billboardy

Peking demoluje vlastné mesto, na rade je 27 000 billboardov

Peking má v pláne zveľadiť svoju panorámu. Má k tomu prispieť odstránenie 27 000 billboardov a reklamných tabúľ po celom meste. Likvidácia nežiadaných vizuálnych prvkov dosiahla svoj vrchol v novembri. V rovnakom mesiaci sa spustilo aj masové vysťahovanie desiatok tisícov miestnych obyvateľov po celom Pekingu. Jednalo sa predovšetkým o „najspodnejšiu spoločenskú vrstvu“ prisťahovalcov a rádových

[ Čítaj viac ]