Spotrebitelsky_dlh_USA_je_na_urovni_z_financnej_krizy_v_roku_2008

Spotrebiteľský dlh rastie na znepokojujúce úrovne.

Ben Mohr, vedúci analytik v oblasti fixných príjmov v investičnej poradenskej spoločnosti Marquette Associates, vypočítal, že celkový spotrebiteľský dlh USA v prvom štvrťroku roka 2019 dosiahol 14 biliónov dolárov, čo predstihlo približne 13 biliónov dolárov vo forme pákového efektu akumulovaného v kreditných kartách, pôžičkách na autá a hypotékach a iných dlhoch dosiahnutých v roku 2008, z ktorých časť spotrebitelia využívali na cenné papiere, čo navyšovalo globálne trhy do razantného rastu (pozri priložený graf).

Spotrebitelsky_dlh_USA_je_na_urovni_z_financnej_krizy_v_roku_2008_graf

Mohr poznamenal, že nárast študentských pôžičiek – často uvádzaný ako zdroj zdesenia pre ekonómov a analytikov – zaznamenal výrazný nárast. Na konci prvých troch mesiacov roku 2019, podľa údajov o úveroch z Federálneho rezervného systému v New Yorku dosiahol dlh študentských pôžičiek 1,486 bilióna dolárov. Pre porovnanie, študentské pôžičky na vrchole finančnej krízy dosiahli hodnotu 611 miliárd dolárov a od tej doby väčšinou rastú. Analytik z oblasti fixných príjmov o expanzii študentských pôžičiek poznamenal: “Jedná sa o nafukovanie, ktoré predstavuje dramatický nárast.”

Mohr uviedol, že pomer dlhu v porovnaní s americkou populáciou, odhadovanou na úrovni 327 miliónov (podľa údajov U.S. Census Bureau) sa odhaduje na rekordnú mieru zadĺženosti na jednu osobu v hodnote 41,77 dolárov, čo prevýšilo objem 41,68 dolárov z roku 2008.

Obavy z nafukujúceho sa dlhu prichádzajú v období, kedy sa americké akciové trhy obchodujú na alebo v blízkosti rekordných maxím, zatiaľ čo výnos 10-ročných štátnych dlhopisov sa pohybuje v blízkosti svojich najnižších úrovní v mesiacoch – na úrovni 2,06%.

Súvisiace:
Americkí finanční riaditelia sa pripravujú na recesiu do roku 2020
Rozsiahly objem hotovosti firiem z USA sa zmenšuje

Tieto pohyby na trhu prichádzajú na pozadí náznakov Federálneho rezervného systému, ktorý uvažuje o znížení nákladov na prijaté úvery a pôžičky pre jednotlivcov a podniky z už tak relatívne priaznivého rozpätia 2,25% až 2,50%.

Mali by sme sa preto obávať rastúceho spotrebiteľského dlhu?

Mohr poznamenal, že existujú niektoré zmierňujúce faktory. Hrubý domáci produkt – oficiálny výkon americkej ekonomiky, poukazuje že ekonomika je v oveľa lepšej forme, ako bola počas finančnej krízy. HDP, ktorý zahŕňa všetky tovary a služby, v prvom štvrťroku 2019 vzrástol o 3,1% a práve v roku 2008 sa celkové hospodárstvo znížilo ročnou mierou o 6,3% (podľa Bureau of Economic Analysis).

Analytik Marquette taktiež poznamenal, že nesplácanie dlhov je mierne, čo naznačuje, že investori nie sú ohromení rastúcimi záväzkami. Rastúca úroveň nesplácania úverov býva jasným signálom, že ekonomika začína praskať pod váhou dlhu, ale Mohr povedal, že spotrebiteľské delikvencie sú v súčasnosti v blízkosti historických miním.

Spotrebitelsky_dlh_USA_je_na_urovni_z_financnej_krizy_v_roku_2008_graf_1

Nesplácanie hypotekárnych úverov je tiež nižšie ako počas finančnej krízy pred rokom 2008.

Spotrebitelsky_dlh_USA_je_na_urovni_z_financnej_krizy_v_roku_2008_graf_2

Historicky nízke úrokové sadzby pomohli spotrebiteľom zvládať splácanie svojich dlhov a Fed by mohol ďalej pomáhať, čo by malo za následok ešte nižšie náklady na úvery.

To znamená, že ak sa hospodárstvo začne presúvať do recesie, ako sa niektorí ekonómovia obávajú, dlhová záťaž by mohla byť naliehavejšou záležitosťou. Mohr nakoniec dodal, že “začíname vidieť určité pohybovanie sa na hrane, aj keď zatiaľ pri zvodidlách.”

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: MarketWatch, WSJ

Facebook komentár