Sasha Cekerevac píše: Jedným z najväčších obáv pre investorov, pokiaľ ide o dlhodobé investovanie je bezpečný návrat svojho kapitálu. V nadväznosti na 6,75% daň z vkladov na Cypre uloženú na menšie, ako 100 000 eur bolo mnoho investorov šokovaných, že takáto udalosť by sa mohla uskutočniť aj inde vo svete.

Iste, dlhodobé investície majú riziká, vrátane skrytého nebezpečenstva na možnosť, že rastúca miera inflácia naruší bohatstvo, rovnako ľahko ako daň uvalená z bankových vkladov na Cypre.

Štúdia vykonaná denníkom The Economist ukazuje, že ľudia v USA, ktorí dali svoj kapitál do šesťmesačných depozitných certifikátov (DC), od roku 2009 do roku 2012 zarobili 3,2% (pred zdanením). Mnohí veria, že DC patrí medzi najbezpečnejšie krátkodobé investície. Avšak miera inflácie v priebehu tohto obdobia bola vo výške 6,6%, čo viedlo k strate bohatstva pre investora vo výške 3,2%. (Zdroj:. The Economist)

Kým vkladatelia bánk na Cypre boli pobúrení jednorazovou daňou, americkí investori sú taktiež zasiahnutí stratou bohatstva okolo 3,2% počas trojročného obdobia v dôsledku inflácie, ako je uvedené vyššie. Teraz si predstavte, aký je celkový vplyv na dlhodobé investície v priebehu mnohých rokov a desaťročí, ako miera inflácie znehodnocuje úroveň ich bohatstva.

Pochopenie skutočného dopadu miery inflácie bude vidno, až po alokácií portfólia, pokiaľ ide o dlhodobé investície. Jednoducho umiestnenie kapitálu do štátnych pokladničných poukážok(dlhopisov) USA nedocieli návratnosť, ktoré investori potrebujú pre svoj odchod do dôchodku.

Mnoho ľudí sa len pozrie na nominálny návrate, a nie skutočný výnos z investície. Pamätajte si, že bez ohľadu na to, čo je očakávaný výnos je pre dlhodobé investovanie dôležité prekročenie miery inflácie, pre na zvýšenie portfólia vlastného bohatstva.

Existujú ľudia, ktorí sa obávajú, že forma hotovostných vkladov v Amerike by mohli byť zasiahnuté jednorazovou konfiškáciou, podobné tomu, čo sa stalo na Cypre. Tieto obavy sú neopodstatnené, a taká udalosť sa nenastane. Avšak, existujú jemné spôsoby uloženia takéhoto „poplatku“, napríklad prostredníctvom vyššej inflácie. Zvýšená inflácia jednoducho zníži hodnotu budúcich dolárov, na splatenie existujúcich dlhov vlády.

To znamená, že pre niekoho byť úspešný v dlhodobom investovaní, je potrebné diverzifikovať jeho, alebo jej portfólio od štandardných “bezpečných investície”, ako sú štátne dlhopisy. Vyššie sadzby inflácie by mohlo by viesť k niekoľkým výsledkom.

Jedným z možných výsledkov je nižší hodnota meny. Avšak, s mnohými krajinami, ktoré taktiež vykonávajú ich agresívne programy menovej politiky, môže byť čistý výsledok zanedbateľný, aj keď to môže byť pravda, že by bola lepšia diverzifikácia portfólio investícií v rôznych menách, a to najmä tých, ktoré by mohli ťažiť z vyšších cien komodít, ako je kanadský dolár, čo sa zdá byť, ako uvedomelý krok. Okrem toho niektoré komodity, ako je zlato môžu taktiež pôsobiť, ako zaistenie proti inflácii a zvýšení výnosov z poklesu hodnoty amerického dolára.

Tlak na vytvorenie vyššej miery inflácie bude taktiež samozrejme znamenať vyššie ceny aktív, vrátane akcií, domov a komodít. Ak však inflácia bude príliš vysokou, potom by to mohlo ublížiť celkovému výkonu týchto aktív, keď centrálna banka potom bude musieť zvýšiť úrokové sadzby v krajine.

Existuje jemná rovnováha medzi vysokou a nízkou mierou inflácie. Bez ohľadu na presvedčenie ohľadom budúcej miery inflácie je diverzifikované portfólio veľmi dôležité. Nikto nedokáže predpovedať budúcnosť, a človek by mal mať mix aktív, aby sa pokúsila znížiť celkovú volatilitu svojho portfólia.

Pokiaľ ide o dlhodobé investície, verím, že to najhoršie, čo môžete urobiť, je že investori v tomto bode nevezmú do úvahy potenciál vyššej miery inflácie, a namiesto toho pôjdu a kúpia dlhodobé štátne dlhopisy. S aktuálnou nízkou úrokovou sadzba verím, že budúcnosť miera inflácie bude vyššia, čo má bude mať za následok stratu pre týchto investorov.

Zdroj: InvestmentContrarians

Facebook komentár