Škandinávsky národ Švédska vo svete recyklácie svojich odpadkov vytvoril nový precedens, s takmer nulovým množstvom odpadu, z 99 percent. Švédsku sa už darilo s týmto v roku 2012, keď vykonávali recykláciu 96 percent svojho odpadu, ale za posledné dva roky sa im to podarilo posunúť o tri percentá, čo je docela pôsobivý výsledok.

Ako sa to Švédsku podarilo urobiť? Majú agresívnu politiku recyklácie, ktorá ide v poradí podľa dôležitosti: prevencia, opätovné použitie, recyklácia, alternatívy recyklácie a až ako posledná možnosť je vývoz na skládku. Takže v roku 2014 len 1 percento z ich odpadu skončí na skládke.

Súvisiace: Tieto nemecké potraviny našli spôsoby, ako eliminovať balenie potravín

Švédi pochopili, že pre začiatok je produkovanie menšieho objemu odpadu kľúčom k zníženiu množstvu odpadu, ktorý môže skončiť práve na skládke. Niečo tak jednoduchého, ako opakované používanie použiteľných obalov na vodu a nápoje môžu výrazne znížiť množstvo odpadu, ktorý ročne produkuje každý človek.

Majú veľmi pokročilý systém separácie odpadkov, ktorý umožňuje ľahko recyklovať takmer všetko, čo vyhodia.

O veľké množstvo vecí z ponechaného odpadu je postarané pomocou “alternatívnej recyklácie”, ako je napríklad program Waste-to-Energy, ktorý je opísaný v tomto videu nižšie:

Kým “alternatívna recyklácia” zostáva kontroverznou, je čistejšiou než vŕtanie pri ťažbe ropy alebo zemného plynu pre spaľovanie v klasických elektrárňach.

Súvisiace: Mníchov: 100% mesto z čistej energie?

Švédsko je v skutočnosti naozaj výbornou krajinou na recykláciu ich odpadkov, že v súčasnej dobe má v pláne dovážať 800 000 ton odpadkov z iných krajín v Európe s cieľom vytvoriť teplo pre svojich občanov prostredníctvom programu Waste-to-Energy.

Amerika by taktiež mala zvážiť tento proces, keďže recyklujú len približne 34 percent z odpadkov, ktoré vyhodia. Samozrejme by mali podobné programy asi zvážiť aj iné krajiny.

Zdroj: WXII The Triad, CCTV

Facebook komentár