v dlhodobom horizonte bol menší, bol tam len 16 percentný nárast účasti v telocvični.

To je to, čo robí záväznú zmluvu tak dôležitú. Ľudia, ktorí potrebujú postrčiť, aby sa dostali do posilňovne, môžu mať problémy v otázkach sebaovládania, ktoré vytvárajú väčšiu pravdepodobnosť, že upadnú, čo znižuje účinnosť programu.

Skupina, ktorá mala kombináciu finančných stimulov a dobrovoľnú záväznú zmluvu, mala 47 percentnú zostatkovú mieru lepšej dochádzky do posilňovne aj po uplynutí stimul. Boli tam trvalé, značné dopady rok po experimente.

Behaviorálny efektívny spôsob pre spoločnosti, ako dostať zamestnancov do posilňovne, je znížiť bariéry vstupu, pomáhať im cez počiatočný náraz a ponúkať im príležitosť udržať ich zodpovednosť. Všetky z nich sú potreby, ktoré by mohli byť skúšané a rozšírené po dlhšiu dobu. Vzhľadom k účinkom, to stojí za to vyskúšať.

Tu je odkaz na celý dokument.

Preložil: Lukáš Jankejech

Zdroj: Econ.Berkeley.edu

Facebook komentár