biliónová minca

Najväčšia chyba, ktorú ľudia robia v spojení s billión dolárovou platinovou mincou

Je vzrušujúce vidieť viac ľudí viesť  rozhovory a brať vážne myšlienku vytvorenia biliónovej platinovej mince na obídenie dlhového stropu a zabránenie vtiahnutia do ďalšej, ekonomicky nákladnej blokády. Takmer každá mediálna organizácia sa tomuto venovala, hoci kvalita týchto správ bola rozdielna. Pravdepodobne najväčšia chyba, ktorá sa pravidelne opakuje, je v tomto titule od Christian Science Monitor

[ Čítaj viac ]