Baltic Dry index

7 nespoľahlivých ekonomických indikátorov, ktoré hýbu trhmi

Investori a obchodníci žijú z týždenných a mesačných správ, publikovaných súkromnými a verejnými poskytovateľmi dát. So zatvorením vládnych inštitúcií, mnohé populárne ekonomické dáta, ako dôkladne sledované mesačné údaje z pracovného trhu v USA, sa oneskorili. Ale možno je nám bez niektorých takýchto správ lepšie. Bank of England udžiava tabuľku indikátorov, ktoré dobre korešpondujú s pozorovaným

[ Čítaj viac ]