budúcnosť Japonska

Japonsko: konajúce bez plánu alebo silnejúce? Od: “Anthony Harrington”

Je samozrejmé, že akákoľvek krajina s neprimerane veľkým starnutím obyvateľstva , má pred sebou vážne problémy, ktoré musí riešiť v stredne až dlhodobej perspektíve. Podiel obyvateľstva nad 60 rokov v Japonsku je vysoký a krajina by sa pravdepodobne dostala do problém aj  v tom prípade, keby nebola zatiahnutá do následkov výbuchu bubliny na burze cenných

[ Čítaj viac ]