celosvetová ekonomika

Tento obrázok vysvetľuje zloženie celosvetovej ekonomiky

Tento nový obrázok ponúka fascinujúci pohľad na celosvetovú ekonomiku. Mapa predstavuje podiel každej krajiny vzhľadom k veľkosti svojho nominálneho hrubého domáceho produktu, typu HDP, ktorý nie je upravený o infláciu. Čím väčšia je plocha, tým väčšia je veľkosť ekonomiky. Každá oblasť je rozdelená do troch sektorov – služby, priemyseľ a poľnohospodárstvo – čo sú hospodárske

[ Čítaj viac ]