celková veľkosť dlhu

Metrika amerického kreditu bude naďalej oslabovať “Daniel Aaronson & Lee Markowitz”

Fiškálna situácia v Grécku pritiahla pozornosť na fiškálne situácie krajín celého sveta, Spojené štáty nevynímajúc. Už sme niekoľkokrát napísali že americký deficit rozpočtu a celková veľkosť dlhu presiahli bod návratu, kde ďalšie požičiavanie za účelom stimulácie rastu alebo skresávanie rozpočtového deficitu cez strohé merítka môže ohroziť postavenie amerického kreditu na svetových trhoch. Nedávno sa udiali

[ Čítaj viac ]