Americké ministerstvo financií

Bernankeho Bluff “Tony Pallotta”

Na “repo”  trhu sú  uzavierané dohody o spätnom odkúpení. Tu obchodníci oprávnení obchodovať s FEDom a U.S. Treasury ( americké ministerstvo financií ) získavajú finančné prostriedky predajom amerických štátnych dlhopisov. Spoločnosti nachádzajú na “repo”  trhu možnosť získania prostriedkov  a fondy  peňažného trhu tu investujú veľkú časť svojho kapitálu. Napriek tomu, že sa denne zobchodujú transakcie

[ Čítaj viac ]