austrálsky model určenia úrokovej sadzby

Austrálsky štandard poskytuje nový model pre poškvrnený Libor

Austrálsky mechanizmus určenia úrokovej sadzby trhu by mohol poskytnúť lepší model ako poskytnutá londýnska medzibanková úroková sadzba. Londýnsky model predstavuje globálny porovnávací systém, o ktorom si teraz ľudia myslia, že prijímal príspevky na manipuláciu. Austrálsky model má však kľúčový rozdiel – používa aktuálne ponuky na určenie úrokovej sadzby. Potencíal pre manipuláciu s referenčnými hodnotami Bank

[ Čítaj viac ]