americký federálny dlh

Amerika používa triky na ukrytie dlhovej krízy, horšej ako v Grécku Od “Bruce Krasting”

Keď federálna vláda garantuje študentskú pôžičku, táto pôžička je predmetom účtovania, založeného v r. 1990 Férovým ohlasovacím úverovým zákonom (FCRA). Nemalo by nikoho prekvapiť, že jeho metodológia nie je „fér“ ani zďaleka. Kancelária kongresového rozpočtu (CBO) stručne popísala tento problém vo svojej novej správe: FCRA nevedie zrozumiteľné  účtovníctvo federálnych výdavkov. Podľa CBO, FCRA neposkytuje účtovníctvo

[ Čítaj viac ]

Amerika používa triky na ukrytie dlhovej krízy, horšej ako v Grécku Od “Bruce Krasting”

Keď federálna vláda garantuje študentskú pôžičku, táto pôžička je predmetom účtovania, založeného v r. 1990 Férovým ohlasovacím úverovým zákonom (FCRA). Nemalo by nikoho prekvapiť, že jeho metodológia nie je „fér“ ani zďaleka. Kancelária kongresového rozpočtu (CBO) stručne popísala tento problém vo svojej novej správe: FCRA nevedie zrozumiteľné  účtovníctvo federálnych výdavkov. Podľa CBO, FCRA neposkytuje účtovníctvo

[ Čítaj viac ]

Je zlato nadhodnotené? od “Mark Motive”

Na túto otázku nie je vôbec ľahké odpovedať. Pri oceňovaní zlata musíme vychádzať z predpokladu, že tento kov má skutočne tú „pravú“ hodnotu. V praxi je pravou cenou zlata akékoľvek množstvo čohokoľvek, za čo sú ľudia ochotní zlato vymeniť. Môžu to byť tovary, služby či papierové meny – no výmenný pomer závisí tak ako na

[ Čítaj viac ]