celková spotreba

Ak treba zvýšiť agregátny dopyt,akú fiškálnu politiku použiť bez zmeny monetárnej politiky?”Kasriel”

Nič zvláštne. Len skúsme predpokladať, že sa vláda rozhodne zvýšiť spotrebu bez zvýšenia daní. Kde na to získa finančné zdroje? Od subjektov, ktoré jej chcú požičať. Ak sú tieto subjekty z veľkej časti z nebankovej sféry, tak jediné čo sa tým dosiahne, bude presun kúpnej sily z týchto subjektov na vládu. Tak či onak, celková

[ Čítaj viac ]