akcie spoločnosti z oblasti zlata

Nezvyčajné balansovanie portfólia akciami spoločností z oblasti zlata od: “Frank Holmes”

Akcie spoločností z oblasti zlata sa historicky radia medzi najnestabilnejšie triedy investičného majetku. Počas akejkoľvek danej doby jedného roka, pre zlato nie je nezvyčajný pohyb ani plus alebo mínus 38 percent. Toto DNA volatility je o približne trojnásobné ako u prútov zlata, ktoré má ročnú volatilitu približne 13 percent. Aj napriek tejto volatilite, náš výskum

[ Čítaj viac ]

Nezvyčajné balansovanie portfólia akciami spoločností z oblasti zlata od: “Frank Holmes”

Akcie spoločností z oblasti zlata sa historicky radia medzi najnestabilnejšie triedy investičného majetku. Počas akejkoľvek danej doby jedného roka, pre zlato nie je nezvyčajný pohyb ani plus alebo mínus 38 percent. Toto DNA volatility je o približne trojnásobné ako u prútov zlata, ktoré má ročnú volatilitu približne 13 percent. Aj napriek tejto volatilite, náš výskum

[ Čítaj viac ]