časy finančnej nestability a neistoty

Dlhodobé dlhopisy: Najlepšia možná investícia? Zamyslite sa znova od “Elliott Wave International”

Správa EWI klubu odhaľuje prečo dlhopisy neposkytujú úkryt pred búrkou Štátne pokladnice – samotný názov hovorí o zabezpečení, ochrane a zhodnotení v čase. V opačnom prípade sme to pomenovali “Pokladnice odpadov” alebo “Upchávač matracov”. Tiež si môžeme všimnúť oficiálnu pečať Amerického ministerstvá financii, kde je vyobrazená váha a kľúče, čo symbolizuje “rovnováhu” a “dôveru”. A

[ Čítaj viac ]